15 jaar geleden

Islam – Vrede of het beest (3)

Wat de fanatieke aanhangers van Islam vandaag doen, is NIET het kapen van de godsdienst van de Islam, maar het doen herleven van de oude fundamentalistische godsdienst van de Islam in zijn juiste 7e eeuwse context en de poging om de 7e eeuwse fundamentalistische godsdienst een 21e eeuwse wereld op te leggen. Om deze reden proberen zij wat Mohammed hen in hun heilige tekst van de Koran beschreef en zijn leven dat in de Hadiths (daden van Mohammed) geregistreerd is, na te volgen.

Vervolg hoofdstuk 1

Hoe veel Zakat (verplichte offers aan Allah ieder jaar) geven moslims?

  • 2,5 procent van jaarlijkse spaargeld.
  • 5 procent van de landbouw waarvoor gezorgd moet worden (boeren).
  • 10 procent van de producten van de boer.
  • 20 procent van hulpbronnen zoals olie of kostbare metalen (onder andere goud en zilver).

A. Wat moslims vandaag doen is dat de definitie van de Islam van Saudi-Arabië?

Wat de fanatieke aanhangers van Islam vandaag doen, is NIET het kapen van de godsdienst van de Islam, maar het doen herleven van de oude fundamentalistische godsdienst van de Islam in zijn juiste 7e eeuwse context en de poging om de 7e eeuwse fundamentalistische godsdienst een 21e eeuwse wereld op te leggen. Om deze reden proberen zij wat Mohammed hen in hun heilige tekst van de Koran beschreef en zijn leven dat in de Hadiths (daden van Mohammed) geregistreerd is, na te volgen. Beide de Koran en de Hadiths bezorgen een overvloed van rechtvaardiging voor wat zij vandaag doen. Dit is waarom wij geen massaprotest zien door moslims tegen Islamitische despoten zoals Saddam Hussain, die zijn eigen mensen doodde en hen met met ijzeren vuist regeerde. Hebt u opgemerkt dat er in de wereld geen demonstratie door moslims is gehouden om te protesteren tegen het doden of onthoofden door de fanatieke aanhangers van de Islam? Moet de vraag niet worden gesteld, waarom dit zo is? Het antwoord is eenvoudiger dan wij denken, degene die doden zijn in het goede Islamitische kamp en kunnen hun acties aantonen door de heilige teksten die zij hebben, terwijl de anderen wordt getoond dat zij verkeerd zijn en zichzelf alleen maar distanciëren sinds zij niet de hele Sha’ria (wet van Islam) vasthouden. In een geval waar een vreedzame Moslim voor een Moslimraad is gebracht om een overtreding, dat niet volgens de de Islam is, verklaart de Islamitische jurisprudentie dat hij altijd zal geclassificeerd worden als schuldig vanwege het niet volgen van de wet die door Allah is bepaald. Daarom heeft hij, de vreedzame moslim, de wet gebroken en volgde niet op wat Allah had neergelegd in de Koran en moet zonder uitzondering gedood worden; wij zagen dit onlangs veel in Irak waar Moslims vanuit Turkije en Pakistan onthoofd werden die eenvoudig hun werk in Irak als technici en vrachtwagenbestuurders deden. Hier is deel van een verhaal dat twee gematigde moslims uit Pakistan in Irak overkwam, die enkel en alleen daar waren om geld voor hun families te verdienen maar die toch beschouwd werden als afvalligen.

ISLAMABAD, 30 juli (Online): Minister van buitenlandse zaken, Khursheed Mehmood Kasuri, zei donderdag dat de regering in contact is met de Pakistaanse ambassade in Irak om het overbrengen van de dode lichamen van twee Kasjmiers, die door Iraakse gevangennemers gedood zijn.

Zijn verlies onder woorden brengend, zei hij over het incident vanaf de vloer van het huis: “Wij zijn in gesprek met onze ambassade over het overbrengen van de lijken. Wij doen ook inspanningen met de Ulema Raad (gemeenschap van moslims) van Irak voor dit doel, zodat de overledenen volgens Islamitische riten worden begraven”.

De regering en de bevolking van Pakistan hebben dit tragische nieuws uit Irak met diep leedwezen aangehoord. “Het is inderdaad droevig dat ondanks een eenstemmige resolutie in de NA (Nationale Vergadering) en het appèl van de President van Pakistan, de Eerste Minister en mijzelf de Iraakse gevangennemers van de twee Pakistaanse gijzelaars, Radja Azad Kan en Sajid Naeem, geen aandacht aan de oproepen hebben besteed en doorgingen met het doden twee onschuldige moslims uit Pakistan, die daar als werkers en broodwinnaars van hun families en geen politieke agenda hadden”, zei hij.

Hij bad tot Allah Almachtig dat de dode ziel in eeuwige vrede zou kunnen rusten en drukte zijn oprechte deelneming met de getroffen families uit. Het ministerie van buitenlandse zaken had enkele dagen geleden een reisadvies uitgebracht, die Pakistaners vragen niet naar Irak te gaan totdat de veiligheidstoestand daar gestabiliseerd was. “Wij deden ook een oproep aan de Ulema Raad van Irak door middel van onze ambassade in Bagdad. De oproep werd door de twee families op de televisie gedaan en werd ook ruim uitgezonden in de landen van de regio, inclusief Irak”, betoogde hij.

Hij maakte ook duidelijk dat het ministerie van buitenlandse zaken van Pakistan en hijzelf uitdrukkelijk hadden gezegd, dat Pakistan geen bevoegdheid had om zijn troepen naar Irak te sturen. “Het is inderdaad heel droevig dat ondanks deze oproepen en verklaringen de gevangennemers beslisten om voor de gruwelijke moord van de twee onschuldige Pakistaners te gaan. Onze sympathieën zijn met de getroffen families. Het ministerie van buitenlandse zaken benadert het Al-Tamimi Company voor een geschikte compensatie”, zo ging hij voort.1

Het is pijnlijk duidelijk, dat wat de moslims heden doen volledig overeenkomt met de vroege Islam van Mohammed en helaas vele onschuldige moslims door de strikte bewakers van het geloof gedood zijn.

B. Was Mohammed geen goede man?

Het klassieke argument is dat Mohammed een goede man was en erop uit was om naar de wereld toe goed te doen. Jammerlijk is dat de Mohammed die de moslims in hun voorstellingsvermogen oproepen een verheerlijkte verheven figuur is, terwijl daarentegen de historische Mohammed bloedvergieten en geweld bedreef. De echte Mohammed kon geen enkele kritiek verduren, zodat iemand die het zou aandurven de profeet van de Islam te bekritiseren, een voortijdige dood zou ondergaan op dezelfde wijze als Asma Bint Marwan, een Joodse dichter, en hetzelfde lot zou ondergaan als Abu Afak en Kab bin Ashraf, alle drie waren Joods. Abu Afak was 120 jaren oud, op de een of andere manier vormde ook de oude Abu Afak zo’n ernstige bedreiging, dat Mohammed hem onmiddellijk had vermoord. Allah kon hem hier niet helpen, zodat hij zijn volgelingen moest kiezen om het werk voor hem te doen. Hier is een kort uittreksel van Asma Bint (dochter van) Marwan.

Uit de Sirat Rasul Allah (A. De vertaling van Guilaume: “Het Leven van Mohammed”) pagina 675, 676.

Let op: Mijn commentaar staat tussen haakjes ( ). Aantekeningen door de vertalers van de teksten zullen tussen { } staan.

‘UMAYR B. ‘DE REIS VAN ADIYY OM ‘ASMA’ D. MARWAN TE DODEN. Zij was van B. Umayya b. Zayd. Toen Abu ‘Afak gedood was, toonde zij ongenoegen. ‘Abdullah b. al-Harith b. Al-Fudayl van zijn vader zei, dat zij met een man van B. Khatma was getrouwd, genaamd Yazid b. Zayd. De Islam en zijn aanhangers beschuldigende, zei zij:

Ik veracht B. Malik en al-Nabit en ‘Auf en B. al-Khazrahj. U gehoorzaamt een vreemdeling die niet een van de uwen is, iemand niet van Murad of Madhhij. {1} Verwacht u iets goeds van hem na het doden van uw leiders, zoals een hongerige man die op de bouillon van een kok wacht? Is er geen trotse man die hem bij wijze van verrassing zou aanvallen en de hoop ontneemt van hen die iets van hem verwachten? Hassan b. Thabit antwoordde haar:

Banu Wa’il en B. Waqif en Khatma zijn minderwaardig aan B. al-Khazrahj. Toen riep zij om dwaze rampspoed in haar wenen, want de dood komt. Zij beroerde een man van luisterrijke oorsprong, nobel in zijn uitgaan en in zijn binnenkomen. Voor middernacht kleurde hij haar in haar bloed en haalde zich daarbij geen schuld op de hals.

Toen de profeet (Mohammed) hoorde wat zij had gezegd, zei hij: “Wie zal mij van de dochter van Marwan bevrijden”? ‘Umayr b. ‘Adiy al-Khatmi die bij hem was, hoorde hem en dezelfde nacht ging hij naar haar huis en doodde haar. ‘s Morgens kwam hij bij de profeet (Mohammed) en vertelde hem wat hij had gedaan en hij (Mohammed) zei: “U heeft god en Zijn profeet geholpen, O ‘Umayr”! Toen hij vroeg of hij enig negatieve gevolgen zou moeten dragen zei de profeet: “Twee geiten stoten niet hun koppen op elkaar over haar”, dus ging ‘Umayr terug naar zijn mensen.

Nu was er die dag een geweldige beroering ontstaan onder B. Khatma over de zaak van Bint (dochter van) Marwan. Zij had vijf zonen en toen ‘Umayr naar hen ging vanaf de profeet, zei hij: “Ik heb Bint Marwan gedood, o zonen van Khatma. Weersta mij als u kunt; laat mij niet wachten”. Dat was de eerste dag dat de Islam machtig werd onder B. Khatma; daarvoor hielden zij die moslims waren, het feit verborgen. De eerste van hen die de Islam aannam, was ‘Umayr b. ‘Adiy die de “Lezer” genoemd werd en ‘Abdullah b. Aus en Khuzayma b. Thabit. De dag nadat Bint Marwan gedood was, werden de mannen van B. Khatma moslims omdat zij de macht van de Islam zagen (merk op dat mensen zich tot de Islam bekeerden nadat een onschuldige vrouw, die gedood werd, dit als kracht in Arabïe gezien werd. Heb je hetzelfde opgemerkt dat in USA na 9/11 mensen zich tot de Islam bekeerden om dezelfde redenen?).

De noot luidt: “Twee stammen van Yamani origine”.

(einde van het verslag van Ibn Hisham)

Misschien zijn wij hard voor Mohammed en voor zijn aanhangers, maar na alles is hij hun held en zogezegd een goede man en de Moslimprofeet; goed, laten we eens kijken naar enkele dingen die hij volgens de Thora (eerste vijf boeken van de Bijbel geschreven door Mozes, ook bekend als de Pentateuch) deed. Mohammed brak elk van de tien geboden, ja inderdaad zoals u in de volgende grafiek zult zien.

[maar dit bewaren we tot de volgende aflevering – FW]

Simon Altaf

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW