Kerkgeschiedenis

80 artikelen over dit onderwerp gevonden
11 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (35)

Hoofdstuk VII Deel 1: 32-814 n. Christus Justinus, bijgenaamd de martelaar Justinus werd geboren te Neapolis’ in Samaria uit heidense ouders. Hij bestudeerde ijverig in zijn jeugd de verschillende filosofische stelsels; maar toen hij de bevrediging niet vond, waarnaar zijn hart uitging, werd hij er toe geleid het evangelie te gaan horen. Daarin vond hij, onder de zegen van God, volmaakte rust voor zijn geweten en volle bevrediging voor zijn hart. Hij werd een ernstig Christen en een beroemd schrijver,...

Lees verder
11 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (34)

Hoofdstuk VII Deel 1: 32-814 n. Christus De regering van Hadrianus en van de Antonijnen. van 117 tot 180. Hoewel het onbillijk zou zijn Hadrianus en de eerste Antoninus te rangschikken onder de stelselmatige vervolgers van de gemeente, werden niettemin onder hun regeringen de Christenen menigmaal blootgesteld aan hevige martelingen en de dood. De wrede gewoonte om alle openbare rampen toe te schrijven aan de Christenen, en hun bloed te eisen als een verzoening voor de beledigde goden hield voortdurend...

Lees verder
11 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (33)

Hoofdstuk VII Deel 1: 32-814 n. Christus De snelle uitbreiding van het Christendom Ongetwijfeld waren die oorzaken en middelen van God. Zij droegen het bewijs daarvan in zichzelf. De Geest van God, die op de Pinksterdag neerdaalde in kracht, en wonen ging in de gemeente en in de afzonderlijke Christen, is de ware oorzaak van elke gelukkige uitwerking van de evangelie-prediking in de bekering van zielen en in het getuigen tegen het kwade. “Niet door kracht, noch door geweld, maar...

Lees verder
11 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (32)

Hoofdstuk VII Deel 1: 32-814 n. Christus De wrede regering van Domitianus Domitianus, de jongere broeder van Titus, beklom den troon in het jaar 81. Hij was van een karakter, dat lijnrecht tegenover dat van zijn vader en broeder stond. Zij duldden de Christenen; hij vervolgde hen. Hij was lafhartig, achterdochtig en bloeddorstig. De Christenen begon hij te vervolgen uit zekere bijgelovige vrees voor de verschijning van een persoon, geboren in Judéa van het geslacht van David, die de wereldheerschappij...

Lees verder
12 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (31)

Hoofdstuk VII De brand te Rome Deel 1: 32-814 n. Christus Daar onze twee grote apostelen, Petrus en Paulus, de marteldood ondergingen gedurende de eerste vervolging onder de Romeinse keizers, geven wij hier enige bijzonderheden betreffende de aanleiding tot deze daad van wreedheid. Tot dit punt genaderd, zijn wij genoodzaakt inlichtingen in te winnen bij Romeinse geschiedschrijvers en christelijke kerkvaders. Alle schrijvers echter, zowel oude als nieuwe, zowel heidense als christelijke, stemmen overeen in de hoofdzaken van de brand te...

Lees verder
12 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (30)

Hoofdstuk VI Paulus derde zendingsreis Deel 1: 32-814 n. Christus Paulus’ tweede gevangenschap in Rome De gedachte van velen is, dat de apostel gevangen genomen is te Nicópolis, waar hij voornemens was geweest de winter door te brengen, vanwaar hij werd overgebracht naar Rome. Anderen denken, dat hij te Nicópolis overwinterde en na bovengenoemde plaatsen bezocht te hebben, uit vrije beweging naar Rome terugkeerde, waar hij ten tijde van de vervolging onder keizer Nero in de gevangenis geworpen werd. Wij...

Lees verder
12 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (29)

Hoofdstuk VI Paulus derde zendingsreis Deel 1: 32-814 n. Christus Paulus’ aankomst te Rome Zie Handelingen 28. Zeer waarschijnlijk zetten Paulus en die hem verzelden hun tocht naar Rome voort langs de Appiusweg. Bij hun aankomst “leverde de hoofdman de gevangenen over aan de overste van de lijfwacht1, maar aan Paulus werd vergund op zichzelf te wonen met de soldaat, die hem bewaakte” (Handelingen 28:16). Al werd hij niet ontslagen van de last aan een soldaat geketend te zijn, zo...

Lees verder
13 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (28)

Op de wind vertrouwen, en storm oogsten. Ondanks raadgevingen en waarschuwingen van het geloof toch kiezen voor eigen inzichten en gevoelens. Iedereen verwerpt het oordeel van de man van geloof, de man die sprak en handelde voor God. De toestand zelf scheen meer ten gunste te zijn van het gevoelen van de zeelieden dan van dat van de apostel. Maar het oordeel van het geloof kan nooit leugenachtig bevonden worden; het moet waar zijn ten spijt van elke omstandigheid. Zo...

Lees verder
13 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (26)

Dit keer kunnen we onder andere zien hoe een innerlijke overtuiging zo sterker kan zijn, dan een woord door de Heilige Geest gesproken. Uit de gebeurtenissen die hierop volgen, zien we echter ook hoe de Heer boven deze vergissing van de apostel stond. God deed er iets goeds uit voortkomen, hoewel er vele problemen voor de apostel uit ontstonden. Kennen wij dit ook niet? De apostel verloor zijn vrijheid in overeenstemming met de profetie van Agabus. Toch zien we ook...

Lees verder
13 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (25)

Een boeiende reis. Vele ontmoetingen. Hier ontdek je ook Paulus’ hart in moeiten. “Van buiten strijd, van binnen vrees”, dat was zijn deel. Hij was ook niet van beton, al denken sommigen dat misschien. Nee, hij droeg voorbeeldig zijn last en de Heer en Zijn dienst ging hem boven alles. … Het blijkt uit de woorden van het verhaal ook duidelijk, dat het de vaste gewoonte van de eerste Christenen was, om “op de eerste dag van de week” samen...

Lees verder