Doop

8 artikelen over dit onderwerp gevonden
2 jaar geleden

Verbondenheid met Christus (2)

Dit is het tweede deel van een serie over onze verbinding met Christus in Zijn dood, en onze vereniging met Hem in het opstandingsleven. In het vorige artikel (1) hebben we gekeken naar het gekruisigd zijn met Christus en het ter dood brengen van onze leden, en we zagen dat de kruisiging van de Heer Jezus verband houdt met het einde van de wereld van de mens en Zijn dood met het einde van die mens in zijn geheel. We...

Lees verder
2 jaar geleden

De eerste decennia van het christendom (25)

Handelingen 10 vers 44-48; Handelingen 11 vers 1-18   Vers 44-48 In de toespraak van Petrus zijn de vier verschillende kanten van het werk van de Heilige Geest, waarover de Heer sprak, te zien: Hij herinnerde zich alles wat Jezus had gezegd en wat de toenmalige discipelen slechts weinig of helemaal niet hadden begrepen (= inhoud van de evangeliën, verg. Joh. 14:26; Hand. 10:36-40). Hij getuigt van een verheerlijkte Christus (= inhoud van de Handelingen, verg. Joh. 15:26,27; Hand. 10:41)....

Lees verder
2 jaar geleden

De eerste decennia van het christendom (22)

Handelingen 9 vers 18-30   Vers 18 “En terstond vielen hem als het ware schubben van de ogen en hij kon weer zien; en hij stond op, en werd gedoopt. En toen hij voedsel had genomen, werd hij versterkt.” Alles wat Saulus in de waan van verblinding had gehouden, en van hem een vervolger van de Heer had gemaakt, leek op deze schubben die nu van zijn ogen vielen. Niet alleen was hem zijn natuurlijk gezichtsvermogen teruggegeven; zijn ogen waren...

Lees verder
17 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (7)

De tijd was nu vervuld. De verlossing was volbracht; God verheerlijkt; Christus aan Zijn rechterhand in de hemel; en nu komt de Heilige Geest op aarde. God wijdt de gemeente in, en Hij doet dit op een wijze, die Zijn eigen wijsheid, macht en heerlijkheid verkondigt. Een verheven wonder wordt gewerkt, een uitwendig teken gegeven. Deel 1: 32 – 814 n. Christus De uitstorting van de Heilige Geest De tijd was nu vervuld. De verlossing was volbracht; God verheerlijkt; Christus...

Lees verder
18 jaar geleden

De Christelijke doop (IV)

Na een onderbreking i.v.m. de zomermaanden gaan we weer verder met de doop. Denk jij er nog steeds over na of heb je al gedaan wat de Heer van jou vroeg? Hoe dan ook … Nu eerst weer een vervolgoverzicht. In het vorige artikel tref je de punt 8-11 aan. 12. Wie is een Christen? 13. De vraag voor God van een goed geweten 14. Het huis van God 15. De opstanding van Christus 16. “U”, niet “ons” 12. Wie...

Lees verder
18 jaar geleden

De Christelijke doop (III)

“Of weet gij niet, dat zo velen wij tot Christus Jezus gedoopt zijn, wij tot zijn dood gedoopt zijn?”? (Romeinen 6:3). Dit belangrijke feit moet dus elke dopeling duidelijk te zijn (kan dat bij de kinderdoop zo zijn?) Hij moet er zich van bewust zijn, dat hij die dood verdiend heeft, maar tegelijk belijdt hij, dat een ander voor hem in de dood was, Christus. Met Hem maakt de dopeling zich één, krijgt dus in dit opzicht deel daaraan. Nu...

Lees verder
18 jaar geleden

De Christelijke doop (II)

 Wij zagen dat er al vroeg in de kerkgeschiedenis de kinderdoop aanbevolen werd. Lag dat aan de onvoldoende informatie (of toelichting) door God Zelf in de Bijbel? Nee, Nooit! Het is uit de kerkgeschiedenis ook bekend, dat zelfs ‘kerkvaders’? niet altijd de gehele Bijbel ter beschikking hadden. Vaak alleen het Oude Testament, en slechts enkele boeken over het Nieuwe Testament. Daardoor groeide bij hen een beperkt beeld over de bijbelse waarheid, ook over de doop. Wat zegt de Bijbel over...

Lees verder
18 jaar geleden

De Christelijke doop (I)

We willen in de volgende artikelen nadenken over de Christelijke doop. Zoals u hopelijk zult opmerken, schijnt vanuit de geschiedenis van de kerk toch een bepaald licht op deze zo belangrijke zaak. Daarover is al veel geschreven en daardoor zijn er zelfs kerkscheuringen ontstaan. Toch is het een Bijbels gegeven dat iemand die tot geloof gekomen is, ook gedoopt moet worden. Daarbij is het principe “gehoorzaamheid” van het allergrootste belang. Mijn wens en gebed is dat dit èn het feit...

Lees verder