Jonge mensen

28 artikelen over dit onderwerp gevonden
19 jaar geleden

Jonge mensen in de Bijbel (18)

Jongeman uit Egypte (18) 1 Samuël 30 Voordracht 7b In dienst van een nieuwe meester Ik sprak in Bristol op een bijeenkomst van twee of drie duizend mensen. Zaaleigenaars zien graag een volle bak en dat hij weet dat de spreker in elke hoek van de zaal gehoord wordt. Na afloop kwam hij naar me toe en zei: “Een grote opkomst vanavond”. “Ja”, antwoordde ik, “het was een zeer goede bijeenkomst”. “Volle zaal”, zei hij, “en iedereen kon u horen”....

Lees verder
19 jaar geleden

Jonge mensen in de Bijbel (15)

Jonathan. Een goed belovende start 1 Samuël 17; 1 Samuël 18:1-4 Voordracht 6c “En hij nam zijn staf in zijn hand, en hij koos zich vijf gladde stenen uit de beek, en legde ze in de herderstas, die hij had, te weten in de zak, en zijn slinger was in zijn hand; alzo naderde hij tot de Filistijn” (1 Samuël 17:40). Hoe moeten de toeschouwers zich verwonderd hebben toen zij zagen dat David alleen met vijf gladde stenen naar deze...

Lees verder
19 jaar geleden

Jonathan. Een goed belovende start (14)

Jonathan – een goed belovende start 1 Samuël 17; 1 Samuël 18:1-4 Voordracht 6b Terugkerend tot onze tekst lezen we: “En Isaï zei tot zijn zoon David: Neem toch voor uw broeders een efa van dit geroost koren, en deze tien broden, en breng ze met spoed in het leger tot uw broeders. Maar breng deze tien melkkazen aan de oversten over duizend; en gij zult uw broeders bezoeken, of het hun welga, en gij zult van hen pand meenemen” (1...

Lees verder
19 jaar geleden

Jonge mensen in de Bijbel (17)

Een jonge man uit Egypte (17) Voordracht 7a In dienst van een nieuwe meester 1 Samuël 30 Een goede, rechtvaardige, vriendelijke en eerlijke meester te hebben, mijn vrienden, hetzij voor deze tijd of voor de eeuwigheid, is een geweldige zaak. Aan de andere kant is het erg een beroerde meester boven zich te hebben, hetzij nu of voor de eeuwigheid. De les die ik uit deze interessante periode uit het leven van David geleerd heb, is dat het zeer belangrijk...

Lees verder
19 jaar geleden

Jonge mensen in de Bijbel (16)

Jonathan. Een goed belovende start 1 Samuël 17; 1 Samuël 18:1-4 Voordracht 6d Nu gaan we eens kijken wat er na de dood van de reus gebeurde. “Toen de Filistijnen zagen, dat hun geweldigste dood was, zo vluchtten zij”, en Israël “beroofden hun legers” (vers 51,53). De vijanden zijn verstrooid en de mannen van Israel en Juda hebben nu niets anders te doen dan de buit die zij door de overwinning van David gewonnen hebben, in bezit te nemen. Dan...

Lees verder
19 jaar geleden

Jonge mensen in de Bijbel (11)

Mozes: zijn afstand doen en zijn keus Hebreeën 11:24-28 Voordracht 5 Er zijn in dit gedeelte drie punten door de Geest van God in de geschiedenis van Mozes vermeld. De geschiedenis van Mozes is zeer interessant en leerzaam; en ieder die goed op de hoogte is met Oud Testamentische geschriften zal zich herinneren dat zijn leven, en wat er mee in verband staat, een zeer groot deel beslaat van de Pentateuch, waarvan hij ongetwijfeld ook de schrijver was. Vanaf Exodus...

Lees verder
19 jaar geleden

Jonge mensen in de Bijbel (12)

Mozes: zijn afstand doen en zijn keus (12) Hebreeën 11: 24-28 Voordracht 5 Het volgende wat we hier over Mozes lezen is, dat hij “de smaad van Christus groter rijkdom achtte dan de schatten van Egypte” (Hebreeën 11:26). Ik twijfel er niet aan dat Mozes veel vreugde kreeg toen hij tot het besluit kwam om aan de kant van God te komen en zich te identificeren met het volk van God. Je moet niet vergeten wat ze waren. Ze waren...

Lees verder
19 jaar geleden

Jonge mensen in de Bijbel (13)

Jonathan. Een goed belovende start 1 Samuël 17 1 Samuël 18:1-4 Voordracht 6a Een goed belovende start Ik noem het gedrag van Jonathan hier een uitstekende start. Je hebt hier het beeld van een mens die na een echte bekering tot complete overgave aan Christus komt. Het Oude Testament is vol van beelden. David is een type van Christus – Jonathan van de verloste zondaar. We hebben een prachtig beeld van dat wat plaats vindt wanneer de ziel leert wat...

Lees verder
19 jaar geleden

Jonge mensen in de Bijbel (8)

Twee leiders met veel volgelingen Voordracht 3b De weg van Kaïn of de weg van Abel Genesis 4 Let er ook op dat God Abel aanneemt op grond van zijn offer en dat Hij Kain op grond van zijn werk verwerpt. Wat volgde er toen? “Toen ontstak Kaïn zeer, en zijn aangezicht verviel” (Gen. 4:5). Is dat niet vreemd? Ik heb mensen gekend die verschrikkelijk boos werden toen zij iemand eenvoudig hoorden zeggen dat hij wist dat hij gered was....

Lees verder
19 jaar geleden

Jonge mensen in de Bijbel (10)

Verzoeking en overwinning Genesis 37-47 VOORDRACHT 4 (B) In het 41e hoofdstuk van ons boek vinden we dat Farao, koning van Egypte, twee dromen droomt en zeer er op uit zijnde om hun betekenis te ontdekken wendt hij zich tot zijn eigen wijze mannen en astrologen. In het 8e vers lezen we: “En het geschiedde in de morgenstond, dat zijn geest verslagen was, en hij zond heen, en riep al de tovenaars van Egypte, en al de wijzen, die daarin...

Lees verder