Evangelie

10 artikelen over dit onderwerp gevonden
1 maand geleden

Voorwaarden voor discipelschap (3) – toewijding

Leestijd: 2 minuten Lukas 14 vers 28-30: “Want wie van u, die een toren wil bouwen, gaat niet eerst de kosten zitten berekenen, of hij wel [genoeg] heeft om hem te voltooien? Opdat niet misschien, wanneer hij een fundament heeft gelegd en hij niet in staat is het [werk] tot een einde te brengen, allen die het zien, hem beginnen te bespotten en zeggen: Deze mens begon te bouwen en was niet in staat het tot een einde te brengen.”...

Lees verder
4 maanden geleden

Titus 2 vers 11

“Want de genade van God, heilbrengend voor alle mensen is verschenen.” God biedt iedereen eeuwige verlossing aan, zonder enige uitzondering. Niemand zal dus verloren gaan omdat de mogelijkheid van verlossing niet beschikbaar was. Maar niet iedereen is bereid de genade van God aan te nemen. Daardoor maken zij de raad van God ten aanzien van zichzelf onwerkzaam, zoals Jezus Christus eens tegen de Farizeeën zei (verg. Luk. 7:30). “God, onze Redder, die wil1 dat alle mensen behouden worden en tot kennis2 van...

Lees verder
1 jaar geleden

De eerste decennia van het christendom (42)

Handelingen 21 vers 15-40; 22 vers 1-16 Hoofdstuk 21 vers 15-40 Vers 15-29 Paulus verliet Caesaréa, vergezeld van enige discipelen van die plaats en van Mnason, een Cyprioot, een oude discipel, bij wie zij in Jeruzalem zouden logeren. Toen zij in die stad aankwamen, werden zij met vreugde door de broeders verwelkomd. Waarschijnlijk waren de broeders daar ook blij, dat ze de vraag die hen bezighield, konden behandelen. Zij wensten van Paulus de verzekering te krijgen, dat hij zelf ook...

Lees verder
1 jaar geleden

Paulus spreekt tot de oudsten van Efeze (2)

Handelingen 20 vers 21-27 In het eerste deel van zijn toespraak tot de oudsten van Efeze (vs. 17-27) stelt de apostel hun, naast de wijze waarop hij onder hen had gewerkt, de boodschap voor die hij in zijn dienst had verkondigd. We kunnen vier aspecten onderscheiden: 1) Bekering tot God en geloof in de Heer Jezus “… terwijl ik zowel aan Joden als Grieken de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus betuigde” (vs. 21). Dit...

Lees verder
2 jaar geleden

De eerste decennia van het christendom (26)

Handelingen 11 vers 19-26   Vers 19-21 De heiligen, vervolgd en verstrooid na de dood van Stéfanus, gingen door met het prediken van het Woord van God (verg. hoofdstuk 8:4). Zij trokken door naar Fenicië, Cyprus en Antiochië. Onder hen waren Cyprioten en mannen uit Cyrene die – door hun naaste relaties – vertrouwd waren met de Grieken en hun het evangelie verkondigden. Het waren dus eenvoudige gelovigen die het Woord van God uitdroegen buiten de grenzen van het Joodse...

Lees verder
4 jaar geleden

Corona en de angst …

De angst voor corona   Toen de eerste mensen begin december 2019 besmet raakten op een markt in Wuhan, China, vermoedde niemand wat er in de wereld zou gebeuren. Sindsdien verspreidt het corona-virus zich razendsnel. Onoverwinnelijk. Het virus is vooral voor mensen met een verzwakt immuunsysteem een ernstig gezondheidsrisico. Het sterftecijfer is tien keer hoger dan bij de griep (influenza). Velen hebben zeker gehoopt dat het virus niet naar Duitsland [1] zal komen. Maar nu is het daar. En hoe...

Lees verder
8 jaar geleden

1 Korinthe 15 vers 3 en 4

“Want ik heb u in de eerste plaats overgegeven wat ik ook ontvangen heb: dat Christus voor onze zonden gestorven is, naar de Schriften; en dat Hij is begraven, en dat Hij op de derde dag is opgewekt, naar de Schriften”. De feiten die in het evangelie van onze behoudenis aangekondigd zijn, zijn: Christus stierf voor onze zonden; Hij is begraven; Hij is op de derde dag opgewekt; Hij is door vele getuigen gezien na Zijn opstanding; Hij is nu...

Lees verder
9 jaar geleden

Er is geen kapper!

Een christen sprak met zijn kapper over God. Want dat is uiteindelijk toch ook een goede kans die niet gemist mag worden. De kapper echter ontkende het bestaan van God. Zijn argument: Als er zoveel lijden is, dan kan er ook geen God zijn. De christen zag kort daarna op straat een man die een zeer onverzorgde indruk maakte en slonzige haren had. Hij ging snel naar de kapper en zei: “Er is geen kapper” – “Hoe kun je nu...

Lees verder
16 jaar geleden

De Alpha-cursus en het Woord van God (6)

We zijn nu zover dat we de evangelie-inhoud van de Alpha cursus kunnen onderzoeken. Onze beschouwing van het evangelie in hoofdstuk drie en vier heeft het fundament gelegd voor datgene wat we zouden mogen aantreffen in de cursus. Hoofdstuk vijf heeft een korte samenvatting gegeven van het evangelisatieonderdeel. Wat kunnen we zeggen als we ze vergelijken? Verkondigt Alpha het apostolische evangelie? Een eerlijke, liefdevolle toetsing van de Alpha-cursus aan de Schriften Het ontbrekende hart van Alpha Hoofdstuk 6 We zijn...

Lees verder
18 jaar geleden

Evangelie

Openbaringen 3:20: “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij”. Zie – je (geestelijke) oog moet opengaan. Is jouw geestelijke oog al open, heb jij al door dat God aan de deur van je hart klopt? Soms kun je ziende blind zijn en horende doof, dus kijken en iets toch niet zien of luisteren zonder...

Lees verder