8 maanden geleden

Voorwaarden voor discipelschap (3) – toewijding

Leestijd: 2 minuten

Lukas 14 vers 28-30:
“Want wie van u, die een toren wil bouwen, gaat niet eerst de kosten zitten berekenen, of hij wel [genoeg] heeft om hem te voltooien? Opdat niet misschien, wanneer hij een fundament heeft gelegd en hij niet in staat is het [werk] tot een einde te brengen, allen die het zien, hem beginnen te bespotten en zeggen: Deze mens begon te bouwen en was niet in staat het tot een einde te brengen.”

Het volgen van de Heer Jezus is niet iets wat je er even bij doet. Discipelschap is niet goedkoop – en als je Jezus echt wilt volgen, moet je de kosten van tevoren inschatten. Wat kost het jou om de Heer Jezus te volgen? Wat moet je op het spel zetten als je de Nazarener volgt?

De Heer Jezus Zelf gebruikt een voorbeeld om duidelijk te maken dat je, voordat je Hem gaat volgen, de kosten precies moet berekenen. Als je een toren wilt bouwen, moet je zeker zijn van de bouwkosten en het nodige kleingeld hebben, zodat je niet zonder geld komt te zitten voordat de toren eindelijk gebouwd is. Als dat gebeurt, word je helemaal terecht bespot.

In discipelschap is het niet genoeg om euforisch te beginnen, het evangelie met ijver te verkondigen en na korte tijd te ervaren hoe de ijver wegvalt en plaats maakt voor geestelijke traagheid en opgebrand zijn.

Als we de Heer Jezus willen volgen, dan moet het voor ons duidelijk zijn, dat we een Meester volgen die vandaag, net als toen, wordt afgewezen door de wereld zonder God. Er is geen plaats voor de Heer Jezus – en hetzelfde lot dat Hem overkwam, zal ons misschien ook eens overkomen.

Discipelschap is geen klein, onbeduidend iets – het is het bouwen van een toren, niet het bouwen van een schuurtje of een klein hutje. Het gaat om een krachtig getuigenis voor Hem in deze wereld, want een toren wordt wijd en zijd gezien. In het volgen van Jezus kunnen we de dingen niet half doen, maar moeten we alles op alles zetten.

De radicale woorden van Jezus zijn echter niet bedoeld om ons moedeloos te maken, zodat we de handdoek in de ring gooien nog voordat we begonnen zijn – de Heer wil jou en mij juist aanmoedigen om Hem met volledige toewijding te volgen.

Waar halen we nu het benodigde kapitaal vandaan om er zeker van te zijn dat we de toren kunnen voltooien? In onze eigen kracht zal het zeker mislukken, maar in “Gods bank” is er een overvloedig “genadekapitaal” voor ons beschikbaar (Joh. 1:16) om met Hem een toegewijd discipel van Jezus te zijn.

 

Christian Achenbach; © www.bibelperaxis.de

Laatste verandering in het Duits: 14.10.2021.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW