1 jaar geleden

Genade en vrede

15 mei 2023

Filippi 1 vers 2:
“Genade zij u en vrede van God onze Vader en van [de] Heer Jezus Christus.”

Hoe begroet u mensen? Misschien met een kort “hallo” of “leuk u te zien.” Als u de brieven in het Nieuwe Testament doorzoekt, zult u zien dat “genade en vrede” een standaardgroet was voor de vroege gemeente. Paulus gebruikt zelfs een variatie in elk van zijn dertien brieven.

Om deze groet goed te begrijpen, moeten we eerst kijken naar de ontvangers ervan. In alle gevallen waarin de groet “genade en vrede” wordt gebruikt, is deze gericht tot gelovigen. Alleen als u Christus Jezus hebt leren kennen als uw persoonlijke Heer en Heiland, kunt u werkelijk genade en vrede kennen.

De vermelding van genade staat altijd voorop. Zonder de genade van God te ontvangen, zul je nooit de vrede van God kunnen ervaren. De genade van God is de onverdiende gunst van God. We kunnen niets doen om genade te verdienen. Maar deze genade is ons bekend en beschikbaar gemaakt door de Persoon en het werk van Jezus Christus.

Romeinen 5 vers 2 zegt: “… door Wie (Jezus Christus) wij ook de toegang verkregen hebben <door het geloof> tot deze genade waarin wij staan.”

Johannes 1 vers 16 zegt ons: “Want uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade.”

Genade moet eerst komen. Ze wordt ons ter beschikking gesteld door Jezus Christus. Er is geen dag waarop we de genade van God niet nodig hebben.

Vrede is het resultaat van genade. Deze vrede is een innerlijke rust van het hart. Het is de persoonlijke vrede die komt “van God, onze Vader.” Filippi 4 vers 7 vertelt ons, dat deze vrede van God “onze harten en onze gedachten zal bewaren in Christus Jezus.”

De Heer Jezus verklaarde aan Zijn discipelen: “Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u” (Joh. 14:27). Wanneer wij leven in de weldaad van de vrede die God ons schenkt, merken wij dat wij elk moment van elke dag daarin blijven, rusten en vertrouwen op de Heer Jezus.

We moeten naar onze Vader kijken voor wat we nodig hebben. Hij heeft Zijn reddende genade gegeven door Zijn Zoon. Nu kunnen we elke dag genieten van Zijn ondersteunende genade. U ontvangt vrede met God wanneer u uw geloof en vertrouwen stelt in Jezus Christus als uw Heer en Verlosser. Nu kunt u van moment tot moment genieten van de vrede van God.

 

© Anchors For Life

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW