Bijbel

67 artikelen in deze categorie gevonden
16 jaar geleden

Handelingen van de apostelen (II)

Dit boek toont ons een overgangsperiode. Daarnaast heeft het veel raakpunten met ander bijbelboeken. Waartoe bootreizen kunnen leiden en door God gebruikt worden vinden we eveneens in dit boek waarin de Handelingen van de Heilige Geest met name naar voren komen … Handelingen van de apostelen toont ons een periode van overgang Hierna zal nog op bijzonderheden van de Handelingen ingegaan worden. 1e bijzonderheid: Genesis en Handelingen Ten eerste zijn er – zoals waarschijnlijk in elk bijbelboek – interessante “raakvlakken”...

Lees verder
16 jaar geleden

Lessen uit Romeinen 7 (II – slot)

“Het antwoord op elke vraag die in de Schrift wordt gesteld, wordt in de Schrift gevonden. Nochtans, de sleutel hangt niet altijd bij de deur” Dit is zeker ook van toepassing als het gaat om de strijd tussen onze oude en nieuwe natuur … Maar niet alleen ons oude leven werd in de dood van Christus gebracht om daar te eindigen. Een nieuw leven is begonnen. God heeft ons niet alleen met Christus verbonden als Degene Die gestorven is, maar...

Lees verder
17 jaar geleden

Handelingen van de apostelen (I)

In een korte bijbelstudiereeks beginnen we hier met no. 5. De andere zullen zo de Heer wil later verschijnen. Als u wilt, mag u de antwoorden op de vragen die in deze bijbelstudies voorkomen – of die bij u zelf opkomen – ook mailen naar Frisse Wateren. Zij zijn zeer welkom en worden discreet beantwoord! Mailadres: frissewateren@ctmax.nl. In de vier evangeliën gaat het om het leven en de werken van de Heer Jezus hier op aarde – tot Zijn dood,...

Lees verder
17 jaar geleden

Lessen uit Romeinen 7 (I)

n de maand januari van het jaar 1886 brak er een hevige storm los in de literaire wereld met de publicatie van Robert Louis Stephenson’s roman “Doctor Jekyll and Mister Hyde”. Het stelt een situatie voor, waar een doctor in de geneeskunde, ogenschijnlijk een principieel goede man, bezig is met het onderzoek naar een voorheen onbekend verdovend middel. Dit zou, zo hoopte hij, iemands persoonlijkheid veranderen door het ontketenen van verborgen krachten en neigingen die normaliter worden onderdrukt door zijn...

Lees verder
17 jaar geleden

Hebben Christenen en moslims één God?

In de krant van vrijdag 28 oktober 2005 stond te lezen, dat de Free Record Shop de Bijbel en de Koran als één pakket verkoopt. Het schijnt succesvol te verlopen. De Bijbel en de Koran in één band komt misschien bij veel mensen als logisch over, zeker commercieel gezien. Er is tevens een 33 bladzijden tellend werkje van een imam en een dominee aan toegevoegd. Volgens commercieel directeur Juan da Silva belicht het tweetal de overeenkomst tussen de twee heilige...

Lees verder
17 jaar geleden

Bijbelleesrooster voor stille tijd

Misschien heb jij er ook iets aan. Een hulp voor je “verborgen omgang” met God gedurende 15 weken. Hierbij zullen altijd twee elementen een cruciale rol spelen, namelijk het Woord van God en het gebed. Evenwel ook een derde element wil ik nog noemen, namelijk de overdenking van het Woord van God (zie Ps. 119:9-16), waarin we ons mogen oefenen en laten voorlichten door de Heilige Geest. Dit Bijbelleesrooster komt uit een ‘erfenis’ van iemand die op jonge leeftijd (20...

Lees verder
18 jaar geleden

Korte inleiding in de hele Bijbel (a)

Voorwoord vertaler In deze tijd van het uitbrengen van nieuwe vertalingen van de Bijbel is het uitermate belangrijk om ernstig rekening te houden met de oorsprong van de Bijbel. Alléén zij die opnieuw geboren zijn, die leven uit God bezitten door het geloof in de Heer Jezus Christus, kunnen een heilige eerbied voor het Woord van God hebben. Zij zijn immers geboren uit dat onvergankelijke zaad, het levende en blijvende Woord van God (1 Petrus 2:23). Omdat zij de Geest...

Lees verder
18 jaar geleden

Korte inleiding op de hele Bijbel (b)

Voorwoord vertaler In deze tijd van het uitbrengen van nieuwe vertalingen van de Bijbel is het uitermate belangrijk om ernstig rekening te houden met de oorsprong van de Bijbel. Alléén zij die opnieuw geboren zijn, die leven uit God bezitten door het geloof in de Heer Jezus Christus, kunnen een heilige eerbied voor het Woord van God hebben. Zij zijn immers geboren uit dat onvergankelijke zaad, het levende en blijvende Woord van God (1 Petrus 2:23). Omdat zij de Geest...

Lees verder
18 jaar geleden

Het Woord van God en onze ervaringen

PRAGMATISME versus GELOOF Pragmatisme zegt: “Als het werkt, dan zal ik het accepteren en geloven”.Geloof zegt: “Wat ik aanneem en geloof is geheel gebaseerd op het Woord van God, de Bijbel”. FUNDAMENTELE WET Wij moeten nooit toelaten dat onze ervaringen het Woord van God gaan uitleggen, maar in plaats daarvan, moet het Woord van God onze ervaringen gaan beheersen.

Lees verder
18 jaar geleden

De wonderbare wegen van God

Het was maar een kussen, een hard, bultig kussen. Het was zo hard dat de gevangenisbewaarder het niet wilde hebben. Het zag er zo lelijk uit dat de andere gevangenen het zelfs niet stelen wilden. Maar het was het kussen van Mr. Judson – het enige kussen dat hij had. Mr. Judson was gevangen gezet in Burma. Hij en zijn vrouw waren daar zendelingen. Hij leed daar voor de zaak van Christus voor meer dan 150 jaar geleden. “Waarom zorg...

Lees verder