9 jaar geleden

De juiste plaats vinden …

“En op de eerste dag van de ongezuurde broden, wanneer ze het Pascha slachtten, zeiden Zijn discipelen tegen Hem: Waar wilt U dat wij heengaan en voorbereidingen treffen, zodat U het Pascha kunt eten? En Hij stuurde twee van Zijn discipelen eropuit en zei tegen hen: Ga de stad in en iemand zal u tegemoetkomen die een kruik water draagt; volg hem …” (Mark. 14:12-13).

De discipelen zouden het laatste Pascha met Christus vieren. Bij dit Pascha werd het avondmaal ingesteld. De manier waarop de discipelen de plaats vonden, geeft ons instructies hoe wij vandaag de plaats van samenkomen naar de gedachten van God vinden kunnen, waar wij ook aan het geslachte Lam denken.

Als het gaat om de “juiste plaats” te vinden, begint het met het feit, dat we de Heer vragen waar Hij ons hebben wil. Dat is het eerste. Het gebeurt vaak dat een plaats wordt gekozen – en dan  wordt de Heer gevraagd of Hij er ook komen wil. Het moet andersom zijn: Hij zoekt de plaats uit, en wij worden dan door Hem uitgenodigd.

Het tweede is dat we Hem gehoorzamen en precies dat doen, wat Hij zegt. De discipelen moesten precies de instructies van de Heer opvolgen, om de plaats te vinden waar Hij het Pascha met hen wilde vieren. En dus hebben we een houding van gehoorzaamheid  nodig, als het gaat om de plaats van samenkomen volgens de Schrift te vinden. Ontbreekt ons deze houding, dan zullen we altijd leren maar geen kennis verkrijgen (2 Tim. 3:7).

Het derde is dat wij door de “man met de waterkruik” geleid worden, dat is een beeld van de Geest. We moeten Hem volgen. De Heilige Geest wil ons ook in de vraag van het samenkomen op de juiste weg leiden – en deze leiding staat altijd in verbinding met het “water van het Woord van God”1.

Men kan de plaats die Hij wil, niet zomaar vinden. Dat was toen ook zo, toen het ging om de plaats waar de HEER Zijn Naam temidden van het volk Israël liet wonen2. God noemde geen namen van de steden, de Israëlieten moesten erom vragen en ijverig zoeken. De discipelen moesten vragen om de plek voor het Pascha te vinden. En ook vandaag is het niet anders, als we de plaats van het samenkomen willen vinden.

Gerrid Setzer, © Bibelstudium.de

NOTEN:
1. Zie: Psalm 119:1,9,105,133a; Efeze 5:26
2. Zie: Deuteronomium 12:5,11,13-14,18.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW