Verhalen

65 artikelen in deze categorie gevonden
2 jaar geleden

Anneke Jansz – Historisch verhaal (5)

HOOFDSTUK III Begin van de strijd   Het gelukte Maerten Willems niet, de Meester nog voor de stad in te halen. Nu stond hij voor de poort, die zich daar even achter de door hem zo beledigde gesloten had. En aldoor werd de afstand groter, die hen van elkander scheidde. Even was de veerman besluiteloos, wat te doen. Terugkeren? Maar neen, dan zou heel de lange avond en nacht de angst hem kwellen, dat zijn woest en ruw optreden het...

Lees verder
2 jaar geleden

Anneke Jansz – Historisch verhaal (4)

HOOFDSTUK II – vervolg Anneke   Diezelfde dag nog en ook vele dagen daarna, ja tot de dood in februari van dit jaar voor de vermoeide strijder kwam, werd de komst van Meester Jansz in het huis van de koopman met spanning verwacht. De zieke zowel als zijn dochter verlangden, en verlangden steeds meer, naar de bekende, voorzichtige stap, die de Meester eigen was. Gelijk allen in de stad, die hem bij een zieke hadden gehaald, moesten ook zij erkennen,...

Lees verder
2 jaar geleden

Anneke Jansz – Historisch verhaal (3)

HOOFDSTUK II Anneke   Toen de Briellenaars, enige tijd geleden, hoorden, dat er tussen Meester Arend Jansz en de rijke Anneke trouwbeloften waren gewisseld, werd er veel over dit geval gesproken. Hoe men ook de wakkere man uit de Capoenstraat achtte om zijn buitengewone kunde en grote hulpvaardigheid hij was en bleef toch slechts een barbier. Volgens het algemeen oordeel was hij dan ook in het geheel geen partij voor Anneke, die heel wat aanzoeken reeds van zeer rijke jongelui...

Lees verder
2 jaar geleden

Anneke Jansz – Historisch verhaal (2)

Vervolg hoofdstuk 1 Meester Arend Jansz   Sindsdien gebeurde het vaak, dat Meester Jansz in het kleine, lage veerhuisje kwam. In het begin moest hij er zijn, omdat de oude vrouw zijn bekwaamheid van chirurgijn nog nodig had. Maar toen deze geheel hersteld was, kwam Meester Jansz, als hij na een dag van veel arbeid zich wenste te ontspannen, met de veerman vaak praten over diens lotgevallen op zee. Of ook gebeurde het wel, dat deze op zijn verzoek de...

Lees verder
2 jaar geleden

Anneke Jansz – Historisch verhaal … (1)

Dit verhaal gaat over de eerste tijd van de Hervorming en is geschreven door M. Van der Staal – Tweede druk. In deze corona-tijd hebt u mogelijk meer de tijd om eens rustig te lezen. Daarom … ga ervoor zitten en verplaats u eens in gedachten met behulp van Anneke Jansz naar enkele eeuwen terug … Misschien kunnen we ook nog iets leren – of afleren – van de gelovigen uit die tijd … Haar verhaal zal in de komende tijd...

Lees verder
5 jaar geleden

God zorgt … (4)

Een verhaal door HESBA STRETTON Schrijfster van “Jessica’s eerste gebed” Dit oude verhaal dat in boekvorm verscheen bij G.F. Callenbach in Nijkerk, kan uitstekend in de decembermaand gelezen én voorgelezen worden. Het is een aangrijpend verhaal over een heel armoedig gezin dat de zorg van de hemelse Vader mocht ervaren. Voor kinderen vandaag staat dit heel ver van hen af, aangezien zij vergeleken met hen in grote weelde leven. Toch wel eens goed om op deze wijze eens bepaald te...

Lees verder
5 jaar geleden

God zorgt … (3)

Een verhaal door HESBA STRETTON Schrijfster van “Jessica’s eerste gebed” Dit oude verhaal dat in boekvorm verscheen bij G.F. Callenbach in Nijkerk, kan uitstekend in de decembermaand gelezen én voorgelezen worden. Het is een aangrijpend verhaal over een heel armoedig gezin dat de zorg van de hemelse Vader mocht ervaren. Voor kinderen vandaag staat dit heel ver van hen af, aangezien zij vergeleken met hen in grote weelde leven. Toch wel eens goed om op deze wijze eens bepaald te...

Lees verder
5 jaar geleden

God zorgt … (2)

Een verhaal door HESBA STRETTON Schrijfster van “Jessica’s eerste gebed” Dit oude verhaal dat in boekvorm verscheen bij G.F. Callenbach in Nijkerk, kan uitstekend in de decembermaand gelezen én voorgelezen worden. Het is een aangrijpend verhaal over een heel armoedig gezin dat de zorg van de hemelse Vader mocht ervaren. Voor kinderen vandaag staat dit heel ver van hen af, aangezien zij vergeleken met hen in grote weelde leven. Toch wel eens goed om op deze wijze eens bepaald te...

Lees verder
5 jaar geleden

God zorgt … (1)

Een verhaal door HESBA STRETTON Schrijfster van “Jessica’s eerste gebed” Dit oude verhaal dat in boekvorm verscheen bij G.F. Callenbach in Nijkerk, kan uitstekend in de decembermaand gelezen én voorgelezen worden. Het is een aangrijpend verhaal over een heel armoedig gezin dat de zorg van de hemelse Vader mocht ervaren. Voor kinderen vandaag staat dit heel ver van hen af, aangezien zij vergeleken met hen in grote weelde leven. Toch wel eens goed om op deze wijze eens bepaald te...

Lees verder
8 jaar geleden

Psalm 126:5 – “Die met tranen zaaien zullen met gejuich maaien”.

Een jong meisje was helemaal blind. In de kinderjaren deed zich een oogziekte voor dat steeds erger werd. Nu was ze volkomen hulpeloos. Hoe goed dat ze nog een liefdevolle trouwe moeder had. Deze zorgde aandoenlijk voor haar kind. Evenwel werd de moeder erg ziek. De dokter had geen hoop. Na enige tijd stierf de moeder. Het meisje was ontroostbaar en huilde zonder ophouden. Bij de begrafenis kreeg zij een huilbui en werd bewusteloos. Toen ze weer bijkwam kon ze...

Lees verder