Godsdienstige systemen

66 artikelen over dit onderwerp gevonden
7 jaar geleden

De Zevende – Dag – Adventisten (4)

Inhoud Inleiding Historische achtergrond Zijn de ZDA een sekte? Enkele leringen van de ZDA a) De boodschapper van God Ellen G. White (1827-1915) b) Valse leer met betrekking tot de wet c) Grote nadruk op de leer van de sabbat d) Christelijke levensstijl e) De onsterfelijkheid van de ziel f) Andere valse leringen met verstrekkende gevolgen g) De Tweede Komst van Christus h) Duizendjarige Rijk Tot slot een algemene opmerking f) ANDERE DWAALLERINGEN MET VERSTREKKENDE GEVOLGEN Hier noemen we nog...

Lees verder
7 jaar geleden

De Zevende – Dag – Adventisten (3)

Inhoud Inleiding Historische achtergrond Zijn de ZDA een sekte? Enkele leringen van de ZDA a) De boodschapper van God Ellen G. White (1827-1915) b) Valse leer met betrekking tot de wet c) Grote nadruk op de leer van de sabbat d) Christelijke levensstijl e) De onsterfelijkheid van de ziel f) Andere valse leringen met verstrekkende gevolgen g) De Tweede Komst van Christus h) Duizendjarige Rijk Tot slot een algemene opmerking Noot van de redactie* Enkele leringen van de ZDA (vervolg)...

Lees verder
7 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (57)

Deel 1: 32-814 n. Christus Hoofdstuk 15 MOHAMMED, DE VALSE PROFEET VAN ARABIË Met veel belangstelling hebben wij de gestadige voortgang van het Christendom en zijn overheersende macht, zelfs in zijn Latijnse of Roomse vorm over heel Europa, gedurende de zevende en achtste eeuw nagegaan. De naam “Jezus” was alom verspreid, en God was machtig die liefelijke naam, ondanks het vormelijke wat door Rome daaraan verbonden werd, tot een zegen te stellen. Maar al de overwinningen, door het evangelie behaald,...

Lees verder
7 jaar geleden

De Zevende – Dag – Adventisten (2)

Inhoud Inleiding Historische achtergrond Zijn de ZDA een sekte? Enkele leringen van de ZDA a) De boodschapper van God Ellen G. White (1827-1915) b) Valse leer met betrekking tot de wet c) Grote nadruk op de leer van de sabbat d) Christelijke levensstijl e) De onsterfelijkheid van de ziel f) Andere valse leringen met verstrekkende gevolgen g) De Tweede Komst van Christus h) Duizendjarig Rijk Tot slot een algemene opmerking Noot van de redactie*: zie 1e artikel. B) VALSE LEER...

Lees verder
7 jaar geleden

De Zevende – Dag – Adventisten (1)

INHOUD: Inleiding Historische achtergrond Zijn de ZDA een sekte? Enkele leringen van de ZDA • a) De boodschapper van God Ellen G. White (1827-1915)  • b) Valse leer met betrekking tot de wet  • c) Grote nadruk op de leer van de sabbat  • d) Christelijke levensstijl  • e) De onsterfelijkheid van de ziel  • f) Andere valse leringen met verstrekkende gevolgen  • g) De Tweede Komst van Christus  • h) Duizendjarige Rijk Tot slot een algemene opmerking Noot van...

Lees verder
8 jaar geleden

Wat gelooft u en waarom?

Vooraf: voor alle duidelijkheid: ik ben geen Jehova-getuige, maar gewoon een kind van God door het aannemen van Jezus Christus in mijn leven (Johannes 1:12). Ik geloof in God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus en in de Heilige Geest. Het is voor mij niet zozeer de vraag ‘wat’ ik geloof maar in Wie ik geloof. Dat is voor alles bepalend in mijn leven. Het draait in mijn leven om de Heer Jezus Christus, de eeuwige Zoon van God...

Lees verder
9 jaar geleden

Hoe God Sylvana vond!

  Beste … Ik heb hier het verhaal in grote lijnen opgeschreven *** Ik ben opgegroeid door mijn moeder en ook een beetje door mijn grootouders. Mijn verleden was niet al te makkelijk. .. Doordat ik een moeder had die alleenstaand was, spendeerde ik veel tijd bij mijn grootouders … die waren katholiek opgevoed, maar over het geloof mocht niet gesproken worden. Ze bidden alleen voor het eten. Ik wist dat God bestond … en ik geloofde ook in God …...

Lees verder
9 jaar geleden

Een korte advent- en kerstboodschap

“Jezus Christus spreekt: Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben” (Joh. 10:10). Als het advent- en kerstseizoen ons herinneren aan de geboorte en de menswording van de Zoon van God, dan moet dat meer dan dennengroen en geurkaarsen zijn. Maar in de meeste gevallen is het een familiefeest, waarvan de religieuze wortels zich sinds vele jaren niet meer verdiept hebben. Daarbij moeten we toegeven dat de familie vandaag niet meer zo stevig geworteld is en de individuele...

Lees verder
9 jaar geleden

Christenen en wondergenezingen (2 – slot)

Zijn er niet vele genezingservaringen? Steeds weer wordt ernaar verwezen, dat er vele mensen zijn, die door wondergenezers gezond zijn gemaakt. Daarover is te zeggen, dat er veel zijn, die niet genezen werden, hoewel zij genezingsbijeenkomsten bezocht hebben1. Dat kan men niet eenvoudig met een zwak geloof wegzetten, zoals het vaak gebeurt. Malchus, die tot een van de vijanden van de Heer behoorde, had duidelijk helemaal geen geloof, en toch genas de Heer zijn oor, dat Petrus eraf geslagen had...

Lees verder
9 jaar geleden

Met een ruim hart op de smalle weg – (1)

In deze artikelen gaat het om de vraag, hoe wij met een ruim hart de smalle weg, die de Schrift ons aanwijst, gelukkig gaan kunnen. En dat in een tijd, die vele verschillende aanbiedingen presenteert en de gelovigen dreigt te verwarren. Juist daarom is het goed om een zeker en bijbels fundament onder de voeten te hebben. Voorwoord De weg van het geloof, die de kinderen van God in overeenstemming met de wil van de Heer te gaan hebben, wordt...

Lees verder