Maatschappij

81 artikelen in deze categorie gevonden
13 jaar geleden

Het sprookje van de “historische Jezus”

Een historische of een bijbelse Jezus? Er zijn zeker vele redenen, waarom de “historische Jezus” van de bijbelse Jezus onderscheiden moet worden. Uiteindelijk is het het verklaarde doel van satan de heerlijkheid van de Heer Jezus belachelijk te maken. Bij een groot aantal mensen heeft hij daarmee al succes gehad. Er zijn er niet veel meer, die de bijbel 100% geloven en vertrouwen. Zelfs zulke Christenen, die de Heer Jezus trouw willen zijn, kunnen in twijfel geraken. Men vraagt zich...

Lees verder
15 jaar geleden

Nederland “(ver)Wilder(t)” – Lang leve de Vrijheid

Juli 2008. Zoals u ziet: in de vrije heuvels, hier in Schotland. De vrije heuvels van een Christen zijn nog veel mooier! … Het gaat niet goed in Nederland. Dat hoort u vast en zeker wel vaker. Maar helaas is het waar. Wat gaat dan niet goed? Wel, Nederland “verwildert”. U begrijpt dat dit een variant is op de politicus, de heer Wilders van de PVV (Partij voor de Vrijheid). Wat deze partij onder vrijheid verstaat? Daarover wil ik het...

Lees verder
16 jaar geleden

Het leven na de verslaving

Hulp voor betrokkenen en nabestaanden Om over na te denken Het thema verslaving en drugsgebruik met zijn vaak verwoestende gevolgen voor families en de totale maatschappij, is een langdurig probleem. Bijna dagelijks kan men ergens in de media iets daarover lezen, zien of horen. In de buurt, op de universiteit, op school, in het opleidingsbedrijf en op de werkplaats kunnen we volwassenen en jongeren ontmoeten die met verslaving en drugsgebruik te maken hebben. Dat de verslavingsproblematiek zoals bijvoorbeeld gokspel-, internet-,...

Lees verder
16 jaar geleden

Vraag over muziek van Michael W. Smith

Er kunnen vragen cq opmerkingen zijn over de gepubliceerde artikelen. Dit is er één van. Hoe gaan wij om met de waarschuwingen die tot ons komen en die appelleren op onze gehoorzaamheid aan onze Heer en Heiland? Of zijn wij ook van die Christenen die roepen: “Het moet niet allemaal zo theoretisch zijn. We hebben juist behoefte aan praktische aanwijzingen vanuit de bijbel”. Maar als er dan vervolgens praktische aanwijzingen en vermaningen op ons afkomen dan krijgen we het opeens...

Lees verder
16 jaar geleden

Ach, lieve tijd …

Niet ver van Koblenz verwijderd ligt het kasteel Diesayn, omgeven door een vandaag nog goed zichtbare ringmuur. Wie daar eens naar binnen gaat om te eten – of ook alleen een virtueel bezoek maakt – die zal een hoogst interessante menukaart kunnen lezen. In onze toenemende hectische tijd vinden wij immers dikwijls nauwelijks meer tijd rustig te eten. Dit thema wordt met een opmerkelijke tekst aangepakt, die ook – of juist – ons als Christenen zeer zeker iets te zeggen...

Lees verder
16 jaar geleden

Islam – Vrede of het beest (8)

Hoofdstuk 2 (vervolg) Terug naar de tuin. De term in Hebreeuws is “gan” en “Eden” de naam van de plaats, en is niet hetzelfde als onze betekenis van een tuin zoals in een Nederlandse boomgaard, maar het Hebreeuwse woord “gan” is afgeleid van woorden zoals “ganaan” en betekent te verdedigen en dit kan heel goed een perceel land betekenen. Toen Adam werd verstoten werd hij uit de tuin verwijderd; en zoals u zich kunt herinneren, er worden vier rivieren vermeld...

Lees verder
16 jaar geleden

Bloemlezing: Nieuwe leer over homoseksualiteit

Hoe de vijand in de evangelische alsmede orthodox-reformatorische wereld steeds verder oprukt en op welke wijze vindt u in deze bloemlezing van het “Nieuwsbulletin” van broeder A. Geelhoed. Maarten Luther zei of schreef eens: “Als ik uit alle macht elk deel van de waarheid van God belijd, met uitzondering van juist dat kleine punt dat op dit moment door de wereld en de duivel wordt aangevallen, dan belijd ik Christus niet, ook al lijk ik nog zo vrijmoedig Christus te...

Lees verder
16 jaar geleden

Islam – Vrede of het beest (7)

Haat komt uit de satan voort. Liefde komt uit God voort en God is liefde en heeft deze liefde ook geopenbaard door het zenden van Zijn eniggeboren Zoon (1 Johannes 4:7-10). Haat is ook datgene wat in de mens van nature zich bevindt. De Bijbel zegt: “… hatelijk en elkaar hatend” en “Verwondert u niet, broeders, als de wereld u haat …” (1 Johannes 3:13). “Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u heeft gehaat. Als...

Lees verder
17 jaar geleden

Islam – Vrede of het beest (6)

Deze keer enkele vergelijkingen tussen Mohammed en Mozes, tussen Mohammed en de Heer Jezus en tussen Mohammed en de Heilige Geest. Ook hier zien we de willekeur in het gebruik (misbruik!) van de Bijbel door de Moslims … Mohammed weigerde enige wonderen en tekenen te doen omdat hij de bekwaamheid niet heeft gehad om ook maar iets van deze dingen te doen. Mohammed werd enkel gestuurd als een waarschuwer en kon daarom de profeet niet zijn zoals Mozes … Jezus...

Lees verder
17 jaar geleden

Islam – Vrede of het beest (5)

Mohammed brak elk van de 10 geboden. Hiermee diskwalificeerde hij zich tot boze zondaar. Het verbond dat God voor het ambt van profeten maakte, was met Izaäk en zijn nakomelingen die alle Hebreeuws/Joods waren, en wij weten dat Mohammed niet afstamde van Izaäk … Jezus Christus gaf een korte termijn-voorspelling over Zijn dood, over Zijn opstanding en dat Petrus Hem driemaal zou verloochenen. Hij voorspelde ook dat één van zijn discipelen Hem zou verraden. Hoe zit het met de voorspellingen...

Lees verder