Nehemia

22 artikelen over dit onderwerp gevonden
13 jaar geleden

Overdenking van Nehemia (20 – slot)

In alle bedelingen vertrouwt God de mensen iets toe, waarvoor hij verantwoordelijk is. Het mislukt echter iedere keer weer en dat niet aan het einde van elke bedeling, maar aan het begin. Adam zondigde niet aan het einde van zijn leven van 930 jaar, maar in het begin daarvan, toen hij tot hoofd van de schepping was gesteld (Genesis 2:15-3:24). Noach zondigde, toen hij nog maar net zijn voet op de gereinigde aarde had gezet (Genesis 9:20-21). Israël brak de...

Lees verder
13 jaar geleden

Overdenking van Nehemia (19)

God is Zijn weg met het volk gegaan om het zover te brengen. Eerst werd de muur, beeld van werkelijke afzondering, herbouwd en ingewijd. Daarbij leerden de beide zangkoren tijdens hun voettocht over de muur Zijn gedachten en wegen kennen. Hun einddoel was het huis van God, waar grote slachtoffers werden gebracht, die verschillende aspecten van het volbrachte werk van de Heer Jezus laten zien. Het gevolg is grote blijdschap, waarin ook de vrouwen en kinderen delen. Dan worden in...

Lees verder
13 jaar geleden

Overdenking over Nehemia (18)

What’s in a name? Op de afbeelding zien we (heel vaag rechtsboven) Maja de bij. Ook in de augustusmaand ‘zoemt’ zij er lustig op los. Een lust ook om eens rustig naar te kijken. Op deze bloem is zij in haar element. En wij … zijn wij ook in onze element als wij in de bijbel bijvoorbeeld al die lange lijsten van namen lezen? Wat moeten we toch eigenlijk met al die geslachts-registers en lijsten met namen? Toch moet het...

Lees verder
13 jaar geleden

Overdenking van Nehemia (17)

Juli 2008. Dit huis, of eigenlijk deze ruïne, die ik tijdens mijn vakantie zag, ligt eenzaam en verlaten in de Schotse heuvels. Wat triest … Dit wacht toch op herstel, op terugkeer naar zijn oorspronkelijke staat? Ook de christenheid vandaag lijkt meer op een ruïne dan op het huis van God. Niet dan? … Met welk doel liet God het volk uit Babel terugkeren? In de eerste plaats om de tempel, het huis van de Heer, de God van Israël...

Lees verder
14 jaar geleden

Overdenking van Nehemia (16)

Mei/juni 2008. Mocht u deze zomer nog eens aan de kust komen, dan hebt u kans dat u deze gevederde vrienden kunt zien. Maar ook dit plaatje heeft niet zo veel met ons onderwerp te maken. Wel geeft een verblijf aan het “woeste water” veel stof om over na te denken. Misschien wel over dat geweldige boek Nehemia en de boodschap die God door hem aan ons gegeven heeft … Iets over de inhoud: Ook nu dient er op aarde...

Lees verder
14 jaar geleden

Overdenking van Nehemia (15)

Voorjaar 2008. De natuur in! Deze foto heeft niet zo veel met Nehemia te maken. Maar wanneer je de natuur ingaat en het voorjaar in alle rust op je laat inwerken, is het een goede gelegenheid eens rustig over de inhoud van dit geweldige bijbelboek na te denken. En misschien zie je dan ook wel zo’n prachtige weidevogel. Maar nu iets over het artikel: Uiterlijke tekenen van berouw gepaard met verootmoediging. Dat was het resultaat van het luisteren naar de...

Lees verder
14 jaar geleden

Overdenking van Nehemia (14)

Luisteren wij ook naar het Woord van God? En hoe luisteren wij dan? Heeft het op ons ook die uitwerking waardoor God tot Zijn doel kan komen? Is het eigenlijk niet vreemd, dat ook in de christenheid veel belangrijke waarheden eeuwen lang verborgen zijn geweest, zoals de waarheid van de opname van de gemeente hoewel het Nieuwe Testament er zo duidelijk over spreekt? Heeft dit misschien ook niet te maken met het “niet luisteren naar Gods Woord” en het “wel...

Lees verder
14 jaar geleden

Overdenking van Nehemia (13)

Nehemia 8-10 vormen een soort tussenvoegsel. Hier zien we de geestelijke toestand van het volk. Het toont duidelijk de genade van God in hun harten en het gezag van Zijn Woord over hen. Dit geeft in hun harten aan het Woord de juiste plaats. In de voorgaande hoofdstukken hebben wij ons afgescheiden van het kwaad. Wat blijft ons dan over om te doen? Deze belangrijke vraag wordt in dit hoofdstuk beantwoord: Luisteren naar wat de Heer ons te zeggen heeft...

Lees verder
14 jaar geleden

Overdenking van Nehemia (12)

De poortwachters in het huis van God behoren erop toe te zien, wie binnengelaten worden. Toen bijvoorbeeld Saulus op de weg naar Damaskus tot bekering gekomen was en zich bij de discipelen in Jeruzalem trachtte te voegen, werd hij niet onmiddellijk tot de gemeente toegelaten. De poortdeuren bleven voor hem gesloten, omdat “zij allen voor hem vreesden, daar zij niet geloofden dat hij een discipel was”. Pas toen Barnabas hem bij de apostelen bracht en hun vertelde, wat er met...

Lees verder
14 jaar geleden

Overdenking van Nehemia (11)

Ondanks alle aanvallen van de vijand van buitenaf en van binnenuit hielden Nehemia en zijn medewerkers stand. Als resultaat van hun volharding was een geweldig werk tot stand gekomen. Ze deden naar hun vermogen alles, wat hun hand vond om te doen. Ze zaaiden hun zaad in de morgen en lieten hun hand tegen de avond niet rusten. Ze waren standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig in het werk van de Heer. Sanballat, Tobia, de Arabier Gesem en de andere vijanden hoorden,...

Lees verder