7 jaar geleden

1 Korinthe 15 vers 3 en 4

“Want ik heb u in de eerste plaats overgegeven wat ik ook ontvangen heb: dat Christus voor onze zonden gestorven is, naar de Schriften; en dat Hij is begraven, en dat Hij op de derde dag is opgewekt, naar de Schriften”.

De feiten die in het evangelie van onze behoudenis aangekondigd zijn, zijn:

  1. Christus stierf voor onze zonden;
  2. Hij is begraven;
  3. Hij is op de derde dag opgewekt;
  4. Hij is door vele getuigen gezien na Zijn opstanding;
  5. Hij is nu als Mens in de heerlijkheid van God.

Gezegende feiten aangekondigd aan hen die verloren zijn! Feiten die waarde voor de eeuwigheid hebben voor elke geruïneerde nakomeling van Adam!

Ben je een kind van Adam? Weet dan dat dit feiten zijn waarin je diep betrokken bent voor tijd en eeuwigheid. Mag ik je vragen te zien naar die gezegende, nederige, gehoorzame Mens, Die hier beneden ongeveer dertig jaar onder de mensen wandelde, in absolute genade, goedheid en liefde. Kijk naar Hem die de ziekte van elke soort doet verdwijnen bij Zijn aanraking, en de demon-beulen van ongelukkige mensen hun slachtoffers laat verlaten op Zijn bevel! Kijk naar Hem wanneer slechte, met zonde beladen ongelukkigen in Zijn aanwezigheid komen, en in Hem Degene vinden Die de macht heeft om op aarde zonden te vergeven! Wie is deze gezegende Persoon? Deze Vriend van zondaars? Het is de eeuwige Zoon van God.

Hier hebben we nu Gods geliefde Zoon hier beneden onder mensen, de perfecte uitdrukking van alles wat God is. Maar nu is deze gezegende Persoon naar de Vader teruggegaan en is nu in de heerlijkheid van God, de heerlijkheid die Hij had voor de wereld was. Hij is teruggegaan als Mens, en is nu een Mens – God en Mens in één Persoon – in de heerlijkheid van God. In Hem hebben de mensen een plaats in de tegenwoordigheid van God, op basis van de goddelijke gerechtigheid. Is dat geen goed nieuws voor arme zondaars en zondaressen? Is het niets om te weten dat er nu echt een Mens in de heerlijkheid van God is? Dit is het wat de deur opent voor schuldige mensen. Het is Christus die daar ingegaan is als Mens en Die de weg opende voor jou om ook binnen te kunnen gaan.

“Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Joh. 14:6).

A.H. Rule, © The Lord is near

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW