Kerkgeschiedenis

80 artikelen over dit onderwerp gevonden
14 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (14)

Hoewel u in dit artikel ook enige herhalingen zult tegenkomen over Petrus, Andréas en Johannes (zie de artikelen over ‘Martelaars’) is het m.i. toch goed ons aan het verhaal over de kerkgeschiedenis te houden zoals het oorspronkelijk gepubliceerd is. We kunnen heel veel leren van deze mannen die door de Heer Jezus geroepen zijn om achter Hem te komen … Deel 1: 32 – 814 n. Christus Wij zijn nu gekomen tot de laatste deel van het gewijd verhaal van...

Lees verder
14 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (13)

DE EERSTE ZENDELINGEN VAN HET KRUIS. We kijken deze keer even naar een bijzondere man die bij velen van ons in veel dingen zo dichtbij staat, namelijk Petrus. Dan stuiten we ook op de viervoudige werking van de Heilige Geest. Zeer indrukwekkend op te merken hoe dat ging in de tijd van de apostelen en wat het ook ons te zeggen heeft. We kunnen inderdaad veel leren van de geschiedenis van de Christelijke gemeente … Deel 1: 32 – 814...

Lees verder
14 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (12)

Dit gedeelte laat ons het apostelschap van Paulus zien. Een apostelschap dat niet in verbinding met Jeruzalem stond, maar helemaal daarbuiten. Ook zijn roeping onderscheidt hem van de ‘twaalven’. Omdat het apostelschap van Paulus in vele opzichten verschilt van dat van de twaalven, zal het noodzakelijk zijn dit kort na te gaan. Tenzij dit verschil verstaan wordt, kan de wezenlijke aard van de tegenwoordige bedeling maar gedeeltelijk begrepen worden … Deel 1: 32 – 814 n. Christus Het apostelschap van...

Lees verder
14 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (11)

Dit gedeelte van de kerkgeschiedenis laat onder meer zien dat een zoekende ziel nimmer tevergeefs zoekt. Ook zien we dat de dikste muren omvergeworpen worden door het evangelie, ja, door God zelf. Wat een troost en wat een genade. Als u die dit leest mogelijk denkt: Wat ik gedaan heb, is nooit te vergeven! Kijk dan eens verder en lees van die man, die zichzelf de grootste onder de zondaren noemde, Saulus van Tarsus … wat is er van hem...

Lees verder
14 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (10)

Het Heilige Land – boven alle andere landen belangrijk, zowel vanuit een zedelijk als vanuit een geschiedkundig oogpunt -, is van zeer geringe oppervlakte … Het land, oorspronkelijk door Israël bezet, lag tussen de oude rijken van Assyrië en Egypte. Vandaar de herhaalde vermelding in het Oude Testament van “de koning van het Noorden” en “de koning van het Zuiden”. Als een gevolg van zijn ligging was het menigmaal het toneel van de strijd tussen deze machtige rijken; en wij...

Lees verder
15 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (9)

Er is ook een artikelen-reeks – getiteld ‘Martelaars’ – waar verschillende martelaars belicht worden. Toch herhalen we dit hier voor alle duidelijkheid in het kader van deze artikelen-reeks over de geschiedenis van de Christelijke kerk. Deel 1: 32 – 814 n. Christus Stefanus, de eerste Christen-martelaar Stefanus, de diaken en evangelist, ontving het eerst de martelaarskroon voor de naam van de Heer Jezus. Hij staat aan het hoofd van het edele leger van martelaren, en is volmaakt als het type van een...

Lees verder
15 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (8)

Prediken, geloven, verzegelen, dopen is de Goddelijke volgorde, die wij hier waarnemen. God en zijn Woord veranderen nooit hoezeer, zoals de mensen zeggen, “de tijden veranderen”. Met de tijden mogen de menselijke opinies en de godsdienstige inzettingen veranderen, het Woord van God – nooit! Joden, heidenen, Samaritanen beleden te geloven in Christus, alvorens zij gedoopt werden. Inderdaad vooronderstelt de doop het bezit, door het geloof, van het eeuwige leven; niet, zoals in menselijke belijdenis-geschriften rechtstreeks of zijdelings geleerd wordt, dat...

Lees verder
15 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (7)

De tijd was nu vervuld. De verlossing was volbracht; God verheerlijkt; Christus aan Zijn rechterhand in de hemel; en nu komt de Heilige Geest op aarde. God wijdt de gemeente in, en Hij doet dit op een wijze, die Zijn eigen wijsheid, macht en heerlijkheid verkondigt. Een verheven wonder wordt gewerkt, een uitwendig teken gegeven. Deel 1: 32 – 814 n. Christus De uitstorting van de Heilige Geest De tijd was nu vervuld. De verlossing was volbracht; God verheerlijkt; Christus...

Lees verder
15 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (6)

Het eerste joodse pinksterfeest, dat op Jezus’ hemelvaart volgde, kan de geboortedag van de gemeente worden genoemd. Vijftig dagen na de opstanding van de Heer begon haar geschiedenis. De gelovigen, die vóór Jezus’ komst leefden, maken geen deel uit van de gemeente, die pas feitelijk ontstond op de Pinksterdag. Alle gelovigen, van het begin af, hebben hetzelfde eeuwige leven, zij zijn kinderen van dezelfde God en Vader, en dezelfde hemel zal hun eeuwige verblijfplaats zijn; maar de oudtestamentische gelovigen behoren...

Lees verder
15 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (5)

Kan de regel van bestuur nog in onze tijd toegepast worden? Het antwoord daarop vinden we in de Bijbel. Als we het volgende willen beamen, zal dit juist in onze tijd van grote betekenis zijn – en vooral tot eer van de Heer. Wat dan? Het volgende: “wij vermogen niets tegen de waarheid, maar voor de waarheidâ€? (2 Korinthe 13:8). Als dat de intentie is van ons als Christenen, gebeuren er vandaag nog grote dingen in de gemeente van God...

Lees verder