Islam

17 artikelen over dit onderwerp gevonden
7 jaar geleden

Aanbidden wij allen dezelfde God?

“Wie in de Zoon gelooft, heeft het getuigenis in zichzelf; wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet heeft geloofd in het getuigenis dat God heeft getuigd. En dit is het getuigenis: dat God ons eeuwig leven heeft gegeven, en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, opdat u weet dat u...

Lees verder
9 jaar geleden

Islam – Vrede of het beest (9)

Hoofdstuk 2 (vervolg) B. Waren de Filistijnen voorafschaduwing van de komst van de Moslims? De vraag zou kunnen zijn waarom Moslims alleen al bij deze groep mensen zouden passen? Net zoals het lam van het Pascha een voorafschaduwing van de Messias was, de oude Filistijnse haat tegen Joden was een voorafschaduwing van de echte overeenkomst, die was en is de Islam en Moslims vandaag. Als je denkt dat de Filistijnen slecht waren of Hitler slecht was, dan heb je nog...

Lees verder
12 jaar geleden

Geloven alle “gelovigen” in dezelfde God?

De eerste Moslima-minister in Duitsland heeft haar ambtseed als vrouwelijke minister met de bede beëindigd: “Zo waar helpe mij God”. Dat heeft velen verbluft doen staan, want zij is immers geen Christin, maar moslima. Later beriep zij zich in een verantwoording over deze vrijwillige bijzin erop, de éne en enige God van het Jodendom, het Christendom en de Islam gemeenschappelijk is. Dat zou ons Christenen onzeker kunnen maken: Geloven wij in dezelfde God? Geloof = geloof? Er zijn vele gelovigen...

Lees verder
14 jaar geleden

Islam – Vrede of het beest (8)

Hoofdstuk 2 (vervolg) Terug naar de tuin. De term in Hebreeuws is “gan” en “Eden” de naam van de plaats, en is niet hetzelfde als onze betekenis van een tuin zoals in een Nederlandse boomgaard, maar het Hebreeuwse woord “gan” is afgeleid van woorden zoals “ganaan” en betekent te verdedigen en dit kan heel goed een perceel land betekenen. Toen Adam werd verstoten werd hij uit de tuin verwijderd; en zoals u zich kunt herinneren, er worden vier rivieren vermeld...

Lees verder
15 jaar geleden

Islam – Vrede of het beest (7)

Haat komt uit de satan voort. Liefde komt uit God voort en God is liefde en heeft deze liefde ook geopenbaard door het zenden van Zijn eniggeboren Zoon (1 Johannes 4:7-10). Haat is ook datgene wat in de mens van nature zich bevindt. De Bijbel zegt: “… hatelijk en elkaar hatend” en “Verwondert u niet, broeders, als de wereld u haat …” (1 Johannes 3:13). “Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u heeft gehaat. Als...

Lees verder
15 jaar geleden

Islam – Vrede of het beest (6)

Deze keer enkele vergelijkingen tussen Mohammed en Mozes, tussen Mohammed en de Heer Jezus en tussen Mohammed en de Heilige Geest. Ook hier zien we de willekeur in het gebruik (misbruik!) van de Bijbel door de Moslims … Mohammed weigerde enige wonderen en tekenen te doen omdat hij de bekwaamheid niet heeft gehad om ook maar iets van deze dingen te doen. Mohammed werd enkel gestuurd als een waarschuwer en kon daarom de profeet niet zijn zoals Mozes … Jezus...

Lees verder
15 jaar geleden

Islam – Vrede of het beest (5)

Mohammed brak elk van de 10 geboden. Hiermee diskwalificeerde hij zich tot boze zondaar. Het verbond dat God voor het ambt van profeten maakte, was met Izaäk en zijn nakomelingen die alle Hebreeuws/Joods waren, en wij weten dat Mohammed niet afstamde van Izaäk … Jezus Christus gaf een korte termijn-voorspelling over Zijn dood, over Zijn opstanding en dat Petrus Hem driemaal zou verloochenen. Hij voorspelde ook dat één van zijn discipelen Hem zou verraden. Hoe zit het met de voorspellingen...

Lees verder
15 jaar geleden

Islam – Vrede of het beest (4)

Mohammed heeft niet geweten van de naam van de ene ware God en verdraaide de ware naam van God door het Allah te noemen, dat niets te maken heeft met JHWH (Jahweh). Mohammed is schuldig aan het vervalsen van de ware naam van Jahweh al vanaf hij in contact met Joden en Christenen was en koos moedwillig een nieuwe god om vijandschap jegens hen te creëren … Mohammed liet zijn tegenstanders een voor een vermoorden. Asma Bint Marwan sprak zich...

Lees verder
15 jaar geleden

Islam – Vrede of het beest (3)

Wat de fanatieke aanhangers van Islam vandaag doen, is NIET het kapen van de godsdienst van de Islam, maar het doen herleven van de oude fundamentalistische godsdienst van de Islam in zijn juiste 7e eeuwse context en de poging om de 7e eeuwse fundamentalistische godsdienst een 21e eeuwse wereld op te leggen. Om deze reden proberen zij wat Mohammed hen in hun heilige tekst van de Koran beschreef en zijn leven dat in de Hadiths (daden van Mohammed) geregistreerd is,...

Lees verder
15 jaar geleden

Islam: Vrede of het Beest (2)

Het is zaterdag 30 december 2006. De dag waarop Saddam Hoessein is opgehangen als straf voor zijn gepleegde misdaden. Als hij zich niet bekeerd heeft tot de levende ware God (dit is niet Allah) en Zijn Zoon Jezus Christus als Heer en Heiland heeft aangenomen in dit leven, zal hij voor eeuwig in de poel van vuur komen waar de eeuwige straf voor hem er zal zijn. Vreselijk!!! Door deze wending in de geschiedenis van Irak – en daarmee mogelijk...

Lees verder