Gezin

29 artikelen in deze categorie gevonden
12 jaar geleden

Het christelijk gezin (2)

Basis principes voor het gezin Hoofdstuk 1 vervolg. Erfgoed zegen of vloek? We leven in het heden. Wij worden geconfronteerd met huidige situaties. Maar de huidige tijd en de huidige situaties kunnen worden teruggevoerd in de tijd en tal van andere situaties die hebben geleid tot het heden. In het gezin, verwijzen we naar deze achtergrond als “erfgoed.” Elke bepaalde familie is in veel opzichten een product van zijn erfgoed. Het werd geproduceerd door mensen en gebeurtenissen uit het verleden....

Lees verder
12 jaar geleden

Het christelijk gezin (1)

Meestal begint een boek/publicatie met het begin, maar dit maal wijken we er vanaf, door het plaatsen van de achterkant van het boek vanwege de informatie. Christian Family Living (het Christelijk Gezinsleven) ademt de sfeer van het huiselijk leven – lawaai van kinderen, overvolle programma’s, onverwachte humor, gezinsmaaltijden, tegenslagen groot en klein, zwangere vrouwen, aanbidden, geloof, zielsverdriet. Christian Family Living is voor vaders die hun gezin leiden in de weg van de waarheid. Het is voor moeders die naar de...

Lees verder
12 jaar geleden

Knelpunten – over abortus (3 – slot)

De vraag – een poging om te antwoorden Abortus Met alle voorzichtigheid moet een thema kort ter sprake komen, waarmee in de huidige maatschappij steeds weer geconfronteerd worden: abortus, ook afbreken van een zwangerschap genoemd. Bij het tweede begrip wordt echter niet duidelijk, dast een mens – een werkelijk levend wezen, dat God geschapen heeft – door een opzettelijke ingreep van de mensen sterven moet. Dat is moord op een mens. In de bijbel wordt het leven voor de geboorte...

Lees verder
12 jaar geleden

Knelpunten (2)

De vraag – een poging om te antwoorden Gezinsplanning Bedoeld wordt uiteindelijk, in hoeverre ouders invloed uitoefenen op de mogelijkheid kinderen voort te brengen. We vinden zeker geen direct onderwijs over dit aspect in de Schrift. Des te voorzichtiger moet een beoordeling uitvallen. In 1 Korinthe 7 maakt de apostel duidelijk, dat er de mogelijkheid is, voor een zekere tijd in het huwelijksleven van het geslachtsverkeer af te zien. Maar dit heeft grenzen: “Onttrek u niet aan elkaar, behalve dan...

Lees verder
12 jaar geleden

Knelpunten (1)

“Het ligt ons na aan het hart een aantal zaken die we niet uitvoerig behandelen willen, in een verkorte vorm aan te snijden. Daarom geven we bewust geen definitieve mening als afsluitende hulp. We willen enkel laten zien dat er knelpunten zijn, die voor de een of andere van belang zijn, waaraan we niet gemakkelijk voorbij willen gaan. Delen van dit artikel werden daarbij uitgewerkt en ingevuld door betroffen personen. Homoseksualiteit Nadat in delen van de evangelische kerk de inzegening...

Lees verder
17 jaar geleden

Uit de mond van kinderen … Misschien geeft het genezing of verzoening …

Kinderen zijn vandaag zo de dupe van allerlei huwelijks- en gezinsproblemen. Kinderen komen vaak tussen wal en schip terecht en raken totaal van slag door al deze verschrikkelijke dingen. Dingen die lijnrecht ingaan tegen wat het Woord van God daarover zegt. De opvattingen over huwelijk en gezin zijn het voorwerp van de aanvallen van de satan en zijn trawanten. Vergeet dat nooit! Echtscheidingen zijn aan de orde van de dag. Maar laten we eens kijken hoe kinderen omgaan met datgene...

Lees verder
19 jaar geleden

Rondom u zijn mensen

Een blok beton, 12 verdiepingen hoog, elke verdieping met allemaal gelijke vakken aan een lang looppad: galerijwoningen. Kil en koud en onpersoonlijk. Maar achter elke deur was het eigen leven. Bruisend als het grotere gezinnen betrof, aanmerkelijk stiller op het eind van de gangen, waar de drie-kamerflats waren, voor alleenstaanden of echtparen zonder kinderen. Achter elke deur was wel iets wat verdriet gaf, want elk huis heeft immers zijn kruis. Toch, niemand wist het van de ander. In een woning...

Lees verder
19 jaar geleden

De “handdruk” van de Meester

De vooruitgang van vrouwen wordt in deze wereld geleidelijk aan zeer groot geschreven. We worden door politieke, zakelijke en sociale vrouwenvooruitgangsbewegingen overspoeld. In een onderneming werd zelfs de zittende bondskanselier van Duitsland uitgenodigd. Hij moest de vooruitstrevende vrouwen “een nieuwe kick” geven, wanneer hij ook zelf met het oog op zijn vierde huwelijk een bijzonder licht werpt op de “vooruitgang van vrouwen”. Bij alle akkoorden werd eenstemmig duidelijk dat de vrouwen niet meer tevreden zijn met hun tot nu toe...

Lees verder
19 jaar geleden

De mannen die ervan wisten …

Toen antwoordden aan Jeremia al de mannen, die wisten, dat hun vrouwen anderen goden rookten, en al de vrouwen, die daar stonden, zijnde een grote hoop, alsook al het volk, die in Egypteland, in Pathros, woonden, zeggende: Aangaande het woord, dat gij tot ons in des HEEREN Naam gesproken hebt, wij zullen naar u niet horen. Jeremia 44:15-16 Onder Israël was de verhouding tussen man en vrouw voorbeeldig. Zo buitengewoon voorbeeldig dat nu – na twee duizend jaar – het...

Lees verder