Rijkdom

6 artikelen over dit onderwerp gevonden
2 maanden geleden

Psalm 49 vers 17 en 18

“Wees niet bevreesd, wanneer een man rijk wordt, wanneer de eer van zijn huis groot wordt, want bij zijn sterven zal hij niets van dat alles meenemen, zijn eer zal hem in het graf niet nadalen.” “Dit alles moet ik achterlaten!” Jules Mazarin (1602 – 1661), de Franse kardinaal en diplomaat, was lange tijd de bewindsman die over Frankrijk regeerde. Hij bouwde een enorm fortuin op door zijn inkomsten uit talloze ambten. In Parijs liet hij zijn eigen paleis bouwen...

Lees verder
6 maanden geleden

Het dienen van twee meesters

Lukas 16 vers 13: “Geen huisknecht kan twee meesters dienen, want hij zal òf de één haten en de andere liefhebben, òf zich aan de één hechten en de ander verachten. U kunt niet God dienen en Mammon.” Dit is het laatste vers van wat vaak “de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester” wordt genoemd. Het is weer een gelijkenis over onze dienstbaarheid, maar deze gaat specifiek over de manier waarop wij met ons geld omgaan. Het is interessant, dat van...

Lees verder
1 jaar geleden

Tegenstellingen – Eens en nu (13)

“Aan armen word het evangelie verkondigd” (Matth. 11:5). “Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat Hij, terwijl Hij rijk was, ter wille van u arm is geworden, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden” (2 Kor. 8:9). Arm & rijk Mensen zonder God zijn wanhopig arm. Natuurlijk wordt hiermee niet bedoeld dat er rode cijfers op de bankrekening staan – het betekent veeleer dat zij in een absoluut ellendige en nietswaardige toestand voor God staan....

Lees verder
5 jaar geleden

Rijkdom vergaren?

Jakobus 5 vers 1-6: 1. Komaan dan, rijken, weent en jammert over de ellende die u zal overkomen. 2. Uw rijkdom is verrot en uw kleren zijn door de mot verteerd. 3. Uw goud en zilver is verroest en hun roest zal tot een getuigenis tegen u zijn en uw vlees als een vuur verteren. U hebt schatten verzameld in [de] laatste dagen. 4. Zie, het loon van de arbeiders die uw akkers geoogst hebben, dat door u is ingehouden,...

Lees verder
6 jaar geleden

Rijk in Christus

“Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat Hij, terwijl Hij rijk was, terwille van u arm is geworden, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden” (2 Kor. 8:9). Welke oneindige liefde en genade openbaart zich in het feit, dat onze Heer Jezus Christus als Mens naar deze aarde kwam en als Mens aan het kruis Zijn leven gaf! Als Mens op deze aarde heeft Hij zich oneindig vernederd, ja, heeft Zichzelf ontledigd (Fil. 2:7) {of:...

Lees verder
10 jaar geleden

Wie en wat is mijn ware schat?

Lukas 16 Hoofdstuk 16 onthult bijzonder belangrijke lessen voor de discipelen met betrekking tot aardse dingen. Ten eerste verklaart onze Heer dat aardse rechten nu ten einde zijn. Het ging er niet langer meer over om een positie van rentmeesterschap in te nemen; dit moest integendeel opgegeven worden. De rentmeester (beheerder) werd geoordeeld. Dat was duidelijk het geval met Israël. De onrechtvaardige rentmeester kon zijn aardse positie niet behouden. De enige uitweg voor hem was om verstandig te zijn in...

Lees verder