Doop

5 artikelen over dit onderwerp gevonden
12 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (7)

De tijd was nu vervuld. De verlossing was volbracht; God verheerlijkt; Christus aan Zijn rechterhand in de hemel; en nu komt de Heilige Geest op aarde. God wijdt de gemeente in, en Hij doet dit op een wijze, die Zijn eigen wijsheid, macht en heerlijkheid verkondigt. Een verheven wonder wordt gewerkt, een uitwendig teken gegeven. Deel 1: 32 – 814 n. Christus De uitstorting van de Heilige Geest De tijd was nu vervuld. De verlossing was volbracht; God verheerlijkt; Christus...

Lees verder
14 jaar geleden

De Christelijke doop (IV)

Na een onderbreking i.v.m. de zomermaanden gaan we weer verder met de doop. Denk jij er nog steeds over na of heb je al gedaan wat de Heer van jou vroeg? Hoe dan ook … Nu eerst weer een vervolgoverzicht. In het vorige artikel tref je de punt 8-11 aan. 12. Wie is een Christen? 13. De vraag voor God van een goed geweten 14. Het huis van God 15. De opstanding van Christus 16. “U”, niet “ons” 12. Wie...

Lees verder
14 jaar geleden

De Christelijke doop (III)

“Of weet gij niet, dat zo velen wij tot Christus Jezus gedoopt zijn, wij tot zijn dood gedoopt zijn?”? (Romeinen 6:3). Dit belangrijke feit moet dus elke dopeling duidelijk te zijn (kan dat bij de kinderdoop zo zijn?) Hij moet er zich van bewust zijn, dat hij die dood verdiend heeft, maar tegelijk belijdt hij, dat een ander voor hem in de dood was, Christus. Met Hem maakt de dopeling zich één, krijgt dus in dit opzicht deel daaraan. Nu...

Lees verder
14 jaar geleden

De Christelijke doop (II)

 Wij zagen dat er al vroeg in de kerkgeschiedenis de kinderdoop aanbevolen werd. Lag dat aan de onvoldoende informatie (of toelichting) door God Zelf in de Bijbel? Nee, Nooit! Het is uit de kerkgeschiedenis ook bekend, dat zelfs ‘kerkvaders’? niet altijd de gehele Bijbel ter beschikking hadden. Vaak alleen het Oude Testament, en slechts enkele boeken over het Nieuwe Testament. Daardoor groeide bij hen een beperkt beeld over de bijbelse waarheid, ook over de doop. Wat zegt de Bijbel over...

Lees verder
14 jaar geleden

De Christelijke doop (I)

We willen in de volgende artikelen nadenken over de Christelijke doop. Zoals u hopelijk zult opmerken, schijnt vanuit de geschiedenis van de kerk toch een bepaald licht op deze zo belangrijke zaak. Daarover is al veel geschreven en daardoor zijn er zelfs kerkscheuringen ontstaan. Toch is het een Bijbels gegeven dat iemand die tot geloof gekomen is, ook gedoopt moet worden. Daarbij is het principe “gehoorzaamheid” van het allergrootste belang. Mijn wens en gebed is dat dit èn het feit...

Lees verder