Rijkdom

3 artikelen over dit onderwerp gevonden
3 jaar geleden

Rijkdom vergaren?

Jakobus 5 vers 1-6: 1. Komaan dan, rijken, weent en jammert over de ellende die u zal overkomen. 2. Uw rijkdom is verrot en uw kleren zijn door de mot verteerd. 3. Uw goud en zilver is verroest en hun roest zal tot een getuigenis tegen u zijn en uw vlees als een vuur verteren. U hebt schatten verzameld in [de] laatste dagen. 4. Zie, het loon van de arbeiders die uw akkers geoogst hebben, dat door u is ingehouden,...

Lees verder
3 jaar geleden

Rijk in Christus

“Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat Hij, terwijl Hij rijk was, terwille van u arm is geworden, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden” (2 Kor. 8:9). Welke oneindige liefde en genade openbaart zich in het feit, dat onze Heer Jezus Christus als Mens naar deze aarde kwam en als Mens aan het kruis Zijn leven gaf! Als Mens op deze aarde heeft Hij zich oneindig vernederd, ja, heeft Zichzelf ontledigd (Fil. 2:7) {of:...

Lees verder
7 jaar geleden

Wie en wat is mijn ware schat?

Lukas 16 Hoofdstuk 16 onthult bijzonder belangrijke lessen voor de discipelen met betrekking tot aardse dingen. Ten eerste verklaart onze Heer dat aardse rechten nu ten einde zijn. Het ging er niet langer meer over om een positie van rentmeesterschap in te nemen; dit moest integendeel opgegeven worden. De rentmeester (beheerder) werd geoordeeld. Dat was duidelijk het geval met Israël. De onrechtvaardige rentmeester kon zijn aardse positie niet behouden. De enige uitweg voor hem was om verstandig te zijn in...

Lees verder