Evangelie

6 artikelen over dit onderwerp gevonden
3 maanden geleden

De eerste decennia van het christendom (26)

Handelingen 11 vers 19-26   Vers 19-21 De heiligen, vervolgd en verstrooid na de dood van Stéfanus, gingen door met het prediken van het Woord van God (verg. hoofdstuk 8:4). Zij trokken door naar Fenicië, Cyprus en Antiochië. Onder hen waren Cyprioten en mannen uit Cyrene die – door hun naaste relaties – vertrouwd waren met de Grieken en hun het evangelie verkondigden. Het waren dus eenvoudige gelovigen die het Woord van God uitdroegen buiten de grenzen van het Joodse...

Lees verder
2 jaar geleden

Corona en de angst …

De angst voor corona   Toen de eerste mensen begin december 2019 besmet raakten op een markt in Wuhan, China, vermoedde niemand wat er in de wereld zou gebeuren. Sindsdien verspreidt het corona-virus zich razendsnel. Onoverwinnelijk. Het virus is vooral voor mensen met een verzwakt immuunsysteem een ernstig gezondheidsrisico. Het sterftecijfer is tien keer hoger dan bij de griep (influenza). Velen hebben zeker gehoopt dat het virus niet naar Duitsland [1] zal komen. Maar nu is het daar. En hoe...

Lees verder
6 jaar geleden

1 Korinthe 15 vers 3 en 4

“Want ik heb u in de eerste plaats overgegeven wat ik ook ontvangen heb: dat Christus voor onze zonden gestorven is, naar de Schriften; en dat Hij is begraven, en dat Hij op de derde dag is opgewekt, naar de Schriften”. De feiten die in het evangelie van onze behoudenis aangekondigd zijn, zijn: Christus stierf voor onze zonden; Hij is begraven; Hij is op de derde dag opgewekt; Hij is door vele getuigen gezien na Zijn opstanding; Hij is nu...

Lees verder
7 jaar geleden

Er is geen kapper!

Een christen sprak met zijn kapper over God. Want dat is uiteindelijk toch ook een goede kans die niet gemist mag worden. De kapper echter ontkende het bestaan van God. Zijn argument: Als er zoveel lijden is, dan kan er ook geen God zijn. De christen zag kort daarna op straat een man die een zeer onverzorgde indruk maakte en slonzige haren had. Hij ging snel naar de kapper en zei: “Er is geen kapper” – “Hoe kun je nu...

Lees verder
14 jaar geleden

De Alpha-cursus en het Woord van God (6)

We zijn nu zover dat we de evangelie-inhoud van de Alpha cursus kunnen onderzoeken. Onze beschouwing van het evangelie in hoofdstuk drie en vier heeft het fundament gelegd voor datgene wat we zouden mogen aantreffen in de cursus. Hoofdstuk vijf heeft een korte samenvatting gegeven van het evangelisatieonderdeel. Wat kunnen we zeggen als we ze vergelijken? Verkondigt Alpha het apostolische evangelie? Een eerlijke, liefdevolle toetsing van de Alpha-cursus aan de Schriften Het ontbrekende hart van Alpha Hoofdstuk 6 We zijn...

Lees verder
17 jaar geleden

Evangelie

Openbaringen 3:20: “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij”. Zie – je (geestelijke) oog moet opengaan. Is jouw geestelijke oog al open, heb jij al door dat God aan de deur van je hart klopt? Soms kun je ziende blind zijn en horende doof, dus kijken en iets toch niet zien of luisteren zonder...

Lees verder