Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
15 jaar geleden

Jonge mensen in de Bijbel (13)

Jonathan. Een goed belovende start 1 Samuël 17 1 Samuël 18:1-4 Voordracht 6a Een goed belovende start Ik noem het gedrag van Jonathan hier een uitstekende start. Je hebt hier het beeld van een mens die na een echte bekering tot complete overgave aan Christus komt. Het Oude Testament is vol van beelden. David is een type van Christus – Jonathan van de verloste zondaar. We hebben een prachtig beeld van dat wat plaats vindt wanneer de ziel leert wat...

Lees verder
15 jaar geleden

Ruth (14)

Deze doorlopende overdenking is ontstaan uit voordrachten en zijn voor de praktijk bedoeld. Moge de Heer ons door deze eenvoudige overdenking rijkelijk zegenen! – Het ligt mij op het hart daarop te wijzen, dat men uitleg over het Woord van God alleen met de Bijbel en onder gebed leest. Het veld van Boaz Ruth 2:4-8: En ziet, Boaz kwam van Bethlehem, en zei tot de maaiers: De Heere zij met u! En zij zeiden tot hem: De HEERE zegene u!...

Lees verder
15 jaar geleden

The Passion of the Christ?

De film “The Passion of the Christ” is in de Nederlandse bioscoop te zien. De film is in Amerika een enorm succes en ook hier loopt het storm. Als een film over het lijden van Christus a. volle zalen trekt, b. een kassakraker is en c. mensen tot tranen toe beweegt, mag de Christen die in Hem zijn of haar Heiland heeft gevonden, zich wel tot de Schrift wenden of de voorstelling wel klopt. Ik wil graag met Christenen delen...

Lees verder
15 jaar geleden

Alleen de Bijbel!!!

The passion of the Christ De film “The passion of the Christ” (Het lijden van Christus) houdt vele gemoederen, ook in Nederland, bezig. Deze omstreden film stelt de kruisgang van Christus op een gewelddadige wijze voor. De film bracht de laatste week in Amerika een recordbedrag van 51,4 miljoen dollar op. Het totaalbedrag in twee weken komt daarmee uit op 212 miljoen dollar. De film is niet-Engels gesproken (maar in Latijn en Aramees) en wordt zelfs in de wereldpers met...

Lees verder
15 jaar geleden

Toetsing

De verschijning van deze film onderstreept de absolute noodzaak dat het lezen van de Bijbel, het Woord van God, van crusiaal belang is voor geestelijke groei, voor bewaring maar ook voor redding van je ziel. Frisse Wateren Recent is door Mel Gibson een film gemaakt met als titel “The passion of the Christ”. De film gaat over Jezus. Er wordt getracht om de gebeurtenissen van de 12 uren voor zijn dood aan het kruis in beeld te brengen. Vele evangelische...

Lees verder
15 jaar geleden

Handig bij het lezen …

36. Bekering van Saulus van Tarsus. Hand. 9. 36-39. Te Damaskus predikt hij in de synagoge, gaat naar Arabie, keert terug naar Damaskus, en vlucht vandaar. Zijn eerste bezoek aan Jeruzalem, drie jaar na zijn bekering. Vandaar gaat hij naar Tarsus. Hand. 9:23-26; Gal. 1:18. 39, 40. De gemeenten in het joodse land hebben rust. Hand. 9:31. 40-43. Paulus predikt in Syrie en Cilicie. Gal. 1:21. Gedurende een niet juist te bepalen tijdsverloop ondergaat hij veel lijden en gevaren, vermeld...

Lees verder
15 jaar geleden

Martelaars (1)

In onze dagen is het voor sommigen het toppunt van het leven, of misschien moet men zelfs zeggen van de dood, namelijk “martelaar” zijn. Zonder daar nu verder diep op in te kunnen gaan in het kader van dit artikel, zijn er wel een grote verschillen tussen Christen-martelaars en Moslim-martelaars. Twee heel belangrijke en opvallende zou ik u willen noemen. De eerste is dat een Christen niet zelf kiest om martelaar te zijn. Daar wordt hij door de vijanden van...

Lees verder
15 jaar geleden

Is Mohammed een valse profeet? (II)

Deze artikelen hebben de bedoeling enkele achtergronden (zonder de pretentie te hebben dat het volledig is) te laten zien van de Islam alsmede dat de Islam reeds in haar wortels een geweldige expansiedrift had en nog heeft, met of zonder geweld. In 2003 veelal met geweld, dat zien we nu wel heel duidelijk in onze dagen. De bedoeling van Bin Laden is wel duidelijk genoeg. In dit brein is er blijkbaar geen plaats voor anders-denkenden. Als hij de Heer Jezus...

Lees verder
15 jaar geleden

Ruth (8)

Deze doorlopende overdenking is ontstaan uit voordrachten en zijn voor de praktijk bedoeld. Moge de Heer ons door deze eenvoudige overdenking rijkelijk zegenen! – Het ligt mij op het hart daarop te wijzen, dat men uitleg over het Woord van God alleen met de Bijbel en onder gebed leest. De vergevende en herstellende genade van God Wanneer wij deze geschiedenis nu als voorbeeld voor onze persoonlijke wandel of die van het volk overdenken, men weet niet welke genade het meest...

Lees verder
15 jaar geleden

Jehovah Getuigen (2)

Een verderfelijke dwaalleer? De “Jehovah-Getuigen” (J.G.) wijzen de drie-eenheid van God af. Zij leren dat Christus slechts een schepsel is en dat Hij niet mag worden aangebeden. Hun geloof kan daarom niet als Christelijk worden gekenmerkt (1 Joh. 2:22-23). Hun “Nieuwe-Wereld-Vertaling” (NWV) van de Bijbel wijkt voor een deel aanzienlijk van de grondtekst af.De volgende weerlegging van enige punten van hun dwaalleer aan de hand van de Schrift is misschien niet voor alle “internetters” interessant. Wanneer je echter op een...

Lees verder