Toekomst

51 artikelen over dit onderwerp gevonden
6 jaar geleden

Opname vóór de periode van verdrukking?

Bijbelgedeelten: Johannes 14:1-3; 1 Thess. 4:13-17; Openb. 3:10; Openb. 22:17   Moeten Christenen door de periode van grote verdrukking gaan? Wanneer komt de Heer Jezus om de Zijnen tot Zich te nemen? Vóór de grote verdrukking of ná de grote verdrukking? We willen deze belangrijke vraag eens naspeuren en ons opnieuw laten motiveren om onze Heiland dagelijks uit de hemel te verwachten! Voordat we op het onderwerp ingaan, zou ik graag twee waarheden uit de Schrift willen noemen, die ik...

Lees verder
6 jaar geleden

De verschijning (2)

“… daar het rechtvaardig is bij God, aan hen die u verdrukken, verdrukking te vergelden, en aan u die verdrukt wordt, rust met ons bij de openbaring van de Heer Jezus van [de] hemel met [de] engelen van Zijn kracht, in vlammend vuur, als Hij wraak brengt over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzamen. Zij zullen als straf lijden [het] eeuwig verderf, [verwijderd] van [het] aangezicht van de Heer...

Lees verder
6 jaar geleden

De verschijning (1)

“Anders had Hij van [de] grondlegging van [de] wereld af dikwijls moeten lijden. Maar nu is Hij eenmaal in [de] voleinding van de eeuwen geopenbaard om <de> zonde af te schaffen door het slachtoffer van Zichzelf. En evenzeer als het de mensen beschikt is éénmaal te sterven en daarna het oordeel, zo zal óók Christus, éénmaal geofferd om [de] zonden van velen te dragen, [de] tweede keer zonder zonde1 verschijnen tot behoudenis aan hen die Hem verwachten” (Hebr. 9:26-28). Wanneer...

Lees verder
7 jaar geleden

De inspanningen in het vlees

Genesis 38. Juda In dit hoofdstuk wordt de naam van Jozef niet genoemd. Hij was buiten Kanaän, het beloofde land. “En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen” (Joh. 1:5). We vinden in dit gedeelte aan de ene kant Juda en zijn overtreding, maar ook de trouw van God in het licht van het beloofde nakomeling, het ‘Zaad’. “En het gebeurde in die tijd” (vs. 1), toen Jozef op advies van zijn broer Juda...

Lees verder
7 jaar geleden

Profetische Gebeurtenissen

Een overzicht van de profetische gebeurtenissen De Grote Verdrukking: Het begint met het werpen van satan uit de hemel (Openb. 12:9), duurt drie en een half jaar of 1.260 dagen (Openb. 12:6), vooral met betrekking tot Israël en bijzonder de Joden die er wonen en vindt zijn uiterlijk zichtbare begin daarin, dat het beeld van de Romeinse keizer door de antichristen in de tempel wordt gezet (Openb. 13:14,15). De Heer noemt dit beeld “de gruwel der verwoesting” (Mattheüs 24:15) –...

Lees verder
8 jaar geleden

Twee beesten, twee personen?

Via een e-mail ontvingen we de vraag of het bij de twee beesten in respectievelijk Openbaring 13:1-10 en 13:11-18 om letterlijke personen gaat. Op deze plaats willen we op deze kwestie ingaan. Tevens hopen we enige lijnen van de eindtijd te kunnen schetsen. Enerzijds letterlijke personen Nadat de twee beesten in het dertiende hoofdstuk van Openbaring zijn geïntroduceerd, worden ze daarna nog verschillende keren in het Bijbelboek genoemd. Soms samen, soms apart. Het ‘beest uit de zee’ wordt dan kortweg...

Lees verder
8 jaar geleden

Heerlijkheden van Jezus Christus – het Lam van God

De persoon van de Heer Jezus bevat ontelbare heerlijkheden die we als mensen slechts gedeeltelijk aanschouwen en bewonderen kunnen. In het Nieuwe Testament zijn er drie afzonderlijke gedeelten hierover: Johannes 1, Kolosse 1 en Hebreeën 1. Natuurlijk vinden we ook in vele andere passages van het Nieuwe Testament, in het bijzonder in de evangeliën, waarin de persoon van onze Heiland voorgesteld wordt. We vinden in de drie genoemde hoofdstukken, wel heel veel van zijn titels. Eén ervan is dat Hij...

Lees verder
8 jaar geleden

Twee mannen aan de zijde van Jeremia

Baruch en Ebed-Melech Jeremia was veel alleen. Maar een trouwe man stond in zijn dienst aan zijn zijde: Baruch, de schrijver. En toen Jeremia in een diep graf de dood in ogen zag, kwam er een man die hem redde: Ebed-Melech. Het is interessant en leerzaam, wat de Schrift over deze beide mannen aan de zijde van Jeremia zegt. Baruch – ontmoedigd en bemoedigd (Jer. 36:1-4 en 45:1-5) Men schrijft het jaar 605 vóór Christus: Koning Jojakim regeert in Juda....

Lees verder
8 jaar geleden

Grote verdrukking?

Moeten Christenen door de grote verdrukking gaan? Wanneer komt de Heer Jezus om de Zijnen tot Zich te nemen? Voor de grote verdrukking of na de grote verdrukking? We willen op deze belangrijke vraag eens ingaan en ons opnieuw laten motiveren, onze Heiland dagelijks uit de hemel te verwachten! Voordat we op het onderwerp ingaan, wil ik nog twee waarheden uit de Schrift noemen, die ik graag als bekend zou willen veronderstellen: Christus zal komen. Ook wanneer er in de...

Lees verder
9 jaar geleden

Het paradijs

Paradijselijke omstandigheden zijn het tegenovergestelde van wat we ervaren in onze wereld, en daarom laten mensen zich gewoon lokken met beloftes als “vakantieparadijs …” , “Leven in het paradijs”, “verlangen naar de tuin van Eden” – Tags van de reclame-industrie. Er is geen alternatief voor de conclusie: “Verloren Paradijs” – het paradijs hebben wij mensen verloren. Maar velen hunkeren ernaar. En de voorstellingen van het paradijs waren al aanwezig in alle landen van de oudheid, blijkbaar – zij het vaag...

Lees verder