7 jaar geleden

Genesis 3 vers 15

“Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen”

Deze eerste bijbelse profetie omvat beide komsten van Christus. Het begint met het voorspellen van de volledige overwinning van Christus over Satan. De Heer Jezus “bond de sterke man” gedurende Zijn dienst (Hand. 10:38) maar versloeg hem definitief op het kruis (1 Joh. 3:8). Hoewel satan werd veroordeeld aan het kruis, is zijn straf nog niet uitgevoerd. Hij is nog steeds aanwezig in de hemelse gewesten (Ef. 6:11-12) en de hele wereld ligt onder zijn heerschappij (1 Joh. 5:19). Bij de tweede komst van Christus “zal de God van de vrede de satan spoedig onder uw voeten verpletteren” (zie: Rom. 16:20). De definitieve fasen van het oordeel van satan zijn beschreven in Openbaring 20 vers 1-3,7-10.

Maar Christus’ weg van lijden bij Zijn eerste komst is ook voorspeld in deze profetie. Satan, op zijn beurt, zou de hiel van de Messias vermorzelen toen Hij naar beneden kwam om op aarde te wandelen als de volmaakte Mens. Toen Jezus dacht aan zijn naderende verraad, vertelde Hij Zijn discipelen: “… de overste van de wereld komt en heeft in Mij helemaal niets” (Joh. 14:30). Satan kwam toen naderbij, maar de Heiland wist dat de vijand geen smet van zonde kon vinden in Hem. Bij Zijn verraad zei Jezus tegen Zijn overweldigers: “… dit is uw uur en de macht van de duisternis” (Luk. 22:53). Inderdaad, Judas was diezelfde nacht de bovenzaal uitgegaan de duisternis in nadat de satan in hem gevaren was (Joh. 13:27,30). Dus satan vermorzelde de hiel van Jezus door Zijn eigen vertrouwde vriend te inspireren zijn hiel tegen Hem op te heffen (Ps. 41:10) – dezelfde hiel die Jezus in Zijn hand gehouden had en enkele ogenblikken ervoor in nederigheid gewassen had.

“De wond van de hiel spreekt van lijden en zelfs van de fysieke dood, maar niet van de uiteindelijke nederlaag. Zo leed Christus aan het kruis, en stierf zelfs, maar Hij stond op uit de dood, zegevierend over zonde, hel en satan” (William MacDonald) – de kop van de slang wordt vermorzeld door de hiel die het sloeg.

Tim Bouter, © the Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW