Bijbel

67 artikelen in deze categorie gevonden
17 jaar geleden

Beschaamd worden bij Zijn komst?

Vraag: “Ik heb gehoord dat het hier om de komst van de Heer Jezus met de Zijnen gaat, wat uit het woord “geopenbaard” zou blijken. Maar hoezo is dan nog vrijmoedigheid nodig, en hoe kunnen wij dan nog beschaamd worden? Als het vers betrekking heeft op de komst van de Heer voor de Zijnen, zou mij de betekenis duidelijk zijn”. Hoe moet je 1 Johannes 2:28 verstaan? Antwoord: We willen het vers eens wat nauwkeuriger bekijken. “En nu, kinderen, blijft in...

Lees verder
17 jaar geleden

1 Thessalonika 2 (5)

Vandaag zijn er helaas zogenaamde leiders in de Christenheid die hun invloed verkrijgen en uitbreiden door dwaling, list en zelfs onreinheid en zedeloosheid. Hun methoden zijn in wezen hetzelfde als wat in de wereld gangbaar is. Maar hoe ziet God een goede dienstknecht? 1 Thessalonika 2:3-4 Vervolg hoofdstuk 2 Vers 3: “Want onze vermaning was niet uit bedrog, noch uit onreinheid, noch met list”. In vers 3-6 somt de apostel Paulus nu zeven gedragswijzen op, zoals hij en zijn medearbeiders...

Lees verder
17 jaar geleden

1 Thessalonika 2 (4)

Zijn wij ook onverschrokken en vrijmoedig in het getuigen van en spreken over de Heer Jezus Christus? Of zijn er bij ons ook van die hindernissen? Hoe nemen we die hindernissen? Zo maar enkele vragen naaar aanleiding van hoofdstuk 2 … A. Inleiding tot hoofdstuk 2 We willen ons op deze plaats eerst een belangrijk principe van bijbelstudie inprenten, namelijk het achtslaan op het verband van een gedeelte of een bijbelplaats met het voorafgaande en/of navolgende. We hebben immers bij...

Lees verder
17 jaar geleden

1 Thessalonika 1 (3)

Zijn er vandaag in onze “Christelijke” omgeving ook nog afgoden? U zegt misschien: “Natuurlijk niet! Dat hebben we immers al lang achter ons gelaten. Dat is iets voor de Middeleeuwen – of nog langer geleden … Waar hebt u het toch over? Wetenschappelijk is dit toch ook al lang weerlegd ….!” Toch gaan we verder, omdat afgoden ook vandaag nog reëel bestaan en zeer zeker niet minder een gevaar als toen vormen voor een kind van God, laat staan voor...

Lees verder
17 jaar geleden

1 Thessalonika 1 (2)

Bent u al zich er al eens goed bewust van geworden, dat God u heel lang geleden uitverkoren, tevoren gekend en bestemd heeft? Zijn wij ook navolgers van de Heer? … 1 Thessalonika 1:4-6 Vers 4: “… daar wij weten, door God geliefde broeders, dat u uitverkoren bent”. Met grote vreugde kan de apostel de ontvangers van de brief als door God geliefde broeders aanspreken en hen verzekeren, dat God hen uitverkoren heeft. Wanneer deze kenmerken (geloof, liefde, hoop) in...

Lees verder
17 jaar geleden

1 Thessalonika (1)

Paulus heeft Thessalonika tijdens zijn tweede zendingsreis bezocht en kort daarop deze brief geschreven. Daar heeft hij drie sabbatten lang het woord van God verkondigd. Een grote menigte was tot geloof gekomen, namelijk een aantal Joden, aanbiddende Grieken en een aantal voorname vrouwen. De apostel heeft in korte tijd door zijn onderwijs een goede grondslag gelegd. Zijn prediking maakte diepe indruk. Toch moest hij vanwege vervolging Thessalonika spoedig weer verlaten … 1 Thessalonika 1:1-3 A. Inleiding tot de 1e brief...

Lees verder
17 jaar geleden

Het Mattheüs-evangelie (2)

Mattheüs heeft van God de opdracht gekregen, enkele uitingen van onze Heer, die zeker niet op hetzelfde ogenblik gedaan werden, in vijf grote toespraken samen te vatten, om telkens een bepaald onderwijs aan ons door te geven. Hierin verkondigt de Heer Jezus de grondbeginselen van het koninkrijk der hemelen in tegenstelling tot de wet. Er is vaak gevraagd, of deze rede voor Christenen geldt. Sommigen willen de bergrede “eens voor altijd” voor Christenen als grondregel laten gelden; anderen weer meenden,...

Lees verder
17 jaar geleden

Het Mattheüs-evangelie (1)

 “Geslachtsregister van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham” (Mattheüs 1:1).   De volgorde van de Bijbelse boeken zoals wij ze in onze Bijbel vinden, zijn niet geïnspireerd, dat betekent door God op bovennatuurlijke wijze ingegeven. Toch kunnen we de plaats van bepaalde boeken goed begrijpen. Ook dat wij het het Mattheüsevangelie als eerste boek van het Nieuwe Testament ingedeeld vinden, is duidelijk. Want Mattheüs sluit meer dan de andere evangelisten aan op het Oude Testament. Hij stelt de Heer...

Lees verder
17 jaar geleden

De kofferdragers van Paulus (II)

Zijn wij ook trouw aan de Heer en kan Hij ook ons in Zijn dienst inzetten in de dagen waarin wij leven, dagen waarin het verval onder de Christenen schrikbarende vormen heeft aangenomen? Of zijn wij ook zo druk met onze “weldoortimmerde huizen” (zie Haggaï 1:4vv)? O, dat wij meer op Tychicus mogen gaan lijken! Tychicus – een boodschapper met geestelijke kwaliteiten Alle bewoners van de Romeinse provincie Klein-Azië (de westkust van het huidige Turkije) hebben het Woord van de...

Lees verder
17 jaar geleden

Wat is inspiratie?

Onlangs zei iemand die beweerde een Christen te zijn: “Er zijn vele meningen over de Schriften”; wij antwoordden hem: “hoe kan dat zijn, wanneer zij de uitspraken van God aan ons zijn? Voor zeker, dan, wanneer wij alleen luisteren naar Zijn stem, en Zijn wil zoeken te doen”. Hoe weinig dacht deze persoon eraan wie hij was, in de ijdelheid van zijn mening veronderstellend dat hij – als gevallen schepsel in Adam – in staat was om de dingen van...

Lees verder