9 maanden geleden

Titus 2 vers 11

“Want de genade van God, heilbrengend voor alle mensen is verschenen.”

God biedt iedereen eeuwige verlossing aan, zonder enige uitzondering. Niemand zal dus verloren gaan omdat de mogelijkheid van verlossing niet beschikbaar was. Maar niet iedereen is bereid de genade van God aan te nemen. Daardoor maken zij de raad van God ten aanzien van zichzelf onwerkzaam, zoals Jezus Christus eens tegen de Farizeeën zei (verg. Luk. 7:30). “God, onze Redder, die wil1 dat alle mensen behouden worden en tot kennis2 van [de] waarheid komen” (1 Tim. 2:3,4). Maar Hij dwingt niemand. Het probleem is dat de mensheid maar al te vaak niet geïnteresseerd is.

Toen Christus op aarde was, klaagde Hij: “… en toch wilt u tot Mij niet komen, opdat u leven hebt” (Joh. 5:40). En over Jeruzalem zei hij: “… hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen bijeenverzamelen, zoals een hen haar kuikens bijeenverzamelt onder haar vleugels, en u hebt niet gewild” (Matth. 23:37). Ook hier was de Heer gewillig; het was het volk, dat niet wilde.

Het is vandaag de dag niet anders. Velen weigeren in God te geloven, anderen weigeren toe te geven, dat zij verloren zijn en Christus nodig hebben als hun Redder. Maar wie zijn hart openstelt voor God en Zijn Woord, erkent zijn schuld en zijn verloren toestand. Wat een blijde boodschap is het voor hem, dat God zijn redding wil en dat die beschikbaar is voor iedereen die bereid is die te aanvaarden!

Iedereen wordt geconfronteerd met de vraag: Ben u klaar en bereid om gered te worden? Gods armen zijn naar je uitgestrekt. U hoeft alleen maar tot Hem te komen en toe te geven dat u verloren bent. Als u Hem uw zonden belijdt en het verlossingswerk van Jezus Christus in geloof aanneemt, zult u gered worden. Wilt u dat vandaag niet doen?

 

NOTEN:
1. ‘Willen’ in vers 4 (thelo) drukt meer een verlangen óf voornemen uit; in vers 8 is het een sterker woord (boulomai) dat meer een beslist wilsbesluit uitdrukt.
2. Dit is volle kennis: de waarheid erkennen en tot zijn geestelijk eigendom maken; zo ook ‘kennen’ in 4: 3.

 

© The Good Seed

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW