2 jaar geleden

Het leven van David (10)

1 Samuel 27

David vlucht naar de Filistijnse koning Achis

David had tegenover Saul verklaard dat God hem uit alle benauwdheid zou verlossen (1 Sam. 26:24). Zijn woorden worden getest. En David faalt – hij vlucht weer naar Achis, de koning van de Filistijnen. Hij is bang om in handen van Saul te vallen, die zelf had gezegd, dat David zeker zou overwinnen (1 Sam. 26:25). Natuurlijk kon David de onvoorspelbare Saul niet vertrouwen – maar had hij God niet kunnen vertrouwen?

David is ‘buiten’ de beproeving in Filistijns land, want Saul zoekt hem niet meer (vs. 4). Maar hij is daar ook ‘buiten’ de zegen van God. Een belangrijk principe!

David krijgt de stad Ziklag toegewezen (vs. 6,7). Zal David geen slecht geweten hebben gehad over al deze intriges? En laaide zijn ijver in de strijd niet op omdat hij zijn geweten wilde sussen (vs. 8)? In dit licht zouden ook wij sommige activiteiten ter discussie moeten stellen.

 

Gerrid Setzer; www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 17.12.2009.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW