18 jaar geleden

Vuurt, als u durft!

In een van de grote steden van Zuid-Amerika was een Brits onderdaan gearresteerd wegens deelneming aan een plaatselijk oproer. Hij werd ter dood veroordeeld, en op zekere dag zou de voltrekking van het vonnis met de kogel plaatsvinden. Hij werd naar de plaats van het gericht gebracht, en enige soldaten ontvingen het bevel op hem te schieten. Zowel de Engelse als de Amerikaanse consul hadden tegen dit vonnis geprotesteerd, doch zonder resultaat.

Plotseling, juist toen de dienstdoende officier op het punt stond “‘Vuur” te commanderen, sprong de Engelse consul naar voren, naast de veroordeelde, breidde de Engelse, vlag, de “Union Jack”, over de veroordeelde uit en riep luid: “Vuurt, als u durft!” Daar verscheen op hetzelfde moment van de andere zijde de Amerikaanse consul met de sterrenvlag van de Verenigde Staten, wikkelde die om de veroordeelde, en riep eveneens uit: “Vuurt, als u durft!”

Zo stond daar de ter dood veroordeelde, beschermd door twee rijksvlaggen. Het resultaat was, dat de geweren omlaag gingen, het vonnis niet voltrokken werd, en de man onder Engelse bescherming werd gesteld.

Ik vind in deze ware gebeurtenis zo’n treffend beeld van de Heiland, Die in de bres springt voor de zondaar die zich aan Hem toevertrouwt. Hij beschermt de schuldige zondaar die zijn schuld voor God erkent, achter Zijn bloed. Wie in Jezus Christus gelooft, is veilig achter het bloed. In het oordeel gaat God voorbij als we beschermd worden door Jezus’ bloed.

“Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn” (Romeinen 8:1).

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW