Geloof

229 artikelen in deze categorie gevonden
15 jaar geleden

“Kom hier en ontbijt!”

Dit korte woord komt niet uit de mond van een bezorgde moeder, maar het zijn de woorden van de Heer Jezus Zelf. Bedoeld worden enkele van Zijn discipelen, die na een lange en inspannende nacht op de vroege morgen moe aan de oever van de zee van Tibérias hun Meester aantroffen. De Heer Jezus kende Zijn discipelen en Hij wist, wat zij nodig hadden. Toen zij aan de oever aankwamen was alles klaar, en de discipelen konden zich te goed...

Lees verder
15 jaar geleden

Zwakken en sterken

De hoofdreden voor de uiteenzettingen van de apostel in Romeinen 14 en 15 over zwakken en sterken waren wrijvingen tussen gelovigen uit het joden- en heidendom, die uit een verschillende houding tegenover de voorschriften van de wet voortkwamen. Dit probleem is vandaag zo goed als verdwenen(?), maar de principes die de apostel in dit verband naar voren brengt, zijn altijd nog hoogst actueel. Meer dan wij misschien bevroeden! Iedere Christen zou ze moeten kennen en behartigen! … Romeinen 14:1-15:7 De...

Lees verder
15 jaar geleden

Geen tijd! – Nieuwjaarsoverdenking

December 2007. Wie kent niet dit gebed van Mozes, de man Gods: “Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen” (Psalm 90:12)? Juist in de dagen voor oud en nieuw kan een gevoel van weemoed ons bespringen als we denken aan de tijd die voorbijgegaan is. Onze gedachten kunnen dan teruggaan naar dingen die in ons leven plaats vonden of plaatsvinden, en dat ons verdrietig maakt. Een geliefde die is heengegaan, een ruzie die nog nooit...

Lees verder
15 jaar geleden

Problemen met een doel

Problemen en teleurstellingen zijn er in vele vormen. Er zijn grote problemen zoals de smartelijke dood van een vriend of de ongelukkige verbreking van een liefdesrelatie. Er zijn middelzware problemen zoals het schrappen van een vakantiereis in het voorjaar. En er zijn kleine problemen zoals het je opstellen in een lange rei of het verliezen van de sleutelbos of het “humeur” op een regendag. Heeft de bijbel op zulke beproevingen of tegenslagen iets te zeggen?… “Acht het enkel vreugde, mijn...

Lees verder
15 jaar geleden

Rooksignalen van God …

of: wanneer God anders verhoort! Als enige overlevende van een schipbreuk spoelde hij aan een strand van een eenzaam eiland aan. Hij bad vurig tot God om redding uit zijn positie en zocht dagelijks de horizon af naar een hoopvol teken. Toen na dagen zich niets voordeed, bouwde hij uit drijfhout een kleine hut ter bescherming tegen het weer … Als enige overlevende van een schipbreuk spoelde hij aan een strand van een eenzaam eiland aan. Hij bad vurig tot...

Lees verder
16 jaar geleden

Eenzaamheid (2 – slot)

De vorige keer hebben we de eenzaamheid gezien in het huwelijk, in de ongehuwde staat en iets van de eenzaamheid van de Heer Jezus in Zijn leven hier op aarde. Maar nu zou ik willen wijzen op wat we zouden kunnen noemen “het toppunt van de eenzaamheid”. Daarvoor herinner ik u aan wat er op Goede Vrijdag gebeurde op Golgotha. Hopelijk is het bij ons niet zo dat ons geloofsleven alleen maar tikt op de klok van het kerkelijk jaar...

Lees verder
16 jaar geleden

Eenzaamheid (1)

Maart 2007. Eenzaamheid is iets wat in het bijzonder in onze dagen vele mensen, zowel ongelovige als gelovige mensen, diep ongelukkig maakt. Misschien voelt u, voel jij, – die dit leest – zich ook wel heel eenzaam. Misschien bent u getrouwd maar toch heel eenzaam. Misschien hebt u heel fijne collega’s maar toch voelt u zich niet begrepen en voelt u zich eenzaam. Misschien ben jij wel de flinke bink of het knapste meisje in de klas en lig je...

Lees verder
16 jaar geleden

Vreugde, inschikkelijkheid en … een heerlijke toekomst

Altijd horen wij van moeilijkheden onder het volk van God. In het ene geval gaat het om gemeenten, in een ander geval om een huwelijk, in het derde geval om het persoonlijke geloofsleven enzovoorts. Iedere keer zijn we geschokt en treurig tegelijk. Hoe zal dat allemaal aflopen? Belangrijk is, dat wij in zulke tijden niet berusten. Want de duivel, onze vijand, heeft het doel ons door zulke ervaringen lam te leggen. Zijn doel is dan bereikt, wanneer het hem gelukt...

Lees verder
16 jaar geleden

Uit de schat(kist)kamer van een Christen!

De aktuele boodschap van dit artikel is ook voor onze huidige eeuw een echte uitdaging. De hier afgedrukte tekst is uit een werk, dat voor het grootste deel intussen uitgegeven is … Graag hebben de mensen een gemakkelijk te hanteren doeltreffend middel, zoiets als een receptenboek, om de wil van God te onderscheiden. Wij bladeren in de literatuur van onze vaderen … De actuele boodschap van dit artikel is ook voor onze huidige eeuw een echte uitdaging. De hier afgedrukte...

Lees verder
16 jaar geleden

De man wiens hand aan het zwaard kleefde (1)

Misschien verwondert u zich over dit zeldzame opschrift. Wie mag dat zijn, de man wiens hand aan het zwaard kleefde? Dezelfde vraag heb ik mij ook gesteld, toen ik dit opschrift in een oud boek van C.H. Spurgeon vond. Maar de oplossing van het raadsel was snel gevonden. Het gaat daadwerkelijk om een bijbels persoon, en wel om Eléazar, een van de helden van David. Het bijbels bericht over deze man is kort, maar leerrijk. We lezen deze kleine geschiedenis...

Lees verder