6 jaar geleden

Rijk in Christus

“Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat Hij, terwijl Hij rijk was, terwille van u arm is geworden, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden” (2 Kor. 8:9).

Welke oneindige liefde en genade openbaart zich in het feit, dat onze Heer Jezus Christus als Mens naar deze aarde kwam en als Mens aan het kruis Zijn leven gaf!

Als Mens op deze aarde heeft Hij zich oneindig vernederd, ja, heeft Zichzelf ontledigd (Fil. 2:7) {of: vernietigd – vertaler}. Hij had geen plaats waar Hij Zijn hoofd kon neerleggen (Luk. 9:58). Hij was werkelijk arm. Maar deze armoede en nederigheid waarin Hij als Mens leefde, konden ons niet werkelijk rijk maken. Hiervoor moest Hij Zich als Mens vernederen, “gehoorzaam wordend tot [de] dood, ja, [tot de] kruisdood” (Fil. 2:8).

Hij gaf niet alleen alles wat Hij had, zoals de koopman die mooie parels zocht (Matth. 13:46), maar Hij gaf Zichzelf (Gal. 1:4; Titus 2:14). Toen Hij Zijn leven vrijwillig voor ons gegeven had en in de dood gegaan was, was Hij daar werkelijk arm. Hij is daar “onze dood gestorven”.

Allen die in de Heer Jezus geloven, hebben nu het eeuwige leven (Joh. 3:16,36). Het is ons blijvend bezit; dat is ware rijkdom. En we zijn gezegend met “alle geestelijke zegening in de hemelse [gewesten] in Christus” (Ef. 1:3). We mogen nu al genieten van de hemelse zegeningen. Daartoe behoort dat we uitverkoren zijn vóór de grondlegging der wereld; dat we zijn voorbestemd tot het zoonschap; dat we begenadigd en verlost zijn; dat we een hemelse erfenis hebben, enzovoorts. Dit is rijkdom die niet kan worden aangetast door een economische crisis, valutahervorming, natuurramp of diefstal. Wat is de waarde van elk aards bezit in vergelijking met onze rijkdom in Christus? Stellen we onze kracht en tijd eerst voor aardse, tijdelijke rijkdom of voor hemelse, eeuwige rijkdom?

Online in het Duits sinds 10.03.2018.

Dirk Mütze, © www.bibelstudium.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW