8 maanden geleden

Gebroken maar gezegend (19)

Psalm 145 vers 14:
“De HEERE ondersteunt allen die vallen, Hij richt alle gebogenen op.”

David had dit aan den lijve ondervonden en kan getuigen van de grootheid van zijn God. Als je gaat zitten en Psalm 145 leest, kost het je maar een paar minuten, maar de rijkdom aan kennis van de Heilige kan je hart en geest een hele tijd bezighouden!

In vers 1-6 prijst David God om Zijn grootheid, om Wie Hij is, door te zeggen: “De HEERE is groot en zeer te prijzen, Zijn grootheid is niet te doorgronden.” Dan prijst hij Zijn goedheid in verzen 7-10, verklarend: “Zij zullen de mond doen overvloeien van de gedachtenis aan Uw grote goedheid, en vrolijk zingen van Uw gerechtigheid: Genadig en barmhartig is de HEERE, geduldig en groot aan goedertierenheid. De HEERE is voor allen goed, Zijn barmhartigheid rust op al Zijn werken.”

David prijst vervolgens zijn God voor de wijze waarop Hij regeert in verzen 11-13. En in verzen 14-16 prijst hij Gods vrijgevigheid die ons herinnert aan de trouw van onze God. Dit is het gedeelte waar het vers van vandaag in staat. Hij is trouw aan al Zijn beloften. Hij is trouw aan heel Zijn volk. Hij is in staat en bereid om iedereen te ondersteunen die gebukt gaan onder de zware beproevingen van het leven. Hij is in staat en bereid om hen te versterken, zodat ze door moeilijke tijden heen kunnen gaan! Hij is in staat om onze handen te vullen en ons te voorzien van alles wat we nodig hebben!

David laat ons verder zien dat dit mogelijk is dankzij Gods grote genade (vs. 17-21). Luister naar Davids woorden: “De HEERE is rechtvaardig in al Zijn wegen, goedertieren in al Zijn werken. De HEERE is allen nabij die Hem aanroepen, allen die Hem in waarheid aanroepen. Hij vervult het verlangen van wie Hem vrezen, Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen.”

Toen David ging nadenken over waarom hij zijn God moest loven, besloot hij, dat hij Hem moest loven om Zijn grootheid, om Zijn goedheid, om Zijn regering, om Zijn vrijgevigheid en om Zijn genade. Geen wonder dat hij deze Psalm eindigt met “Mijn mond zal van de lof van de HEERE spreken, alle vlees zal Zijn heilige Naam loven, voor eeuwig en altijd” (vs. 21).

Lees deze hele Psalm en denk dan na over de redenen waarom jij God zou moeten loven. Schrijf ze op en leg ze aan Hem voor als je Hem prijst.

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW