19 jaar geleden

De wonderbare wegen van God

Het was maar een kussen, een hard, bultig kussen. Het was zo hard dat de gevangenisbewaarder het niet wilde hebben. Het zag er zo lelijk uit dat de andere gevangenen het zelfs niet stelen wilden. Maar het was het kussen van Mr. Judson – het enige kussen dat hij had. Mr. Judson was gevangen gezet in Burma. Hij en zijn vrouw waren daar zendelingen. Hij leed daar voor de zaak van Christus voor meer dan 150 jaar geleden.

“Waarom zorg je zo goed voor je oude kussen?”, vroegen de andere gevangenen. “Kon je vrouw niet iets beters voor je maken?” “Misschien kon ze dat wel”, antwoordde de zendeling, “maar zij wil dat ik een kussen heb. De vloer is zo hard en vies; zij wil dat ik een kussen heb, waarop mijn hoofd kan rusten”. Voor Mr. Judson was zijn kussen zeer kostbaar. Het moest nooit gestolen worden, want binnenin was er een kostbare schat ingenaaid.

Vele jaren heeft Mr. Judson hard gewerkt om de Bijbel in de taal van Burma te vertalen. Maar het volk haatte God en zij haatten Mr. Judson, en zij hadden hem in de gevangenis gegooid. Zij haatten ook het Woord van God en alleen al als zij het konden vinden, zouden ze het verbranden. Maar Mr. Judson vertaling van de Bijbel was in dit harde kussen verborgen, en maandenlang bleef met Mr. Judson het kussen in de kerker. Maar op een dag werd Mr. Judson naar een andere gevangenis overgeplaatst en haalden de bewakers het kussen weg.

Nadat Mr. Judson naar een andere gevangenis was overgeplaatst, gooiden de bewakers zijn kussen naar buiten op de binnenplaats. De soldaten liepen erover heen en schopten ertegen aan, en de varkens woelden erom heen. Maar God waakte erover.

Op een dag doolde een Burmese Christen over de binnenplaats. Zijn hart was bedroefd. Zij hadden zijn beste vriend weggenomen, Adoniram Judson. Misschien zou hij hem nooit weerzien. En toen ontdekte hij het kussen. Het was het kussen van Mr. Judson! Hij pakte het voorzichtig op en gaf het aan Mrs. Judson.

Hoe dankbaar was Ann Judson toen zij het kussen kreeg. Zij jubelde als iemand die die een grote schat gevonden had. Ze scheurde het kussen open – daar was, veilig binnenin, het Woord van God voor het Burmese volk.

Een lange tijd daarna werd Mr. Judson uit de gevangenis losgelaten. Toen hij thuis kwam, zei Ann: “Kijk eens daar aan de andere kant van de tafel”.

Mr. Judson ging naar de tafel en daar zag hij zijn kostbare boek – het Woord van God. Dat bultige, harde, oude kussen met het Woord van God veilig er binnenin was gered.

Mr. Judson had de Heer Jezus met zijn hele hart lief. Hij hield van het Burmese volk dat nog nooit van de Heiland gehoord had. Hij had zich er zeer om bekommerd dat dit volk Gods boodschap van liefde zou ontvangen. Net als Paulus en zijn vrienden was hij bereid ervoor te lijden. Hij wilde zelfs wel sterven als dat nodig was.

Heb jij de Heer Jezus lief? Is Hij je Redder? Vertel dan anderen over Hem.

© Reward the mark

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW