Bijbel

67 artikelen in deze categorie gevonden
14 jaar geleden

De wijnstok en de ranken (1)

Er zijn veel christenen die “worstelen” om staande te blijven in het christelijk leven. Ze hebben nooit ontdekt waar de kracht, die daarvoor nodig is, vandaan moet komen. Er zijn veel serieuze gelovigen, zowel jong als oud, die voortdurend teleurgesteld en ontmoedigd worden, omdat hun eigen bronnen niet toereikend blijken te zijn voor de vereisten van een echt christenleven. Duizenden christenen van alle leeftijden hebben honger en dorst naar een voller, dieper leven, dan wat ze tot nu toe hebben...

Lees verder
14 jaar geleden

2 Thessalonika 2 (10 – slot)

Ook deze bijbelcursus is als hulp en ondersteuning voor onze lezers bedoeld, om het Woord van God regelmatig en voortdurend te bestuderen. Uw vragen die uit deze bijbelstudie voortkomen, willen we graag proberen te beantwoorden. Evenzo is het fijn om uw opmerkingen te vernemen … Hoofdstuk 3:6-9 Vers 10: “Immers, toen wij bij u waren, hebben wij u dit bevolen: Als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten”. Paulus heeft al op de misstand van de ledigheid gewezen,...

Lees verder
14 jaar geleden

2 Thessalonika 3 (9)

Ook deze bijbelcursus is als hulp en ondersteuning voor onze lezers bedoeld, om het Woord van God regelmatig en voortdurend te bestuderen. Uw vragen die uit deze bijbelstudie voortkomen, willen we graag proberen te beantwoorden. Evenzo is het fijn om uw opmerkingen te vernemen … Hoofdstuk 3:6-9 Vers 6: “Maar wij bevelen u, broeders, in [de] naam van <onze> Heer Jezus Christus, dat u zich onttrekt aan iedere broeder die ongeregeld wandelt, en niet naar de inzetting die zij van...

Lees verder
14 jaar geleden

Bijbel Contrastrijk VIII

Hij is Elia – Ik ben het niet Bijbelverzen moeten in het verband van de tekst onderzocht worden. Ondanks dat struikelt men altijd weer over de op het eerste gezicht verrassende “tegenstelling” tussen afzonderlijke bijbelplaatsen. Deze contrasten nodigen uit tot nadenken – en daartoe moet deze kleine reeks bijdragen. Verder opmerkingen uit de lezerskring zijn welkom … Johannes de Doper “Ik ben het niet” (Johannes 1:21) De Joden verwachtten de bevrijding van het juk van de Romeinen door macht, voorbereid...

Lees verder
14 jaar geleden

2 Thessalonika 2 (8)

Wat zou ons meer kunnen bemoedigen dan de gedachte aan de komst van onze Heer en Heiland voor de Zijnen om hen vervolgens als Zijn Bruid voor te stellen aan Zijn Vader? Maar wat denken wij hier van: Christus kijkt met met zielsverlangen uit naar het ogenblik, waar Hij de gelovigen bij Zijn komst als Zijn Bruid tot Zich neemt. Is het niet ontroerend daaraan te denken, dat de Heer Jezus veel meer naar dit ogenblik van de opname verlangt...

Lees verder
14 jaar geleden

Bijbel Contrastrijk VII

Bijbelverzen moeten in het verband van de tekst onderzocht worden. Ondanks dat struikelt men altijd weer over de op het eerste gezicht verrassende “tegenstelling” tussen afzonderlijke bijbelplaatsen. Deze contrasten nodigen uit tot nadenken – en daartoe moet deze kleine reeks bijdragen. Verder opmerkingen uit de lezerskring zijn welkom … “Wordt als de kinderen” Mattheüs 18:3 De discipelen waren hun Meester naar hun maatstaven trouw gevolgd en hoopten, net als de helden van David (2 Samuël 23), op een daarbij passende...

Lees verder
14 jaar geleden

2 Thessalonika 2 (7)

Ook deze bijbelstudie is als hulp en ondersteuning voor onze lezers bedoeld, om het Woord van God regelmatig en voortdurend te bestuderen. Uw vragen die uit deze bijbelstudie voortkomen, willen we graag proberen te beantwoorden. Evenzo is het fijn om uw opmerkingen te vernemen. Hoofdstuk 2:12-14 Vers 12: “opdat allen geoordeeld worden die de waarheid niet hebben geloofd, maar een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid”. Er is geen hoop voor deze mensen, geen tweede mogelijkheid om zich te bekeren....

Lees verder
14 jaar geleden

Bijbel Contrastrijk VI

Bijbelverzen moeten in het verband van de tekst onderzocht worden. Ondanks dat struikelt men altijd weer over de op het eerste gezicht verrassende “tegenstelling” tussen afzonderlijke bijbelplaatsen. Deze contrasten nodigen uit tot nadenken – en daartoe moet deze kleine reeks bijdragen. Verder opmerkingen uit de lezerskring zijn welkom … “Wie niet met Mij is, is tegen Mij … wie niet met Mij verzamelt, verstrooit” (Mattheüs 12:30; Lukas 11:23) De Farizeeërs hebben de Heer Jezus verweten de demonen door Beëlzebul, de...

Lees verder
14 jaar geleden

2 Thessalonika 2 (6)

Ook deze bijbelstudie is als hulp en ondersteuning voor onze lezers bedoeld, om het Woord van God regelmatig en voortdurend te bestuderen. Uw vragen die uit deze bijbelstudie voortkomen, willen we graag proberen te beantwoorden. Evenzo is het fijn om uw opmerkingen te vernemen. Deze keer gaat het onder andere over de antichrist – de wetteloze – en over de velerlei “wonderen” (genezingen, spreken in talen) op charismatisch gebied. Zijn dit niet voorlopers van deze ontwikkeling? Het is schrikbarend hoe...

Lees verder
14 jaar geleden

Bijbel Contrastrijk V

Demonen uitdrijven in de naam van de Heer door valse en echte discipelen De serie “Bijbel contrastrijk” heeft al meerdere lezers aanleiding gegeven om naar verklaringen van meerdere contrasten te vragen. Ook de Contrast-aanwijzing over echt en vals discipelschap komt uit de lezerskring. Het zegenrijk nadenken zal zeker het gevoel voor een gezonde bijbelkennis scherpen. Vaagheid is er namelijk in de praktijk genoeg … Demonen uitdrijven in de naam van Jezus – en toch tegen de Heer zijn (Mattheüs 7:21-23)...

Lees verder