Gemeente van God

23 artikelen over dit onderwerp gevonden
5 jaar geleden

Een laatste waarschuwing

“Bedenk dan waarvan u uitgevallen bent, en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, Ik kom tot u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert” (Openb. 2:5). In de Bijbel vinden we een aantal voorbeelden hoe de Heer Jezus mensen een laatste keer waarschuwt voordat Hij het oordeel uitoefent. Hij doet dit bij ongelovigen die het eeuwige oordeel – het eeuwige verlaten zijn van God – moeten ondergaan wanneer zij na...

Lees verder
5 jaar geleden

Tucht in de gemeente 3: Uitsluiting

De vragen, die we in dit onderwerp proberen te beantwoorden, zijn de volgende: Tucht in de vergadering (gemeente) is geen aangenaam onderwerp. Maar helaas is het noodzakelijk, zich daarmee van tijd tot tijd bezig te houden. In het derde deel houden we ons bezig met de vraag wie moet worden uitgesloten. 1. Tucht in de vergadering (gemeente) – waarom gaat het? 2. Uitsluiting – wat betekent uitsluiting? Wat betekent dat praktisch? 3. Wie moet uitgesloten worden?  Wanneer moet worden uitgesloten? ...

Lees verder
5 jaar geleden

Moeten we 1 Korinthe 11 vandaag de dag nog steeds letterlijk toepassen?

Steeds weer heeft de eerste brief aan Korinthe het “zwaar”. Want het past niet meer, zoals men meent, in de culturele omgeving van de 21ste eeuw (dit dacht men echter ook al in de 19e en 20e eeuw …). Hoe moet men met de eerste verzen van dit hoofdstuk omgaan? Moeten we het letterlijk toepassen? Waarschijnlijk is er geen nieuwtestamentische brief die het ook onder praktiserende christenen zo moeilijk heeft dan de 1e Korinthe-brief. Hieronder slechts een paar voorbeelden, waar...

Lees verder
15 jaar geleden

Gemeente van God (9)

“Hoe ziet nu het samenkomen van de plaatselijke gemeente eruit” In het vorige artikel werd al de verhouding tussen de wereldwijde vergadering (kerk, gemeente) die samengesteld is uit alle wedergeboren gelovigen op aarde, en de plaatselijke vergadering die bestaat uit alle gelovigen in een plaats, beschreven. Daarbij representeert de plaatselijke vergadering de totale vergadering op aarde. Hoe ziet het er nu “gewoonlijk” in een plaatselijke samenkomst uit? Daarover willen we in het volgende nadenken. De Heer Jezus – Het centrum...

Lees verder
15 jaar geleden

Gemeente van God (10)

2. Het plaatselijk samenleven Niet alleen tijdens de samenkomsten moet iets van de verhouding tussen Christus en Zijn vergadering (gemeente) zichtbaar worden. Juist in het onderling samenleven als brusters buiten de samenkomsten om kunnen wij iets van het Persoon van onze Heer tonen. De vergadering van God moet een herberg voor alle gelovigen zijn (vergelijk Lukas 10:34). Dat betekent niet, dat zij primair een plaats is waar men zich goed voelt (“goed-gevoel-gemeente”). Toch moet het samenleven van de brusters door...

Lees verder
15 jaar geleden

Gemeente van God (7)

Vergadering van God (deel 4) De plaatselijke vergadering Hoe het wereldomvattende zichtbaar wordt – de regenboog in de dauwdroppels Vele duizenden dauwdroppels weerspiegelt de schoonheid van een regenboog. Aan de hemel is slechts een grote regenboog te zien. Op aarde wordt hij toch in vele kleine dauwdroppels zichtbaar. Zo is er nu een vergadering [gemeente – vertaler] en toch vele plaatselijke vergaderingen. Het is niet tegenstrijdig vast te houden dat er één vergadering is en gelijktijdig van “vergaderingen” te spreken....

Lees verder
15 jaar geleden

Gemeente van God (8)

Vergaderd in Zijn Naam   – Het principe van een planetensysteem Ons planeten-systeem functioneert volgens een eenvoudig principe: Alle planeten bewegen zich om een gemeenschappelijk centraal hemellichaam, om de zon, waarvan zij aangetrokken wordt. Volgens dit principe moet ook een plaatselijke gemeente (vergadering) functioneren: De Heer Jezus in het Middelpunt om Wie alles draait en Die ook alles beheerst. Wanneer twee of drie Christenen op een afgesproken tijd op een bepaalde plaats samenkomen, betekent dat nog niet dat de Heer...

Lees verder
15 jaar geleden

Gemeente van God (4)

Een wereldwijde eenheid (deel 1) Tot het Christen-zijn behoort ook het “met elkander” als Christen in de vergadering (gemeente, kerk) van God (dat was het thema van deel I). En deze Christenen zijn weliswaar helaas in talloze groepen versplinterd, maar God ziet voortaan slechts één1 vergadering, namelijk de Zijne (dat hebben we in deel III gezien). In dit vierde deel van deze serie willen wij gemeenschappelijk iets over de vergadering in haar wereldwijde aspect leren. Beelden van de vergadering van...

Lees verder
15 jaar geleden

Gemeente van God (3)

Gemeente van God – voor Christus oneindig waardevol Jan gaat naar de Katholieke kerk. Eva naar de Evangische. Marlies naar de Vrije Gemeente, Ralf naar de “Vergadering”1, zoals hij het formuleert. En jij? Naar welke kerk ga jij eigenlijk? En waarom? Zelf ga ik niet naar een kerk (maar natuurlijk bezoek ik de samenkomsten van de gelovigen). Ik ga ook niet naar een gemeente. Ook niet naar een vergadering. Waarom niet? Wat is de vergadering (of kerk) niet? De Bijbel...

Lees verder
15 jaar geleden

Gemeente van God (5)

Een wereldwijde eenheid (deel 2b)   4. Het huis (van God) Heerlijkheid Heiligheid Orde Afhankelijkheid Betekenis van de Heilige Geest Een huis verraadt veel. Als iemand ons in zijn huis uitnodigt, krijgen we heel snel een indruk van hem of haar, dus van de eigenaars; welke smaak hij of zij heeft, welke schilderijen aan de wand hangen, hoe alles geordend is (of ook niet), dat alles zegt ons iets over de persoon die daar woont, en wat voor hem belangrijk...

Lees verder