Verhalen

65 artikelen in deze categorie gevonden
16 jaar geleden

Vervolgverhaal: Een geheime reis (6)

Wat er aan vooraf ging: We hebben gezien dat de jongens dankzij Jan Snor ontsnapt zijn aan de handen van de Duitsers, wat echter wel heel wat moeite en inspanning heeft gekost. Maar de Heere gaf de uitkomst uit deze benauwdheid. Boer Lankhorst heeft hen meegenomen op zijn hooiwagen en zo ontkwamen ze. Ondertussen hebben de ‘vluchtelingen’ zich al een heel eind van het station verwijderd. Dat wil zeggen, boer Lankhorst heeft hen meegenomen. Ze gaan richting Staatsbos, een heel...

Lees verder
16 jaar geleden

Vervolgverhaal: Een geheime reis (5)

Wat er aan vooraf ging: Het verhaal speelt zich af tijdens de 2e wereldoorlog. De twee vrienden Babby en Jee-Pee mochten bijkomen van hun avontuur bij oom Berend en tante Marie. Toch wachtte hun een reis die ze niet zo gauw zouden vergeten. Het kostte hun veel moeite om in de trein te komen. Slimme Hannes wist de Duitsers om de tuin te leiden en zo kunnen de jongens hun spannende reis voortzetten, waarbij zij het opnieuw met de Duitsers...

Lees verder
16 jaar geleden

Vervolgverhaal: Een geheime reis (4)

Vanaf hier kunnen we beter spreken van: De geheime reis. Wat er aan vooraf ging: Dit verhaal speelt zich af in de tweede wereldoorlog. Na een gevaarlijke en spannende tocht hebben Jee-Pee en Babby het joodse gezin veilig op hun nieuwe onderduikadres in de kerk kunnen brengen. Ze mogen uitslapen en bijkomen bij oom Berend en tante Marie … Bij tante Marie en oom Berend De volgende morgen worden worden Jee-Pee en Babby heel laat wakker. Het is al 10...

Lees verder
16 jaar geleden

Vervolgverhaal: Een geheime reis (3)

De vorige keer zijn de beide jongens Babby en Jee-Pee door het oog van de naald gekropen. God beschermde hen. Maar ze zijn nog niet waar ze moeten zijn, en ontdekken dan dat het gevaar overal op de loer ligt … Tocht in de nacht Jee-Pee en Babby pakken de roeispanen en roeien heel voorzichtig het water op, waarbij ze er wel voor zorgen zo dicht mogelijk langs het riet te varen, waardoor ze bijna onzichtbaar blijven vanaf de waterkant....

Lees verder
16 jaar geleden

Vervolgverhaal: Een geheime reis (2)

Jee-Pee en Babby en het joodse gezin zijn op de vlucht voor de Duitsers. Beide jongens ervaren dat dit niet zomaar gaat. Zonder de hulp van de Heere zou het nooit gelukt zijn. De “Schuilplaats” krijgt hierdoor een heel bijzondere en belangrijke betekenis voor zowel Babby en Jee-Pee als ook voor het joodse gezin. Hoe loopt dit af? … De ontsnapping Het duurde niet lang of zij bereikten het eind van de donkere gang. Hier wachtte hen een deur die...

Lees verder
17 jaar geleden

Vervolgverhaal: Een geheime reis (1)

Dit is een vervolgverhaal voor de jeugd van ± 8-14 jaar. Het bestaat uit verschillende delen. De namen zijn weliswaar gefingeerd, maar de omstandigheden zijn voor een deel gebaseerd op ware feiten. Ook de plaatsen die er in voorkomen zijn bestaande plaatsen maar niet met hun ware naam genoemd. Deze serie gaat over de Tweede Wereldoorlog. De bedoeling is om ook op deze wijze iets van de verschrikking van een oorlog wat dichterbij te brengen, alsmede om ook de ‘gewone gang’...

Lees verder
18 jaar geleden

Tasja en Nadi

“Voorzichtig zijn hoor, en goed op Nadi passen Tasja” zegt mama Uhba tegen haar kinderen. “Dag mama, dag papa …”, roepen Tasja en haar broertje Nadi. Ze gaan naar school vandaag. “Voorzichtig hoor, Nadi, ga hier maar langs … ja, goed zo!”, zegt Tasja. Ze zijn al vroeg op pad omdat ze nog een heel eind moeten lopen. Het pad waar zij langs moeten is smal en soms heel gevaarlijk. Het loopt vlak langs een diep ravijn (ravijn = is...

Lees verder
18 jaar geleden

Zonder geld en zonder prijs

Een vriend van de armen bestelde meermalen een zak kolen (je weet wel, brandstof voor de kachel van vroeger) voor mensen, van wie hij wist, dat zij in behoeftige omstandigheden verkeerden. Het was in die winter zeer koud; de sneeuw lag dik, en de vriendelijke gever verheugde zich bij de gedachte, dat zijn geschenk in vele huizen en harten warmte en gezelligheid zou brengen.   De kolenwagen hield stil voor de verzakte deur van een vervallen huisje; de kolenman klopte...

Lees verder
18 jaar geleden

Vuurt, als u durft!

In een van de grote steden van Zuid-Amerika was een Brits onderdaan gearresteerd wegens deelneming aan een plaatselijk oproer. Hij werd ter dood veroordeeld, en op zekere dag zou de voltrekking van het vonnis met de kogel plaatsvinden. Hij werd naar de plaats van het gericht gebracht, en enige soldaten ontvingen het bevel op hem te schieten. Zowel de Engelse als de Amerikaanse consul hadden tegen dit vonnis geprotesteerd, doch zonder resultaat. Plotseling, juist toen de dienstdoende officier op het...

Lees verder
18 jaar geleden

Een straal van heilige vreugde

  Het was ten tijde van een grote duurte in Schotland. De welgestelden werden arm en het lot van de armen was uiterst treurig. De allerarmsten kregen van de regering dagelijks een kleine som geld maar dat was nauwelijks genoeg voor het allernoodzakelijkste. Een arme oude vrouw die net de weinige penningen van deze ondersteuning ontvangen had, kwam bij de winkelier om het nodigste in te kopen: voor een paar penningen meel, een beetje zout, een kleinigheid van dit en...

Lees verder