Bijbel

67 artikelen in deze categorie gevonden
14 jaar geleden

2 Thessalonika 2 (5)

Ook deze bijbelstudie is als hulp en ondersteuning voor onze lezers bedoeld, om het Woord van God regelmatig en voortdurend te bestuderen. Uw vragen die uit deze bijbelstudie voortkomen, willen we graag proberen te beantwoorden. Evenzo is het fijn om uw opmerkingen te vernemen. Deze keer gaat het onder andere over de antichrist en over “hij” die nog tegenhoudt. Reeds nu zien we al duidelijke contouren. Mateloze zelfverheffing en zelfoverschatting komen uit de komende “supermens” voort. Duidelijke voorlopers van deze...

Lees verder
15 jaar geleden

2 Thessalonika 2 (4)

Ook deze bijbelstudie is als hulp en ondersteuning voor onze lezers bedoeld, om het Woord van God regelmatig en voortdurend te bestuderen. Uw vragen die uit deze bijbelstudie voortkomen, willen we graag proberen te beantwoorden. Evenzo is het fijn om uw opmerkingen te vernemen. Deze keer gaat het onder andere over de eigenlijke aanleiding van deze brief, over de volgorde van gebeurtenissen vóór de komst van de Heer Jezus, over verkeerde leer en over afval en verval … Hoofdstuk 2:1-3...

Lees verder
15 jaar geleden

2 Thessalonika 1 (3)

Ook deze bijbelstudie is als hulp en ondersteuning voor onze lezers bedoeld, om het Woord van God regelmatig en voortdurend te bestuderen. Uw vragen die uit deze bijbelstudie voortkomen, willen we graag proberen te beantwoorden. Evenzo is het fijn om uw opmerkingen te vernemen. Deze keer gaat het onder andere over het eeuwig verderf, de hel, waar de ongelovigen eeuwig in zullen delen. Over de gelukzaligheid van de gelovigen voor eeuwig in Zijn tegenwoordigheid. Over Zijn komst en Zijn verheerlijking...

Lees verder
15 jaar geleden

Godsvrucht

Wie wil in zijn leven niet graag alles “goed” doen? Wie wil niet steeds de bewaring van God ervaren? En wie wil niet dat God zijn leven als Christen zegent? Deze wensen zijn goed – maar God verwacht daartoe, dat wij aan een voorwaarde voldoen: dat wij Hem “vrezen”! Godsvrucht in de bijbel De Godvruchtige heeft vele beloften: Wijsheid: “De vreze des Heeren is het beginsel der wijsheid” (Spreuken 9:10; vergelijk ook 1:7; 15:33; Job 28:28; Psalm 111:10). Leiding: Wie...

Lees verder
15 jaar geleden

Bijbel contrastrijk (IV)

Rijk worden! Wie wil dat niet? Velen dromen daarover. Stoppen met werken, verre exotische reizen maken, nieuw huis met zwembad en ligbad op elke verdieping, nieuwe auto, nieuwe camper, weg met die caravan gelukkig, veel feesten geven … enzovoorts. We noemen maar enkele dingen. Toch is dit niet zo slim als velen denken, leest u maar verder … In wereldse verzoekingen vallen – In Goddelijke verzoekingen vallen In wereldse verzoekingen vallen “Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking, in...

Lees verder
15 jaar geleden

2 Thessalonika 1 (2)

Ook deze bijbelstudie is als hulp en ondersteuning voor onze lezers bedoeld, om het Woord van God regelmatig en voortdurend te bestuderen. Uw vragen die uit deze bijbel-studie voortkomen, willen we graag proberen te beantwoorden. Evenzo is het fijn om uw opmerkingen te vernemen. Deze keer gaat het onder andere over het feit dat gelovigen dikwijls verdrukkingen en vervolgingen hebben. Maar waarom dan? Een vraag die al duizenden jaren oud is, maar nog steeds gesteld wordt, dus actueel is. Maar...

Lees verder
15 jaar geleden

2 Thessalonika 1 (1)

Ook deze bijbelstudie is als hulp en ondersteuning voor onze lezers bedoeld, om het Woord van God regelmatig en voortdurend te bestuderen. Uw vragen die uit deze bijbelstudie voortkomen, willen we graag proberen te beantwoorden. Evenzo is het fijn om uw opmerkingen te vernemen. Deze keer gaat het onder andere over groei in het geloof. Iets waar wij veel van de jonge gelovigen uit Thessalonika kunnen leren. Vooral hun liefde tot elkaar is aanmoedigend … De vraag wordt ook ons...

Lees verder
15 jaar geleden

Bijbel contrastrijk (III)

Bijbelverzen moeten indien mogelijk in verband van de tekst onderzocht worden. Desondanks struikelt men steeds weer over de op het eerste gezicht verrassende “tegenstellingen” tussen afzonderlijke bijbelverzen. Deze contrasten nodigen uit om over na te denken. Daarom … als u misschien ook zulke contrasten ontdekt hebt of zoekt naar verklaringen hieromtrent: mail dan gerust. We hopen dan hierop verder in te gaan. Dit keer gaat het over “niet oordelen” en “oordelen”. Hoe zit het daarmee bij ons? Weerstaan – niet...

Lees verder
15 jaar geleden

1 Thessalonika 5 (15)

Ook deze bijbelcursus is als hulp en ondersteuning voor onze lezers bedoeld, om het Woord van God regelmatig en voortdurend te bestuderen. Uw vragen die uit deze bijbelstudie voortkomen, willen we graag proberen te beantwoorden. Evenzo is het fijn om uw opmerkingen te vernemen. Deze keer gaat het over ‘ongeregelden’, ‘kleinmoedigen’ en ‘zwakken’. Mogelijk herkent u zich in één van deze categoriën. Dan is de Heer Jezus er die ‘het geknakte riet’ niet zal verbreken, ook vandaag niet. Er wordt...

Lees verder
15 jaar geleden

1 Thessalonika 5 (14)

We hebben we al gevonden, dat de Heer Jezus de Zijnen “redt van de komende toorn”. Vergelijkt u maar eens de uitleg van dit vers. We vinden hier een vernieuwde bevestiging daarvoor, dat de gelovigen vóór de tijd van de oordelen, de grote tijd van verdrukking, opgenomen zullen worden. We mogen ons er dagelijks op verheugen, dat wij spoedig de behoudenis door onze Heer Jezus Christus ontvangen zullen. Wat een dag, o wat een dag, zal dat zijn!!! 1 Thessalonika 5:9-13...

Lees verder