Geloof

230 artikelen in deze categorie gevonden
17 jaar geleden

De man wiens hand aan het zwaard kleefde (1)

Misschien verwondert u zich over dit zeldzame opschrift. Wie mag dat zijn, de man wiens hand aan het zwaard kleefde? Dezelfde vraag heb ik mij ook gesteld, toen ik dit opschrift in een oud boek van C.H. Spurgeon vond. Maar de oplossing van het raadsel was snel gevonden. Het gaat daadwerkelijk om een bijbels persoon, en wel om Eléazar, een van de helden van David. Het bijbels bericht over deze man is kort, maar leerrijk. We lezen deze kleine geschiedenis...

Lees verder
17 jaar geleden

De waarde van het bloed (2 – slot)

Wat wordt er vandaag veel bloed vergoten, veel onschuldig bloed ook. Voor velen in deze wereld – die zonder God leven – telt een mensenleven niet meer. Hoe denkt God over het bloed? Kunnen wij zomaar bloed eten? Het bloed van de Heer Jezus Christus wordt als “kostbaar” beschreven in het Boek der boeken. Dit bloed heeft Hij gestort … alleen door Zijn bloed is er vergeving van zonden … God waakt over het leven Daar het bloed voor het...

Lees verder
17 jaar geleden

Op vakantie met de kleinen der aarde

Juli 2006. Misschien komt jij ze in de vakantie tegen, die ‘kleinen’ der aarde. Er zijn er bij die soms erg lastig kunnen zijn, wanneer ze je benen komen verkennen om een hartig hapje te vinden. Ik bedoel nu de mieren. Let maar eens goed op ze. Maar ook die andere ‘kleinen’? kunnen we ontmoeten, zoals de konijnen, de sprinkhanen en de spin. Ze geven wijze lessen die we zomaar ‘relaxed’ tijdens onze vakantie kunnen volgen zonder cursusgeld te hoeven...

Lees verder
17 jaar geleden

Ambitie

Hebt u ooit echt dorst gehad en het gevoel gehad, dat u veel moest drinken? Wel, wat zou uw keus zijn? Een goede kop (of beker) van de beste Engelse thee, goed bereid en heet – heel verfrissend! Of misschien zou uw keus een lange teug van uw lievelingsdrankje zijn, goed gekoeld in de koelkast. David voelde zoiets toen hij zich verborg (2 Samuël 23:15). Maar belangrijker is, datgene waar de Heer naar kijkt in de laatste gemeente in Openbaring...

Lees verder
17 jaar geleden

Stille tijd – oriëntatie voor de dag

Geschikt om ook eens tijdens je vakantie in 2006 te overwegen. De wekker gaat af. Je wordt langzaam wakker. Een nieuwe dag ligt voor je. Het zal een reis als door een onbekend land zijn. Ieder woord en elke handeling, iedere gedachte zal een voetspoor op je pad achterlaten. Welke weg heb je tot aan de avond afgelegd? Hoe zal God de dagreis beoordelen? Heeft de dag op geestelijk terrein “iets gebracht”? Vele Christenen hebben het zich aangewend ’s morgens...

Lees verder
17 jaar geleden

Genezing en vergeving (4 – slot)

Niet door het verbergen van het boze, maar door het openen van zijn hart bevrijdt hij zijn geweten, misschien ook zijn lichaam” … JND III. Het gebed voor elkaar “Belijdt dus elkaar de zonden en bidt voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel. Elia was een mens van gelijke natuur als wij, en hij bad een gebed dat het niet zou regenen, en het regende drie jaar en zes maanden niet op aarde....

Lees verder
17 jaar geleden

Genezing en vergeving (3)

Vele ziekten, in bijzonder psychisch lijden, worden veroorzaakt door niet in het reine gebrachte zonden. Psychologie en psychiatrie zullen hier geen effect hebben. Alleen de God passende belijdenis van verborgen zonden, tot aan hoogmoed en eigenzinnigheid toe. Dit en nog meer in verband met genezing en vergeving … Het zalven met olie “En gij hebt de zalving van de Heilige” (1 Johannes 2:20). “En wat u betreft, de zalving die gij van Hem ontvangen hebt, blijft in u en gij...

Lees verder
17 jaar geleden

Genezing en vergeving (2)

Genadegaven van de genezing waren ’tekenen’, waardoor de macht van God voor en aan ongelovigen werd geopenbaard. Als kind van God weten we dat we in Zijn liefdevolle en zorgvolle Vaderhanden zijn en zijn wij niet aangewezen op machtsopenbaringen van God. Dit is van kostbare waarde. Wat vindt er dan plaats tijdens zo’n bezoek? Ten eerste gebed; ten tweede het zalven met olie. Of het zalven nu eerst komt of dat er eerst gebeden wordt lijkt niet helemaal duidelijk te...

Lees verder
17 jaar geleden

Het geloof van Noach

We leven vandaag in een tijd die verschrikkelijk veel overeenkomsten heeft met de dagen voor de zondvloed. Daarom hebben wij ook het geloof van Noach nodig, zoals het ons in Hebreeën 11:7 voorgesteld wordt. Het geloof neemt aan, wat God zegt, omdat God het zegt. Zijn wij ook zo trouw als Noach die ondanks alles door ging en God gehoorzaamde door de ark te bouwen? Is ons geloof “dood” of “springlevend”? “Door het geloof heeft Noach, toen hij een Goddelijke...

Lees verder
18 jaar geleden

Sta stil …

“Sta, en aanmerk de wonderen van God” (Job 37:14). “Sta eens stil”, zegt Elihu tegen Job. Juist in deze weken hebben we misschien wel behoefte om eens stil te staan en ons leven wat dichterbij bekijken. Elihu voegt eraan toe: “… en let op de wonderen van God”. Deze korte overdenkingen zijn bedoeld om je daarmee te helpen. Immers alleen in het licht van het Woord van God kan “stilstaan” ons “vooruit helpen” naar de Heer Jezus toe en …...

Lees verder