6 jaar geleden

Rijkdom vergaren?

Jakobus 5 vers 1-6:

1. Komaan dan, rijken, weent en jammert over de ellende die u zal overkomen.
2. Uw rijkdom is verrot en uw kleren zijn door de mot verteerd.
3. Uw goud en zilver is verroest en hun roest zal tot een getuigenis tegen u zijn en uw vlees als een vuur verteren. U hebt schatten verzameld in [de] laatste dagen.
4. Zie, het loon van de arbeiders die uw akkers geoogst hebben, dat door u is ingehouden, roept, en de kreten van de maaiers zijn gekomen tot de oren van [de] Heer Zebaoth1.
5. U hebt in weelde en genotzucht geleefd op aarde; u hebt uw harten te goed gedaan op een slachtdag.
6. Veroordeeld, gedood hebt u de rechtvaardige; [hij] weerstaat u niet.

Jakobus maakt de rijken in de hoofdstuk 5 vers 1-6 van zijn brief ernstige verwijten. De rijken worden gekenmerkt door vier eigenschappen:

  1. Ze stapelen goederen op (vs. 2,3);
  2. Ze buiten arbeiders uit (vs. 4);
  3. Ze hebben een losbandige levensstijl (vs. 5);
  4. Ze verwerpen de rechtvaardige (vs. 6).

In dit artikel willen we ons uitsluitend bezighouden met de opeenhoping van materiële goederen. Allereerst noemt Jakobus het voedsel van de rijken, dat verrot is (Jak. 5:2). Ze hebben overmatig levensmiddelen opgepot, zodat veel ervan onverwacht verrot is.

Daarna spreekt Jakobus over de kleding van de rijken, die door motten worden opgegeten (Jak. 5:3). Het kan snel gebeuren dat motten zich door kleding verspreiden, maar het is iets anders wanneer het door deze dieren wordt opgegeten. De rijken hadden zoveel kleding, dat ze niet opmerkten dat sommige van hun kleren door motten werden gegeten.

Ten slotte vermeldt de schrijver, dat het goud en zilver van de rijken verroest was (Jak. 5:3). Ze hadden hun vele schatten niet meer kunnen onderhouden en dus was het goud en zilver na verloop van tijd zeer onooglijk geworden. De roest getuigde van het egoïsme van de bezitters ervan, en deze slechte eigenschap zou uiteindelijk het vuur van goddelijk oordeel over hen brengen.

De verzameling schatten verschijnt in een bijzonder ongunstig daglicht, aangezien de rijken hun schatten “in de laatste dagen” hebben vergaard (Jak. 5:3). De komst van de Heer is nabij gekomen en de Rechter staat voor de deur (Jak. 5:8,9) – en hebben ze daar niets anders te doen dan het ene zilverstuk op het andere te stapelen?

Hoeveel beter zouden ze met hun vele landgoederen hebben om kunnen gaan! Sommigen om hen heen misten dagelijks voedsel en zij wisten niet wat ze moesten dragen (zie Jak. 2:15-16). Waarom hebben de rijken niet van hun vele gewassen en weelderige kleding iets aan de behoeftigen weggegeven, en de benarde positie van de armen verlicht met hun kostbare metalen?

In de laatste paar dagen schatten op aarde te verzamelen – dat kan ook een probleem voor ons zijn. Laten we ons de woorden herinneren, die de Heer Jezus Zelf sprak: “Verzamelt u geen schatten op de aarde, waar mot en afvreter2 ze bederft en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamelt u schatten in [de] hemel, waar geen mot of afvreter ze bederft en waar dieven niet inbreken of stelen; want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn“ (Matth. 6:19-21). Wie de vergankelijke schatten van de aarde weggeeft, zal een eeuwige schat in de hemel hebben. Waarlijk een goede ruil!

Degenen die een goede basis voor de toekomst willen verzamelen, moeten geen geld en goederen oppotten, maar rijk zijn aan goede werken, mededeelzaam en vrijgevig (1 Tim. 6:17-19). Moge de Heer het ons allemaal geven!

NOTEN VERTALER:
1.  D.i. Jahweh der legerscharen.
2. Waarschijnlijk een soort insect.

Online in het Duits sinds 05.07.2018.

Gerrid Setzer, © www.bibelstudium.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW