1 jaar geleden

Eigenschappen van God (4)

De God van vergeving

Bijbelplaatsen: Nehemia 9 vers 17; Psalm 103 vers 12; Jesaja 38 vers 17; Micha 7 vers 19; Hebreeën 10 vers 17; Psalm 32 vers 1 en 2; Kolosse 3 vers 13; Efeze 4 vers 32

Zó wonderbaarlijk is onze Heer

“Want wie kan … met de HEERE gemeten worden?” (Ps. 89:7).

Elke dag klinken er droevige trommels voor ons huis in Guyana. Hindoes uit ons dorp gaan naar de tempel met offers om hun goden te benaderen. Ze moeten alles uit zichzelf doen en geven om aangenomen te worden – en toch falen ze.

Een onbegrijpelijke genade in tegenstelling tot het feit, dat onze God een “God van vergeving” is (Neh. 9:17). Hij vraagt ons niet om onze schulden af te lossen of goed te maken (wat niet mogelijk zou zijn), maar Hij kan en zal vergeven wat ons van Hem scheidt. Jesaja zegt ontroerend, dat God “veelvuldig vergeeft” (Jes. 55:7) – dat wil zeggen, geen minimalistische, ondankbare vergeving, maar een volledige vergeving die Hij met vreugde schenkt.

Waarom kan God vroegere zondaars vergeven? Efeze 4 vers 32 geeft het antwoord: “… zoals ook God u in Christus vergeven heeft.” Omdat God onmogelijk kan vergeven zonder dat de schuld is verzoend, is onze Heer Jezus de sleutel in Gods bereidheid om te vergeven. Door Zijn offer is God in staat om onze zonden te vergeven (1 Joh. 1:9). Wat een geschenk!

De Bijbel gebruikt een aantal zeer interessante uitdrukkingen om Gods vergeving voor ons uit te vergroten:

  • “Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan” (Ps. 103:12). De afstand van het westen naar het oosten: Het is verbazingwekkend dat God niet over het noorden en zuiden spreekt. De noord- en zuidpool kunnen geografisch duidelijk worden bepaald – er zijn GPS-coördinaten. De Duitse poolreiziger Arved Fuchs slaagde er in 1989 zelfs in om beide plaatsen te voet te bereiken. Maar waar zijn west en oost? Er zijn geen duidelijk aanwijsbare geografische locaties. Als God “zuid” en “noord” had geschreven, zouden onze zonden slechts ongeveer 20.000 kilometer van ons vandaan zijn. Zijn gebruik van oost en west laat zien: ze zijn onherroepelijk weg – naar een ondefinieerbare plaats. Vergeven en vergeten!
  • “… U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee” (Micha 7:19). De diepte van de zee: De Witjas Tief 1, een diep punt in de Marianentrog in de Stille Oceaan, is met 11.034 meter de diepst bekende plek in de wereldzeeën. De druk is er 1070 bar. Dit betekent, dat er op een vierkante centimeter een druk van een ton staat. Praktisch een kleine auto op een vingernagel. Het is absoluut onmogelijk voor een mens om zich vrij te bewegen op deze plek. Ook met dit beeld maakt God duidelijk, dat onze zonden onherroepelijk voorbij zijn.
  • “Hun zonden en hun wetteloosheden zal ik geenszins meer gedenken” (Hebr. 10:17). Gods vergeving is onomkeerbaar. In tegenstelling tot ons mensen zal Hij zonden die eenmaal vergeven zijn nooit meer tegen ons gebruiken. Koning Hizkia drukt het op een vergelijkbare manier uit: “Want U hebt al mijn zonden achter Uw rug geworpen” (Jes. 38:17). Wat achter de rug van God gebeurt, is als het ware “verborgen voor Zijn ogen” – en dus buiten bereik.

Wij christenen hebben een onbegrijpelijke schat in de vergeving van God. Weten, dat we een schone lei met God kunnen hebben en dat al onze afzonderlijke zonden vergeven zijn, is uiteindelijk een van de sleutels tot een gelukkig leven in het volgen van de Heer Jezus. Daarom lezen we in Psalm 32 vers 1 en 2: “Welgelukzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is! Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent!”

Maar de vergeving van God heeft nog een ander effect op ons praktische leven. Het is de ware motivatie en het voorbeeld dat en hoe we elkaar moeten vergeven: “… en elkaar vergevend, als de één tegen de ander een verwijt heeft; zoals Christus u vergeven heeft, zo ook u” (Kol 3:13).

 

Alexander Schneider

Online seit dem 06.08.2022.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW