8 jaar geleden

Is met de opname de genadetijd voorbij?

Is werkelijk met de wederkomst van Christus om de bruidsgemeente thuis te halen (opname) de genadetijd ten einde, en gaan dan allen die achterbleven voor eeuwig verloren? Als dat zo was, dan zou men toch met het oog op de onbekeerde zielen niet vragen kunnen: “Heer Jezus, kom!”

Het is helemaal waar dat met de wederkomst van de Heer – dat is de ernstige kant van wederkomst – de genadetijd, dat wil zeggen de tegenwoordige gemeente – of periode van genade, onherroepelijk voorbij is. Het dode naamchristendom blijft achter; dit zijn de dwaze meisjes, en omdat zij noch koud noch heet zijn, zal de Heer hen uit Zijn mond “spuwen” (Openb. 3:16). Echter er zullen in de tijd van oordeel nog zielen gered worden (zie Openb. 7). Maar dat zijn niet verlosten uit de christenheid, maar uit de niet-christelijke naties (heidenen), die nog steeds goed zijn voor tweederde deel van de bevolking van de aarde.

Na de opname zal de antichrist, die niet verschijnen kan zolang als de bruidsgemeente nog op aarde is (2 Thess. 2), zijn hoofd opheffen. De gelovige Joden zullen in eerste instantie door de komende antichristelijke verdrukking moeten gaan. Met hen degenen, die noch Jood zijn, noch tot de christelijke gemeente (Christendom) behoren.

Nu denken zij, als dat zo was, dan zouden ze niet kunnen bidden: “Heer Jezus, kom!” Waarom niet? Maar juist meer dan ooit! Hoe inniger zij verlangen naar de komst van de Heer, een des te diepere indruk het op hun omgeving en medemens zal maken, en hoe eerder ze geneigd zullen zijn om zich te bekeren. Degene die nog steeds weigert zich te laten redden, zolang het “heden” wordt genoemd, zal zijn oordeel dragen moeten. Dat is de reden waarom we ijverig willen zijn en de tijd van de Heer willen uitkopen, zodat nog velen de Heiland zullen vinden, en dat niet ons de schuld treft. Ik noem nog ter beantwoording van uw vraag, dat de les van de gelijkenis van de tien meisjes (zie Matth. 25) leerzaam is. Waar lezen we in de heilige Schrift, dat “dwaze meisjes” nog een kans hebben om zich later te bekeren? Waar zegt het Woord van God, dat deze deur, waarvan de Heer Jezus Zelf toch duidelijk zegt: “en de deur werd gesloten” (Matth. 25:10), weer opnieuw zou worden geopend? Zo willen we ons aan het Woord van de Heer houden en inniger dan ooit roepen: “Heer Jezus, kom!”

© Adolf Küpfer

Uit: Adolf Küpfer – 700 vragen en antwoorden, vraag nr. 234

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW