Gemeente van God

24 artikelen over dit onderwerp gevonden
15 jaar geleden

Gemeente van God (5)

Een wereldwijde eenheid (deel 2b)   4. Het huis (van God) Heerlijkheid Heiligheid Orde Afhankelijkheid Betekenis van de Heilige Geest Een huis verraadt veel. Als iemand ons in zijn huis uitnodigt, krijgen we heel snel een indruk van hem of haar, dus van de eigenaars; welke smaak hij of zij heeft, welke schilderijen aan de wand hangen, hoe alles geordend is (of ook niet), dat alles zegt ons iets over de persoon die daar woont, en wat voor hem belangrijk...

Lees verder
15 jaar geleden

Gemeente van God (6)

Een wereldwijde eenheid (deel 2c)   5. Een kandelaar Toen Johannes in ballingschap (in verbanning) op Patmos was, zag hij in een gezicht zeven gouden kandelaars en de Heer Jezus die in het midden van deze kandelaars rond wandelde, en wel als Rechter (Openbaring 1:12v.v.). Over deze betekenis van de kandelaar bestaat geen twijfel. De laatste zin van het hoofdstuk luidt: “en de zeven kandelaars zijn de zeven gemeenten”. Natuurlijk is een kandelaar ervoor om licht te geven. Of vergeten...

Lees verder
15 jaar geleden

Gemeente van God (2)

Deel 1b “Immers, wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en ons allen is van één Geest te drinken** gegeven” (1 Korinthe 12:13). 2. Vergadering van God betekent meer dan een verzameling van trouwe mensen In Efeze hadden zich vele mensen tot de Heer bekeerd, hun gewoonten die zij tot dan toe hadden, consequent afgelegd en een nieuw, Hem geheiligd leven begonnen (zie Handelingen 19:18-20). Voor deze gelovigen somt...

Lees verder
15 jaar geleden

De gemeente van God (1)

In het jaar 2000 werd in de Verenigde Staten een geloofsverklaring gepubliceerd over de inhoud van het Christelijk geloof. De titel was:”This is what we believe” . Tal van Christelijke leiders – de “gewone leek” wordt ook in dit soort zaken genegeerd – uit verschillende denominaties steunden dit en zetten hun handtekening. Onder hen waren bekende namen als Billy Graham, Bill Hybels, John MacArthur, J.I. Packer en John Stott. Begin 2002 werd deze verklaring ook in Nederland gepubliceerd en ondertekend...

Lees verder