Bijbel

67 artikelen in deze categorie gevonden
18 jaar geleden

Handig bij het lezen …

36. Bekering van Saulus van Tarsus. Hand. 9. 36-39. Te Damaskus predikt hij in de synagoge, gaat naar Arabie, keert terug naar Damaskus, en vlucht vandaar. Zijn eerste bezoek aan Jeruzalem, drie jaar na zijn bekering. Vandaar gaat hij naar Tarsus. Hand. 9:23-26; Gal. 1:18. 39, 40. De gemeenten in het joodse land hebben rust. Hand. 9:31. 40-43. Paulus predikt in Syrie en Cilicie. Gal. 1:21. Gedurende een niet juist te bepalen tijdsverloop ondergaat hij veel lijden en gevaren, vermeld...

Lees verder
18 jaar geleden

Alleen de Bijbel!!!

The passion of the Christ De film “The passion of the Christ” (Het lijden van Christus) houdt vele gemoederen, ook in Nederland, bezig. Deze omstreden film stelt de kruisgang van Christus op een gewelddadige wijze voor. De film bracht de laatste week in Amerika een recordbedrag van 51,4 miljoen dollar op. Het totaalbedrag in twee weken komt daarmee uit op 212 miljoen dollar. De film is niet-Engels gesproken (maar in Latijn en Aramees) en wordt zelfs in de wereldpers met...

Lees verder
18 jaar geleden

De Bijbel is Gods eigen Woord!!!

Hoe zoet zijn Uw redenen mijn gehemelte geweest, meer dan honig mijn mond! (Psalm 119:103). Bij inspiratie bedoelen we dat wat door God is ingegeven. Ons werd verteld dat “alle (of iedere) Schrift wordt gegeven door inspiratie van God”. Het kan worden weergegeven door: “iedere Schrift is door God ingegeven” (2 TimotheĆ¼s 3:16). De Schriften zijn daarom een openbaring van God; en haar kracht of gezag op ons hart en geweten vloeit uit dat feit voort. Wanneer de Schriften Gods...

Lees verder
18 jaar geleden

Vertrouwen op God

Het is gemakkelijk ontmoedigd te worden wanneer de dingen slecht gaan. Maar we zouden de moed niet moeten verliezen omdat God in ons leven aan het werk is, zelfs temidden van pijn en lijden. Bedenk wanneer de volgende keer je kleine hut tot op de grond afbrandt het juist een rooksignaal mag zijn dat de genade van God oproept. Voor alle negatieve dingen moeten we tegen onszelf zeggen: God heeft er een positief antwoord op. JIJ ZEGT GOD ZEGT BIJBELVERS...

Lees verder
18 jaar geleden

Hoe zoet zijn Uw redenen voor mijn gehemelte …!

Wist u dat …? De Bijbel heeft 66 boeken. Er zijn er 39 in het Oude Testament en 27 in het Nieuwe Testament. Het heeft 1.189 hoofdstukken: 929 in het Oude Testament en 260 in het Nieuwe Testament. Het heeft ongeveer 31.193 verzen: 23.325 in het Oude Testament en 7.058 in het Nieuwe Testament. In het originele heeft het 430.938 woorden die 3.000.000 letters bevatten. Het kleinste boek in het Oude Testament is Obadja met een hoofdstuk. In het Nieuwe...

Lees verder
18 jaar geleden

Gebruikte bijbelvertaling

Voor het Oude testament wordt er voornamelijk gebruik gebruik gemaakt van de Statenvertaling (1977) en voor het Nieuwe Testament van de Voorhoeve Vertaling 4e druk en van de Telos-vertaling. Met ingang van rond februari 2011 wordt er ook gebruik gemaakt van de Herziene Staten Vertaling. Als het anders is, wordt dat zoveel mogelijk aangegeven.

Lees verder
18 jaar geleden

Waar ben ik in de eeuwigheid?

In oude tijden was het gewoonte dat vorstelijke personen er hofnarren op na hielden die door hun geestige of luimige invallen hun meester moesten vermaken. Zo had een zekere vorst een hofnar, aan wie hij op zekere dag een narrenstaf overhandigde met de opdracht die zolang te houden tot hij iemand mocht ontmoeten, die hem in dwaasheid nog zou overtreffen. Aan deze moest hij dan die staf afstaan! Enige jaren later werd de vorst ziek. Zijn nar ging hem bezoeken,...

Lees verder