2 jaar geleden

Tegenstellingen – Eens en nu (8)

1 Petrus 3 vers 18:
“Want Christus heeft eenmaal voor [de] zonden geleden, […] opdat Hij ons tot God zou brengen.”

Romeinen 3 vers 24:
“… en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is.”

Onrechtvaardig en gerechtvaardigd

Veel mensen willen het niet toegeven omdat zij proberen een rechtschapen en ordelijk leven te leiden – maar zij zijn zondaars en daarom onrechtvaardig. Gods oordeel is, dat ieder mens een zondaar is (Rom. 3:23), omdat hij zich niet aan Gods norm kan houden.

Wat is de tegenstelling hierin? De Bijbel zegt herhaaldelijk, dat zij die hun leven overgeven aan de Heer Jezus, gerechtvaardigd zijn. Een voorbeeld maakt duidelijk wat dit betekent:

De president van de VS heeft het recht om veroordeelde misdadigers gratie te verlenen. Dus een schuldig persoon mag de gevangenis verlaten – maar hij blijft schuldig.

Rechtvaardiging gaat echter veel verder: een mens wordt vrijgesproken, omdat hij volkomen onschuldig en zonder zonde voor God staat. Natuurlijk heeft hij gezondigd in zijn leven. Maar door de rechtvaardiging door het geloof in Jezus Christus verschijnt hij voor God alsof hij nooit enige zonde heeft begaan. Hoe is dit mogelijk? Door het feit dat de Heer Jezus de zonden van deze man op het kruis droeg (1 Petr. 2:24) en ervoor betaalde. Door het geloof wordt hij nu gezien in een nieuwe positie, en dat is “in Christus” (Rom. 8:1). God ziet dus Zijn volmaakte Zoon Jezus Christus wanneer Hij naar een gelovige kijkt.

Zo’n rechtvaardiging schenkt geen gratie, maar spreekt volledig vrij, omdat er geen zonden meer zijn. Dit gaat veel verder dan wat de president van de VS kan doen. Bent u nog steeds een onrechtvaardig mens – of bent u al gerechtvaardigd door de Heer Jezus?

 

Alexander Schneider; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 14.04.2022.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW