8 jaar geleden

Praktische aanwijzingen voor de omgang met media

Moderne media zijn een vast bestanddeel van ons leven geworden, of wij dat willen of niet. Een scholier kan al niet meer zonder deze media werken en leven. Dan is het goed enkele dingen voor ogen te hebben, die voor ons als christen hulprijk zijn in de omgang met deze soms echt gevaarlijke instrumenten.

In een ander artikel over dit onderwerp hebben we het belangrijke vers uit Filippi 4 geciteerd: “Overigens broeders [en zusters] , al wat waar is, al wat eerzaam, al wat rechtvaardig, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, als er enige deugd en als er enige lof is, bedenkt dat”. Wanneer deze aanwijzing ook onze omgang met nieuwe media en technische aanbiedingen vormt, is veel gewonnen.

Daartoe geven we een paar adviezen die op een heel praktisch vlak liggen:

1. Hoe langer je voor je computer zit, des te gevaarlijker is het. Daarom bepaal voor jezelf vaste tijden en tijdruimten, waarin je het internet gebruikt. Men kan ook de instellingen (bijvoorbeeld bij de Fritz-Box*) een tijdsbudget vastleggen, dat men niet overschrijden kan.

2. Wie alleen en afgeschermd (onzichtbaar voor anderen) voor zijn internetaansluiting zit, loopt gevaar zich te “verklikken” of sites aan te klikken die moreel verwerpelijk zijn. Daarom zie er op toe, dat anderen je zien kunnen, wanneer je op het internet surft. Wanneer je problemen hebt met verkeerde sites, stel dan je computer op in een algemeen toegankelijke ruimte (gang, woonkamer). Dat verlaagt de problemen.

3. Hoe later het op de dag is (om niet te zeggen, hoe vroeger …), des te meer nemen onze afweerkrachten af om “nee” te zeggen. Ook hier kun je technisch instellen, dat de internettoegang – laten we zeggen – om 22.00 uur afgesloten wordt. Juist dan, wanneer je merkt dat je vatbaar bent voor beelden en verkeerde sites, ga dan deze weg om je bewust te beschermen.

4. Zoek een goede vriend met wie over je problemen open praten kan. Het beste is wanneer men zich wederkerig helpen kan. Heb geen angst dat je de enige bent die problemen met boze begeerten en met het internet hebt. Dat gaat vandaag de meeste jonge mensen zo. Wanneer je iemand hebt, die je vertrouwt, dan kunnen jullie samen voor jullie problemen bidden en elkaar ook regelmatig aanspreken of er ergens problemen zijn. Een verplichte belofte, in het geval er iets is om te belijden, is niet nuttig. En toch

5. Het is vaak nuttig ook een vertrouwelijke uitwisseling met een iets oudere gelovige te hebben. Zo iemand – een niet meer jonge broeder, respectievelijk zo’n zuster – kan je uit een perspectief van meer levenservaring raad geven. En voor je bidden onderschat de waarde van dit gebed niet. Daartoe is het natuurlijk noodzakelijk, dat je hem/haar vertrouwen kan, dat zij werkelijk zwijgen kunnen. Iemand buiten de familie te nemen is geen wantrouwen ten opzichte van je ouders; ook wij, die al ouder en ouders zijn, hebben over zulke onderwerpen vaak niet met onze ouders gepraat.

6. Controleer uw contacten in de sociale netwerken en uw manier van communiceren met anderen via mobiele apparaten. Vandaag wordt onze gezamenlijke taalstijl toenemend losbandiger – ook tegenover het andere geslacht. Dat is niet goed. Verminder de hoeveelheid van uw e-mails (aanvragen, SMS, enz.), zodat tijd voor de vraag over blijft: Is dat wat ik doe en schrijf, eerzaam, rechtvaardig, rein, beminnelijk, welluidend, lovenswaardig? Is het christelijk en voor een christen passend? Hoe snel heeft men een SMS enz. geschreven, zonder ook een seconde daarover te hebben nagedacht of het de wil van de Heer is, of deze actie nu “gedaan moet worden”. Niet alles wat wij schrijven heeft met de bijbel te maken – dat hoef ook niet. Maar het moet zo zijn, dat het in een leven met de bijbel past en niet zinloos, onzinnig of zelfs stompzinnig is.

7. Je kunt vandaag vele speelfilms op het internet vinden en downloaden. Vraag je vooral af, of je zo’n film wilt zien, zonder dat boze begeerten in je gewekt worden en het kwade (zoals bijvoorbeeld geweld, verkeerde gezinsbetrekkingen, religies, enz.) verheerlijkt wordt. Men kan ook veel muziek downloaden: Maak je hier gebruik van een maas in de wet, is dat in tegenspraak met de wet. Gaat het om muziek die voor een christen onwaardig is?

8. Wanneer je in zonde gevallen bent, laat deze zonde niet lang “staan”, maar belijdt het aan de Heer. En ook wanneer het keer op keer gebeurt – belijd het! Hij vergeeft altijd weer! Bevestig waarschuwingsborden op uw computer (scherm): bijvoorbeeld een bijbelvers, of een oplichtend stopteken. Neem je in je hart voor je niet te verontreinigen (Dan. 1:8) – en dat betekent ook dat je in concrete gevaarlijke situaties dit besluit van je hart verwerkelijkt – het is een wilsbesluit.

Wij wensen je veel moed, kracht en beslistheid toe in de omgang met de nieuwe media.

“Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven” (Spreuken 3:24).

“Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid” (1 Johannes 1:9).

De redactie van ‘folge mir nach’.

© Folge mir nach

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW