Gezin

29 artikelen in deze categorie gevonden
11 jaar geleden

Gezinsplanning

Eigenlijk wordt bedoeld in hoeverre ouders invloed uitoefenen op de mogelijkheid om kinderen te krijgen. We vinden zeker geen directe instructie over dit aspect in de Schrift. Des te voorzichtiger moet de beoordeling uitvallen. In 1 Korinthe 7 maakt de apostel Paulus duidelijk dat het mogelijk is voor een bepaalde tijd in het  echtelijke leven van de geslachtsgemeenschap te onthouden. Maar dit heeft zijn grenzen: “Onttrek u niet aan elkaar, tenzij dan met onderling goedvinden, voor een tijd, opdat u...

Lees verder
11 jaar geleden

Kinderopvoeding in het gezin van gelovige ouders

Geliefde broeders en zusters, Ik heb hier uw brief, waarin u op zoek bent naar hulp bij een zeer interessant en belangrijk onderwerp van kinderopvoeding, namelijk de kinderen van degenen die behoren tot Christus. Ik bedoel hen, die ware kinderen van God zijn. Ik voel me zwak, over een dergelijk onderwerp te spreken, maar ik ben bemoedigd door de genade, waarvan ik elke dag zo veel leer. U vraagt: Hoe moeten we hen zien: Als “op de kinderen van de...

Lees verder
11 jaar geleden

Kinderen sterven …

Kinderen sterven – tot nu toe. Steeds weer worden de ouders getroffen door de dood van een van hun kleinen. Hoe goed om te weten waar ze zijn. En om troost te vinden in God zelf. “Zo is het ook niet de wil van uw Vader, Die in de hemelen is, dat een van deze kleinen verloren gaat” (evangelie van Mattheüs, hoofdstuk 18 vers 14). De dood van een kind is een traumatisch, levens-veranderend keerpunt in het leven van ouders,...

Lees verder
11 jaar geleden

Het christelijk gezin (7)

Dating en verloving Vervolg hoofdstuk 3 ZIJN WE ER KLAAR VOOR? We kunnen om de onvolwassenheid van de tien-of twaalf-jarigen glimlachen of onze wenkbrauwen fronsen. Maar van veel groter belang is de achttien- of twintigjarigen, waarvan de mentaliteit nog steeds op het niveau van de tienjarigen is. Dit wordt niet gezegd vanwege gebrek aan respect voor oudere jongeren. Het is gewoon omdat die leeftijd op zichzelf niet voldoende is voor de voorbereiding voor dating. Alleen maar omdat een persoon “oud...

Lees verder
11 jaar geleden

Meer tijd voor het gezin …

 Veel ouders willen meer tijd voor het gezin hebben, vooral als het gaat om kinderen onder de 16 jaar. Wie hindert hen eigenlijk om deze tijd daadwerkelijk te nemen? 73 procent van de ouders van kinderen onder de leeftijd van 16 willen meer tijd voor het gezin. Full-time werkende moeders uiten dit verlangen zelfs tot 88 procent, part-time werkende moeders tot 78 procent. Terwijl de vaders graag minder zouden willen werken, willen moeders vooral ontlasting in het dagelijkse gezinsleven. Dit...

Lees verder
11 jaar geleden

Is mama de beste?

Moederdag! “Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Loïs en in uw moeder Eunice. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont” (2 Tim. 1:5). “… De vrouw is echter de heerlijkheid van de man” (1 Kor. 11:10b). “Wie zal een deugdelijke vrouw vinden? Haar waarde gaat die van robijnen ver te boven” (Spr. 31:10). “Een sterke vrouw is een krans voor haar man, een...

Lees verder
11 jaar geleden

Het christelijk gezin (6)

Dating en verloving   Hoofdstuk 3 INTRODUCTIE Een aantal jaren geleden gaf een minister een reeks avondlessen over relaties in een gemeentelijke instelling. Op een avond was het onderwerp daten. De minister begon door het stellen van de vraag: “Is daten een goede manier om een ​​levensgezel te krijgen?” Na een paar momenten van geforceerde stilte, zei een gerespecteerd ouder lid rustig, dat tweemaal getrouwd was, rustig maar met een twinkeling in zijn ogen: “Wel, het is zeker leuk geweest”....

Lees verder
11 jaar geleden

Het christelijk gezin (5)

Verlaten van de kinderjaren   Hoofdstuk 2 (vervolg*) HET LEGGEN VAN EEN GOEDE BASIS Veranderingen bij jongeren zijn er veel en ze zijn overweldigend. We hebben een aantal van deze veranderingen beschreven. Fysiek veranderen jongens in mannen, meisjes veranderen in vrouwen. Geestelijk gezien worden onschuldige kinderen verantwoordelijke volwassenen. Emotioneel en wat het gedrag betreft, is er volwassenheid, een meerderjarigheid. Het is een spannende en soms traumatische tijd in het leven. Het gezond maken van dit deel van het leven vereist...

Lees verder
11 jaar geleden

Het christelijk gezin (4)

Verlaten van de kinderjaren Hoofdstuk 2 INTRODUCTIE In het proces van groei en ontwikkeling, gaan mensen door veranderingen heen die meer dan verwonderlijk en complexer zijn dan woorden kunnen beschrijven. Kleine baby’s worden stoeiende kinderen. Stoeiende kinderen worden slungelige ’tussenproducten’. Slungelige ’tussenproducten’ worden energieke jongeren. Energieke jongeren tot verantwoordelijke volwassenen. Verantwoordelijke volwassenen worden ouder en zullen uiteindelijk langzamer en uiteindelijk zwakker zijn, en ten slotte voorbij gaan. Het menselijk leven in al zijn stadia staat nooit vast. Het is altijd...

Lees verder
11 jaar geleden

Het christelijk gezin (3)

Basis principes voor het gezin   Hoofdstuk 1 (vervolg) CULTURELE DRUK In dit hoofdstuk hebben we gekeken naar verschillende culturele idealen en waarden die tegenover de Bijbelse idealen en waarden staan. Dit is niet om een aanval op onze samenleving te presenteren, maar gewoon om te zien hoe de krachten in onze samenleving regelrecht tegenover de principes staan die God voor het gezin gegeven heeft. We zullen nu meer specifiek naar deze krachten kijken. Concepten van gezag De maatschappij van...

Lees verder