14 jaar geleden

Uit de mond van kinderen … Misschien geeft het genezing of verzoening …

Kinderen zijn vandaag zo de dupe van allerlei huwelijks- en gezinsproblemen. Kinderen komen vaak tussen wal en schip terecht en raken totaal van slag door al deze verschrikkelijke dingen. Dingen die lijnrecht ingaan tegen wat het Woord van God daarover zegt. De opvattingen over huwelijk en gezin zijn het voorwerp van de aanvallen van de satan en zijn trawanten. Vergeet dat nooit! Echtscheidingen zijn aan de orde van de dag. Maar laten we eens kijken hoe kinderen omgaan met datgene wat zij meemaken en met wat zij uit de Bijbel horen. Misschien kunnen wij nog wat van hen leren. Misschien schrikt u wel zo, dat u op uw schreden terugkeert en verzoening zoekt met uw man of vrouw. Dan is er vreugde in de hemel én op aarde. Naar het kruis samen – belijdt daar de Heer Jezus Christus uw zonden en vergeet vooral niet dat ook aan uw man of vrouw te doen. En eis niet eerst belijdenis van de ander, maar begin zelf. Maar als u Jezus Christus nog niet toebehoort … Kom vandaag nog naar Hem. Hij wacht al zo lang op u!

“Toen nu de overpriesters en de schriftgeleerden de wonderheden zagen die Hij deed, en de kinderen die in de tempel de woorden riepen: Hosanna voor de Zoon van David, namen zij het zeer kwalijk en zeiden tot Hem: Hoort U wat dezen zeggen? Jezus nu zei tot hen: Jawel, maar hebt u nooit gelezen: Uit [de] mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt U Zich lof bereid?”

Mattheüs 21:15-16

“Toen werden er kinderen bij Hem gebracht, opdat Hij hun de handen zou opleggen en bidden; de discipelen echter bestraften hen. Jezus echter zei: Laat de kinderken [begaan] en verhindert ze niet bij Mij te komen; want van de zodanigen is het Koninkrijk der hemelen. En Hij legde hun de handen op en ging vandaar weg”.

Mattheüs 19:15-16

Impressies uit de mond van kinderen

Oma en de kleinkinderen

Een kleinkind bad:

Lieve Here Jezus, als ik er aan denk
Dat U voor mij stierf, wat een kostbaar geschenk
Bij U wil ik horen, heel dicht bij U zijn
Want U droeg mijn zonden, angst en al mijn pijn

————————-

Een klein jongetje zei tegen zijn oma:

… als jij doodgaat
zullen mijn traantjes nooit opdrogen!

Zijn Oma schrijft: Elke middag komt hier een kereltje van vijf, kleinzoon … eten. Moest je eens zien … hoe dat ventje voor we beginnen zijn handjes vouwt (soms voor zijn oogjes) en wacht op oma om te bidden. Elke keer ben ik zo intens blij en dank ik God …

Nathan (6) een lief, grappig ventje (zoontje van jongste dochter) komt elke dag middageten. Hij ging het gebed doen;

Zijn oogjes dicht geknepen, handjes gevouwen en bad:

Jezus als ik bij jou ben in de hemel
dan ben ik blij!
Maar nu nog niet
Jezus nu ben ik nog niet blij!
Amen.

————————

Onze Emma (8 j.) bad eens, met haar handjes samen haar gebed:

Lieve God,
Ik ben zo blij dat ik een oma en opa heb.
En U heeft ons gemaakt,
en daar ben ik zo trots op.

U hebt zoveel woordjes verzonnen voor ons
(wou te kennen geven dat ze daarmee dan kon lezen)
daar ben ik zo blij om.
Ik doe niet graag godsdienst maar ik hou heel veel van U.

Dank u wel God;
U bent zo goed voor ons,
ik zie U niet, ik voel U niet,
Maar toch zie ik je in de hemel.
Ik denk aan Billy … mijn hondje dat gestorven is … en de rest,
en aan U.
Amen.

Een jaar later (anno 2007): Oma leest voor het slapen gaan uit de kinderbijbel over de wonderen van de Heer Jezus in Lukas 13:10-17 en Lukas 17:11-19.

Emma (9 jaar) bidt dan recht uit haar jonge hart:

Lieve Heer,
Ik ben zo blij dat u zo goed voor ons zorgt, gelijk de oude vrouw die krom stond, dat U die recht hebt gezet.
Als ik dat zou zijn, dan zou zijn, dan zou ik dolblij zijn.
Als ik dood ben, en bij U ben, kom ik aangerend en spring ik in Uw armen, want ik zie U graag, ik hou van U.
En als die ene man van de 10 zieke, die Gij geneest, die terug kwam …
als ik dat was zou ik niet twijfelen, maar direct naar U komen.
Amen.

Een andere keer na het verhaal van de Goede Herder bid Emma:

Lieve Heer,
U hebt ervoor gezorgd dat de herder zijn schaap terugvond wat hij uit liefde deed!
Amen.

Bij een andere keer na het verhaal van de barmhartige Samaritaan, bad ze:

Lieve Heer,
Dat de priester niet naar de andere man keek, begrijp ik niet zo goed; ik zou hem helpen en zijn wonden verzorgen gelijk de Samaritaan, en nu heb ik gezien wat uit liefde komt.
Amen.

———————————-

Iemand schrijft:

<<“Ons juf zegt, dat als we gestorven zijn, en nog niet alles wat we wilden doen niet gedaan hebben, dan komen we terug om dat nog allemaal te doen, en in andere landen komen ze anders terug voorbeeld; een koe!!!”.

Ik zei hem, dat we één keer hier leven, dat als we hier gestorven zijn, God zal oordelen, gelijk een rechter hoe ons leven geweest is, als we voor God gekozen hebben, gaan we bij Hem in de hemel. Moest er wel wat over nadenken. Ik heb hem enige tijd terug een kinderbijbel gegeven.

Op een dag was ik op stap, gaan winkelen met twee meisjes van het Kindertehuis. Aan elke kant liep eentje naast mij.
Ik vroeg: “Moesten jullie een wens mogen doen … wat zouden jullie wensen?

Het ene meisje zegt: “Aja … dat ik bij mijn mama kan wonen en het nu ‘aan’ blijft met … (noemt zijn naam), want dat is nu al de zesde man, en da’s niet leuk (ze noemt ze alle zes bij naam en telt op haar vingertjes.

De andere zegt: “En ik wens dat mijn moeder nú verliefd blijft, want da’s ook al de zoveelste, weer een andere man en da’s niet tof hoor! …”

En ik moest ook een wens doen en zei: “Dat ik nog héél lang voor de kinderen kan zorgen in het Kinderhuis …”.

Ze schrijft verder: “Zo gaat dat … kinderen vol verdriet, zijn soms heel moeilijk in hun gedrag omdat ze met hun verdrietige gevoelens, en emoties geen uitweg weten”.>>

———————————-

Tot slot:

Bij een andere gelegenheid zongen twee kleinkinderen:

… Dan vroeg ik twee kleinkinderen iets te zingen.
En weet je wat ze zongen …? Ik citeer:

Lieve Here Jezus, als ik er aan denk
Dat U voor mij stierf, wat een kostbaar geschenk
Bij U wil ik horen, bij U wil ik zijn
Want U droeg mijn zonden en al mijn pijn.

Oma schreef o.a.: Ik moest toen meer dan één keer slikken!

———————————-

Misschien wilt u hierop reageren of iets daarover doorgeven? klik dan op CONTACT en mail dan uw reactie.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW