1 maand geleden

Brieven aan een nieuwe bekeerling (3)

Bijbelvers: 1 Johannes 1 vers 9

 

Jouw eerste ‘geval’

 

Beste gelovige vriend,

Slechts enkele dagen of zelfs uren na je bekering zul je ontdekken, dat er vele valstrikken voor je voeten liggen. Laat me er een paar noemen, zodat je gewaarschuwd en met Gods hulp ook toegerust bent. Ten eerste is het een slechte tijd als de eerste val na je bekering plaatsvindt, vooral als je eerder gevangen zat in bepaalde slechte gewoonten of zonden. Deze ervaring blijft niemand van ons bespaard.

De blijdschap van verlossing is in onze harten, het ene gelukkige uur volgt op het andere, en het lijkt alsof er nooit meer verdriet of wolken op ons pad kunnen komen, en dan, plotseling en onverwachts, liggen we daar! Oh, wat een bittere schaamte en verdriet vult dan ons hart, en wie weet heeft iemand deze schaamte en dit verdriet op dit moment in zijn hart als hij deze regels leest. Misschien wordt alles nog erger gemaakt door het feit, dat je wereldse vrienden het hebben gemerkt en het moeilijk vinden om hun vermaak over je nederlaag te verbergen, en je christelijke vrienden hebben ook niet al te veel sympathie. Je weet niet meer wat je moet doen.

Dit is de kans voor Satan. Hij zal je het volgende advies geven: “Je hebt er een mooie puinhoop van gemaakt door te proberen een christen te zijn. Zou het niet beter zijn om het allemaal meteen op te geven, voordat je nog meer schande over jezelf en oneer over je Heer brengt?” Graag zal hij je ertoe brengen om God te wantrouwen. “Geef het op” is zijn voortdurende eis.

Beste vriend, laat je vertellen wat je moet doen. Geef het niet op, maar kniel neer en ga door.

Buig je voor God in verootmoediging en zelfveroordeling, terwijl je je herinnert dat Hij trouw blijft, ook al ben jij ontrouw geweest. Deze zonde van jou is een van de vele waarvoor Christus aan het kruis heeft geleden, en Hij is nu naar de hemel opgevaren om jouw Voorspraak te zijn (verg. 1 Joh. 2:1). God is nog steeds jouw Vader en het Woord is op jou van toepassing:

“Als wij onze zonden belijden, Hij [de Vader] is getrouw en rechtvaardig om ons onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle1 ongerechtigheid” (1 Joh. 1:9).

Buig je dus neer en belijd het aan God en je zult vergeving ontvangen van Hem, jouw Vader. Deze ervaring zal een reinigend effect op je hebben en je zult met een groter vertrouwen in Hem en minder vertrouwen in jezelf verder gaan.

 

NOOT:
1. Of ‘elke.’

 

F.B. Hole; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 01.02.2010. 

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW