Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
16 jaar geleden

Martelaars (5)

In onze dagen is het voor sommigen het toppunt van het leven, of misschien moet men zelfs zeggen van de dood, namelijk “martelaar” zijn. Zonder daar nu verder diep op in te kunnen gaan in het kader van dit artikel, zijn er wel grote verschillen tussen Christen-martelaars en moslim-martelaars. Hiervoor verwijs ik u naar het eerste artikel over de martelaar Stefanus. Behalve Stefanus en Petrus, wordt ook Jakobus gerekend tot de Christen-martelaars. Wij wijzen u op de artikelen die hierover...

Lees verder
16 jaar geleden

Jonge mensen in de Bijbel (18)

Jongeman uit Egypte (18) 1 Samuël 30 Voordracht 7b In dienst van een nieuwe meester Ik sprak in Bristol op een bijeenkomst van twee of drie duizend mensen. Zaaleigenaars zien graag een volle bak en dat hij weet dat de spreker in elke hoek van de zaal gehoord wordt. Na afloop kwam hij naar me toe en zei: “Een grote opkomst vanavond”. “Ja”, antwoordde ik, “het was een zeer goede bijeenkomst”. “Volle zaal”, zei hij, “en iedereen kon u horen”....

Lees verder
16 jaar geleden

Vertrouwen en gehoorzamen

Minder gebroken harten zouden er zijn, wanneer de harten meer de Heer zouden toebehoren. C.H. Spurgeon Gehoorzamen is impopulair en hoort eigenlijk niet meer in ons woordenboek thuis. Dit is iets voor de gelovigen uit oude tijden en is nu niet meer te handhaven. De consequenties van gehoorzaamheid zijn vandaag immers niet meer te dragen, en we zouden alleen maar een diep “treurig” Christendom krijgen wanneer we aan alles wat de Bijbel zegt, zouden gehoorzamen. Bovendien gelden veel dingen die...

Lees verder
16 jaar geleden

Gaven van de Geest of dweperij? (5)

In verband met ons onderwerp vertel ik – redacteur Frisse Wateren – u graag in vogelvlucht het volgende wonder. Verblijd met de geboorte van ons eerste kind brachten we die eerste dag met haar in een roes door. Intens gelukkig en dankbaar jegens God. Onze kraamzuster, een lief jong ijverig meisje uit Staphorst, zorgde goed voor moeder en dochter. Plotseling ging de bel, de vroedvrouw stond voor de deur. Zij ging naar boven en was bijna tegelijkertijd weer beneden met...

Lees verder
16 jaar geleden

Loslaten en wachten

1. Wachten is “out” Is wachten niet het vervelendste van de wereld, hoogstens iets voor oma’s – absoluut mega-out? Geen generatie werd zo gevormd door het bewustzijn van het geen-tijd-hebben als de onze. Tijd is geld, beter direct de mus in de hand dan de duif op het dak. Ook het stijgen van de consumentenkredieten en koop op afbetaling documenteert, dat geen mens meer op iets wat hij zou willen hebben, wachten wil. Niets anders karakteriseert het al gewoon geworden...

Lees verder
16 jaar geleden

Dat alles heeft Hij gedaan voor mij!

Vele jaren geleden woonde in de stad Düsseldorf (Duitsland) een jong kunstenaar, Stenburg genaamd, die mooie schilderijen maakte. Op zekere dag kwam een priester in zijn atetier om een schilderij te bestellen, een groot altaarstuk dat een van de mooie kerken in de stad zou versieren. Stenburg nam de opdracht aan nadat hij eerst voor zijn schilderij een hoge prijs had bedongen. Het moest de kruisiging van de Heere Jezus voorstellen. Stenburg ging met ijver aan het werk. In de...

Lees verder
16 jaar geleden

Jonge mensen in de Bijbel (11)

Mozes: zijn afstand doen en zijn keus Hebreeën 11:24-28 Voordracht 5 Er zijn in dit gedeelte drie punten door de Geest van God in de geschiedenis van Mozes vermeld. De geschiedenis van Mozes is zeer interessant en leerzaam; en ieder die goed op de hoogte is met Oud Testamentische geschriften zal zich herinneren dat zijn leven, en wat er mee in verband staat, een zeer groot deel beslaat van de Pentateuch, waarvan hij ongetwijfeld ook de schrijver was. Vanaf Exodus...

Lees verder
16 jaar geleden

Ruth (12)

Deze doorlopende overdenking is ontstaan uit voordrachten en zijn voor de praktijk bedoeld. Moge de Heer ons door deze eenvoudige overdenking rijkelijk zegenen! – Het ligt mij op het hart daarop te wijzen, dat men uitleg over het Woord van God alleen met de Bijbel en onder gebed leest. Terugkeer bij het begin van de gersteoogst Zo keerde Naómi terug zoals vers 19-21 ons berichten. Voor Ruth, de Moabitische, geldt eveneens dat zij uit de velden van Moab “terugkeerde”. Gods genade...

Lees verder
16 jaar geleden

O, daar te zijn, waar nimmer tranen vloeien

Misschien mag onderstaande brief van een oudere broeder aan zijn jongere vriend jou er ook mee helpen. De brief spreekt voor zichzelf. Geliefde Alexander, Jouw brief heeft ons veel verdriet gedaan. “En als een lid lijdt, lijden alle leden mee” (1 Korinthe 12:26). We kunnen je verdriet en pijn goed begrijpen, maar weten ook dat je niet huilt, omdat degene, die zo plotseling uit jullie midden werd weggerukt, in de rust met de Heer is (Filippi 1:23). Maar jouw verdriet...

Lees verder
16 jaar geleden

Vertrouwen op God

Het is gemakkelijk ontmoedigd te worden wanneer de dingen slecht gaan. Maar we zouden de moed niet moeten verliezen omdat God in ons leven aan het werk is, zelfs temidden van pijn en lijden. Bedenk wanneer de volgende keer je kleine hut tot op de grond afbrandt het juist een rooksignaal mag zijn dat de genade van God oproept. Voor alle negatieve dingen moeten we tegen onszelf zeggen: God heeft er een positief antwoord op. JIJ ZEGT GOD ZEGT BIJBELVERS...

Lees verder