1 jaar geleden

Niet door omstandigheden geleid

Hebreeën 11 vers 23-28

 

Zich laten leiden door omstandigheden is geen geloof. De wereld doet dit ook en spreekt dan van een “gelukkig toeval.”

Toen Mozes door Gods voorzienigheid aan het hof van Farao kwam, had hij zijn invloed kunnen aanwenden om het volk verlichting te brengen. Maar dat deed hij niet. Hij verkoos liever te lijden met Gods volk en de smaad van Christus te dragen (Hebr. 11:26). En zo werd hij de bevrijder van het volk.

Waarom handelde Mozes op deze manier? Omdat hij geloofde. Hij geloofde in de beloften aan de aartsvaders, die redding uit Egypte en zegen in het land Kanaän in het vooruitzicht stelden. Het was dus duidelijk: het is geen kwestie van ‘geluk’, maar van bevrijding. Mozes beoordeelde de omstandigheden in het licht van Gods Woord en kwam op die manier tot de juiste conclusie.

Wij christenen zijn geroepen om ons te laten leiden door wat niet gezien wordt en niet door wat gezien wordt.

 

Gerrid Setzer; www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 16.05.2022.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW