Godsdienstige systemen

63 artikelen over dit onderwerp gevonden
8 jaar geleden

Scheuren in de muur (deel 1)

“Want het is een dag van verwarring, vertrapping en ontreddering, een dag van de Heere, de HEERE van de legermachten, in het Dal van het Visioen; een dag waarop muren omver worden gehaald, en een dag van geschreeuw tegen het gebergte” (Jes. 22:5). 5. “Want het is een dag van verwarring, vertrapping en ontreddering, een dag van de Heere, de HEERE van de legermachten, in het Dal van het Visioen; een dag waarop muren omver worden gehaald, en een dag...

Lees verder
8 jaar geleden

Topnerd Tycho – de invasie van een orthodox protestantse school

Van het kerkelijk erf Dit is een bespreking van de inhoud van het boek Topnerd Tycho, waar we al eerder melding van maakten in Frisse Wateren. Dit is deel 1 van de bespreking van de inhoud van “Het geheime dagboek vanTopnerd Tycho”. 1. De kern van het verhaal samengevat Het verhaal speelt zich af op een basisschool. De oom van leerling Tycho komt een gastles verzorgen. Tijdens de les beweert oom Jeroen dat de aarde 13,4 miljard jaar oud is. Dat stuit...

Lees verder
8 jaar geleden

Topnerd Tycho – de aanval van de theïstische evolutionisten op onze kinderen

VAN HET KERKELIJK ERF De theïstische evolutionisten zijn opnieuw in de aanval gegaan. Deze keer is de aanval gericht op de kinderen. Cees Dekker en de bekende christelijke kinderboeken-schrijfster Corien Oranje hebben een kinderboek geschreven over een jongen die “ontdekt” dat de evolutietheorie en het geloof in God goed samengaan.Zie deze link, naar een lijst met citaten uit een interview met Dekker en Oranje over het boek: www.toetsalles.nl/htmldoc/Topnerdcit.htm 1.      De titel en inhoud van het boek “Het geheime logboek van...

Lees verder
9 jaar geleden

Van buiten mooi, van binnen rot

Is dat het? Van buiten mooi, van binnen rot? We weten allemaal te vertellen waar ons dit is overkomen. Niet alleen in eigen leven, toch? En zeker niet in het leven van de gemeente! Ligt dit allemaal echt zo ver weg? “Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen … U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; … Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen...

Lees verder
9 jaar geleden

Aanbidden wij allen dezelfde God?

“Wie in de Zoon gelooft, heeft het getuigenis in zichzelf; wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet heeft geloofd in het getuigenis dat God heeft getuigd. En dit is het getuigenis: dat God ons eeuwig leven heeft gegeven, en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, opdat u weet dat u...

Lees verder
9 jaar geleden

Kerstfeest – een christelijk feest?

Voor een ‘rustige’ overweging met betrekking tot het thema “Kerst” verwijs ik u naar de volgende artikelen in Frisse Wateren: Wanneer was het eigenlijk kerst? Kerst: wanneer komt het Christus-kind voor u? Waarom ik geen kerst vier? een korte advent- en kerstboodschap Dit kan u ongetwijfeld helpen om onderstaand artikel te overwegen en te begrijpen. Frisse Wateren 30-12-2010 Het thema “Kerst” houdt sommige christenen bezig. Er zijn natuurlijk ook andere meningen en vragen … Vragen/commentaar Kerstmis is toch een christelijk...

Lees verder
10 jaar geleden

Enige gedachten over Hebreeën 13 vers 10-16

Nog eenmaal komt de schrijver van deze brief terug op het onderscheid tussen de joodse en de christelijke eredienst. Hij toont in de opmerkelijke woorden, die volgen, aan, dat de ware eredienst nu niet meer bij de Joden is, die een bevoorrechte dienst hadden; daartoe werd niemand buiten hen toegelaten, maar dat de ware aanbidding nu het voorrecht is van alle gelovigen. Zij hebben een Goddelijk altaar, waartoe zij alleen mochten naderen. “Wij hebben een Altaar waarvan zij die in...

Lees verder
10 jaar geleden

Carnaval (II)

“Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters” (Ps. 1:1). Deel II Inhoud: Inleiding Een woord tot de katholieke gelovige Maken wij het ons te gemakkelijk? Zijn er goede carnavalsfeesten? Inleiding Naar aanleiding van meningen van enkele lezers willen we aan onze artikelen over carnaval nog enkele gedachten toevoegen. We zijn blij dat het artikel over carnaval bij...

Lees verder
10 jaar geleden

Carnaval (I)

… en hoe moeten wij ons als christenen gedragen? Deel I Inhoud: • Wat is carnaval*? • Wat zegt de bijbel? • Hoe moeten wij ons als christenen gedragen? • De wezenlijke kern Wat is carnaval? De term “carnaval” komt waarschijnlijk van het Italiaanse ‘carne vale’, wat zoiets als ‘vlees, leef wel’ betekent. Het beschrijft een feest voor de vastentijd, dat vooral in de katholieke gebieden wordt gevierd. Het is voor veel leden van de katholieke kerk een tijd van...

Lees verder
10 jaar geleden

Ceremonie als vervanging van Gods aanwijzingen

2 Samuel 6:1-23 De eerste gedachte van David voor de inhuldiging van zijn koninkrijk was de ark van God. Hij verzamelde 30.000 mannen, allen gekozen mannen uit Israël, maar deze keer niet voor een strijd, maar om de ark van God op een waardige manier naar Jeruzalem te leiden. Wij kunnen de persoon van de Heer Jezus nooit genoeg eer bewijzen. Alleen moet dit eerbetoon, deze aanbidding Hem met inzicht en gehoorzaamheid aangeboden worden. Volgens de goddelijke instructie moet de...

Lees verder