19 jaar geleden

Bijbelleesrooster voor stille tijd

Misschien heb jij er ook iets aan. Een hulp voor je “verborgen omgang” met God gedurende 15 weken. Hierbij zullen altijd twee elementen een cruciale rol spelen, namelijk het Woord van God en het gebed. Evenwel ook een derde element wil ik nog noemen, namelijk de overdenking van het Woord van God (zie Ps. 119:9-16), waarin we ons mogen oefenen en laten voorlichten door de Heilige Geest. Dit Bijbelleesrooster komt uit een ‘erfenis’ van iemand die op jonge leeftijd (20 jaar) naar de Heer Jezus is ‘verhuisd’ naar het paradijs. Graag geef ik het aan jullie door.

1. Geloof je het ook?

 1. zo. Matth. 16:13-28
 2. ma. Ruth 1
 3. di. Joh. 6:48-71
 4. wo. Hebr. 13
 5. do. 1 Tim. 6
 6. vr. Rom. 1:1-17
 7. za. Matth. 10:17-33

2. Echt waar?

 1. zo. Gen. 12
 2. ma. Ps. 23
 3. di. Ps. 73
 4. wo. Mark. 9:14-29
 5. do. Matth. 14:22-36
 6. vr. Mark. 4:35-41
 7. za. 2 Kor. 1:15-24

3. Wie ben je dan?

 1. zo. Ps. 139
 2. ma. Gen. 1:26-28
 3. di. Gen. 3:1-15
 4. wo. Rom. 5:12-21
 5. do. Matth. 9:9-13
 6. vr. Luk. 19:1-10
 7. za. Hand. 11:19-26

4. God is geen ‘iets’ maar ‘Iemand’

 1. zo. Ex. 3
 2. ma. Ps. 14
 3. di. Jes. 44
 4. wo. Jes. 45
 5. do. Openb. 1
 6. vr. Ps. 145
 7. za. Job 39:34-40:4

5. Méér dan zeker weten!

 1. zo. Hebr. 11:1-6
 2. ma. 2 Petr. 1
 3. di. Gen. 15:1-16
 4. wo. Rom. 4
 5. do. Gal. 2:15-21
 6. vr. Luk. 7:36-50
 7. za. Ps. 84

6. Drieëenheid: geen rekensom

 1. zo. Matth. 28:16-20
 2. ma. Deut. 6:1-7
 3. di. Matth. 3
 4. wo. Rom. 8:1-17
 5. do. Ef. 1:1-14
 6. vr. Ef. 2:11-22
 7. za. Num. 6:22-27

7. Vaderschap en Vaderlijke zorg

 1. zo. Joh. 20:1-18
 2. ma. Jes. 63
 3. di. Joh. 10:22-39
 4. wo. Joh. 17
 5. do. Luk. 15:11-32
 6. vr. Hebr. 2
 7. za. 1 Joh. 2:24-3:3

8. Kan God alles?

 1. zo. Gen. 17:1-8
 2. ma. Ps. 93
 3. di. Ex. 15:1-21
 4. wo. Matth. 10:17-33
 5. do. Rom. 8:18-30
 6. vr. 2 Petr. 3
 7. za. Mark. 1:14-28

9. De leerstof

 1. zo. Rom. 10:14-17
 2. ma. Jes. 55
 3. di. 1 Petr. 1:13-22
 4. wo. Ps. 119:17-24
 5. do. 1 Sam. 3
 6. vr. Joh. 4:1-26
 7. za. Rom. 5:1-11

10. “Hij sprak en het was er”

 1. zo. Gen. 1:2-3
 2. ma. Jes. 40:12-31
 3. di. Ps. 104
 4. wo. Ps. 8
 5. do. Gen. 22:1-19
 6. vr. Matth. 6:19-34
 7. za. 1 Tim. 4

11. In Jezus’ Naam

 1. zo. Joh. 15:11-17
 2. ma. Luk. 18:9-14
 3. di. Joh. 16:23-33
 4. wo. Matth. 18:15-20
 5. do. Hebr. 4:14-16
 6. vr. Hand. 4:1-12
 7. za. Fil. 2:1-11

12. Omgaan met God

 1. zo. Spr. 3:1-10
 2. ma. Hebr. 11:1-16
 3. di. Ps. 42
 4. wo. Ps. 62
 5. do. Joh. 2:1-11
 6. vr. Ps. 27
 7. za. Ps. 95

13. Jezus en ons bidden

 1. zo. Matth. 6:5-15
 2. ma. Luk. 11:2-4
 3. di. Luk. 9:28-36
 4. wo. Hebr. 5:1-10
 5. do. mark. 9:14-29
 6. vr. Joh. 8:30-36
 7. za. Joh. 14:21-31

14. Op de school van het gebed

 1. zo. Luk. 9:18-20
 2. ma. Matth. 14:13-21
 3. di. Luk. 22:39-46
 4. wo. Luk. 18:1-8
 5. do. Zach. 12:10-14
 6. vr. Rom. 8:18-30
 7. za. Joh. 14:15-20

15. “Vader”

 1. zo. Rom. 8:14-17
 2. ma. Gal. 4:1-7
 3. di. Jes. 63:15-64:5
 4. wo. Joh. 8:30-47
 5. do. Joh. 1:1-18
 6. vr. 1 Joh. 3:1-7
 7. za. Hebr. 12:1-13

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW