Godsdienstige systemen

66 artikelen over dit onderwerp gevonden
14 jaar geleden

De Da Vinci Code (III)

Veel schilderijen van Leonardo da Vinci zijn wereldberoemd geworden. Een van de bekendste schilderijen is het laatste avondmaal met Zijn discipelen. Hier zou Dan Brown nu een geheime boodschap ontdekt hebben. Brown ziet Leonardo als medelid van de broederschap “Prieuré de Sion”. Omdat deze broederschap het machtigste geheim niet openbaar kon maken, werden hier en daar in de kunst en muziek bepaalde boodschappen verborgen … De heilige graal* Bij de heilige graal beperk ik mij tot het feit, dat hieronder...

Lees verder
14 jaar geleden

De Da Vincicode (II)

Op de internetsite van Dan Brown stond eens, dat Dan Brown zichzelf als Christen aanmerkt, hij schreef: “… misschien niet in de traditionele zin van het woord. Als drie mensen vragen: “Wat betekent het een Christen te zijn”, dan krijgt u drie verschillende antwoorden. De een meent, dat men gedoopt moet zijn. De ander zegt, dat men moet de Bijbel voor historisch waar houden. Weer anderen verstaan onder geloof het feit, dat allen die niet in Christus als hun persoonlijke...

Lees verder
14 jaar geleden

De Da Vinci Code (I)

Over de “Da Vinci Code” is zeker het laatste woord nog niet gezegd en geschreven. Deze artikelserie (uit het Duits overgenomen) wil een hulp zijn bij deze fantasieën van Dan Brown. Het boek “Sakrileg” doet, wat het beloofd heeft. In het Brockhaus Woordenboek wordt de betekenis van het woord Sakrileg als: “de ontwijding van heilige plaatsen en zaken door schending, misbruik of roof respectievelijk aanvallen op gewijde personen” weergegeven. In Amerika werd de thriller bekend onder de naam “The Da...

Lees verder
14 jaar geleden

De theologie van Rome (4)

Een aflaat is kwijtschelding van straffen op beleden en vergeven zonden op grond van bijzondere God welgevallige daden van de boeteling. Men moest de ernst van de boete bewijzen door zich aan bepaalde straffen te onderwerpen. Deze straf kon geheel of gedeeltelijk worden kwijtgescholden door het doen van goede werken. Hierdoor ontstond het gevaar dat het ware berouw steeds meer ging verdwijnen en men hieraan zelfs niet meer toekwam en dit als overbodig ging beschouwen. Bovendien was de grond van...

Lees verder
15 jaar geleden

De theologie van Rome (3)

Afgoderij van de Rooms-Katholieke kerk was in haar geschiedenis (en is nu nog) rijkelijk aanwezig. Wel zie je dat deze menselijke organisatie in onze dagen weer duidelijk aan de weg timmert en zich overal mee bemoeit in deze wereld en nog steeds haar relikwieën heeft en deze onverstoorbaar koestert. We willen dit fenomeen alsmede een ander fenomeen – het vagevuur – en de oorsprong ervan wat nader bekijken. Het laatste oliesel Van het ene sacrament van de Rooms-Katholieke kerk overgaande...

Lees verder
15 jaar geleden

De opkomst van de Jezuïeten en Ignatius van Loyola

De oude reus, het Rooms-Katholicisme, ontwaakt. Haar macht en invloed in de wereld van vandaag is nog altijd zeer groot. De belangstelling voor de paus is ongekend, zelfs onder jongeren. Ook in de kerkgeschiedenis was er een persoon die veel belangstelling had voor de paus, namelijk Ignatius de Loyola. Daar had hij nogal veel voor over. Hij was de grondlegger van de orde van de Jezuïeten. Een orde die veel bloed in haar historische handen heeft … Ten tijde van...

Lees verder
15 jaar geleden

Over geloof en gevoel, mystiek, meditatie, trance … (IV – slot)

Hoe de vijand op listige wijze binnendringt laat ook dit laatste deel, dat over de invasie van de mystiek gaat, ons zien. De ontwikkelingen binnen de evangelische wereld zijn bijzonder zorgwekkend. Laten we terug keren tot de Bijbel, alleen de Bijbel! Laten we daarvoor bidden en alles wat ons verhindert – dus ook verkeerde leringen – wegdoen. “Alle Schrift is van God ingegeven en nuttig om te leren …”. Er staat niet “Alle gevoel …”. Sola Scriptura!! Inhoudsopgave Gericht op...

Lees verder
15 jaar geleden

Over geloof en gevoel, mystiek, meditatie, trance … (III)

Wat zegt de bijbel over geloof, gevoel, ervaring en mystiek, trance … We vervolgen de impressie “Over geloof en gevoel, mystiek, meditatie, trance …” met punt 8, dat een helder beeld geeft hoe het er vandaag in de evangelische wereld voorstaat en wat er zich voordoet op dit terrein. Wat zijn zweefliederen en tranceliederen en welke functie en welke invloed hebben zij? De laatste tijd dringt het mystieke denken en beleven steeds meer de evangelische beweging binnen, waar blijkbaar een...

Lees verder
15 jaar geleden

Over geloof en gevoel, mystiek, meditatie, trance … (II)

Een impressie over de toestand in de evangelische wereld. Nu is punt 5-7 uit de inhoudsopgave aan de beurt. Ik merk zo weinig van God. Horen we niet deze klacht dikwijls. “Ervaringen van vroeger zijn geen garantie voor het heden” Gods-ervaringen, mystiek … Inhoudsopgave Gericht op geloof en gehoorzaamheid, niet op gevoel en ervaring Ervaringen zijn het gevolg van geloof en gehoorzaamheid Een christen moet niet op zijn gevoel leven Een christen beleeft van alles Ik merk zo weinig van...

Lees verder
15 jaar geleden

Over geloof en gevoel, mystiek, meditatie, trance … (I)

Wat zegt de bijbel over geloof, gevoel, ervaring en mystiek, trance … De volgende impressie geeft een helder beeld hoe het vandaag in de evangelische wereld voorstaat en wat er zich voordoet op dit terrein. Wat zijn zweefliederen en tranceliederen en welke functie en welke invloed hebben zij? De laatste tijd dringt het mystieke denken en beleven steeds meer de evangelische beweging binnen. Er is een grote openheid voor de Rooms-katholieke en oostersorthodoxe mystiek … Inhoudsopgave Gericht op geloof en...

Lees verder