Profetie

24 artikelen over dit onderwerp gevonden
13 jaar geleden

Profetische bediening (2)

Deel 1 Profetische bediening door zalving a) Gedetailleerde kennis van Gods voornemen Een eerste kenmerk van profetische bediening in het Woord van God is zalving. Zalving betekent in de eerste plaats dat alleen de Geest van God Gods volledige en gedetailleerde plan kan overzien en dat alleen Hij alles in waarachtige overeenstemming daarmee kan brengen. Alleen Hij kan dat. Het is een van de wonderlijkste dingen in de Schrift om telkens weer te ontdekken dat alles met elkaar in overeenstemming...

Lees verder
13 jaar geleden

Profetische bediening (1)

De functie van profeet is nagenoeg altijd die van herstel geweest. Dit houdt in dat hij te maken had met iets wat verloren was gegaan, iets dat God zeer na aan het hart lag. We zien bij een profeet dan ook altijd een ontevredenheid met de situatie zoals die op dat moment was. Daar komt nog bij dat het volk niet geneigd was om de kostbare weg van Gods volle voornemen te gaan en daarom was de profeet gewoonlijk zeer...

Lees verder
15 jaar geleden

Het Mattheüs-evangelie (2)

Mattheüs heeft van God de opdracht gekregen, enkele uitingen van onze Heer, die zeker niet op hetzelfde ogenblik gedaan werden, in vijf grote toespraken samen te vatten, om telkens een bepaald onderwijs aan ons door te geven. Hierin verkondigt de Heer Jezus de grondbeginselen van het koninkrijk der hemelen in tegenstelling tot de wet. Er is vaak gevraagd, of deze rede voor Christenen geldt. Sommigen willen de bergrede “eens voor altijd” voor Christenen als grondregel laten gelden; anderen weer meenden,...

Lees verder
16 jaar geleden

Pinksteren: uitstorting van de Heilige Geest (II)

Talen zullen ophouden … Het spreken in talen, zonder deze taal te kennen, komt in het Oude Testament niet voor en de Heer Jezus sprak niet in talen, tenminste daarover lezen we niets in de Bijbel. In de evangeliën vinden we het spreken in talen ook niet, behalve dan als voorzegging in Markus 16:17. De eerste keer dat er in talen gesproken wordt, is in Handelingen 2. We hebben al gezien dat de Heilige Geest op aarde kwam, en dat...

Lees verder